Loading
 
  • ทัวร์

  • ตั๋วเครื่องบิน

tour-laos

ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา อุบล - ทัวร์ลาวใต้

เดินทาง 8-12 กรกฎาคม
บัส 10,900

ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี-ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 9-12 กรกฎาคม
บัส 8,500

ทัวร์แห่เทียนอุบล ทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน (เริ่มอุบล)

เดินทาง 10-12 กรกฎาคม
ตู้ หรือ บัส 5,500

ทัวร์แห่เทียนอุบล ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดผาส้วม 3 วัน (เริ่มอุบล)

เดินทาง 10-12 กรกฎาคม
ตู้ หรือ บัส 5,200

ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา อุบล ทัวร์ครบลาวใต้ 4 วัน (เริ่มอุบล)

เดินทาง 9-12 กรกฎาคม
ตู้ หรือ บัส 6,900

ทัวร์ลาวใต้-ปากเซ-วัดพู-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม 3 วัน (DD)

เดินทาง 3-5, 9-11 พฤษภาคม ราคา 12,900 บาท
5-7, 13-15 เมษายน ราคา 14,900 บาท
Nok Air 12,900

ทัวร์ลาวใต้-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง 5 วัน 2 คืน

เดินทาง 12-16 เมษายน, 9-13 พฤษภาคม, 10-14 กรกฎาคม
บัส 7,900

ทัวร์ลาวเหนือ-มรดกโลก-หลวงพระบาง 2 คืน 3 วัน (QV)

เดินทาง 3-5, 9-11 พฤษภาคม, 5-8 มิถุนายน, 12-14 กรกฎาคม ราคา 19,900 บาท
13-15, 14-16 เมษายน ราคา 20,900 บาท
Lao Airlines 19,900

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน

เดินทาง 11-16 เมษายน
บัส 10,900

ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน (QV)

เดินทาง 2-5, 9-12 พฤษภาคม, 19-22 มิถุนายน, 11-14 กรกฎาคม ราคา 20,900 บาท
12-15, 13-16 เมษายน ราคา 22,900 บาท
Lao Airlines 20,900
ดูโปรแกรมทัวร์ประเทศลาวทั้งหมด

tour-vietnam

ทัวร์ฮานอย-กุ้ยหลินเวียดนาม-วัดเนินหยก-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (VN)

เดินทาง 18-20, 26-28 เมษายน, 30 พฤษภาคม – 1, 27-29 มิถุนายน
Vietnam Airlines 11,900

ทัวร์ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-สุสานโฮจิมินห์-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (TG)

เดินทาง 25-27 เมษายน ราคา 11,900 บาท
11-13, 12-14, 14-16 เมษายน ราคา 15,900 บาท
Thai Airways 11,900

ทัวร์เวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน 6 วัน 5 คืน (เริ่มกรุงเทพฯ)

เดินทาง 11-16 เมษายน, 9-14 พฤษภาคม, 10-15 กรกฎาคม
บัส 8,900

ทัวร์เวียดนามใต้-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-สวนดอกไม้เมืองหนาว 5 วัน (TK)

เดินทาง 12-16 เมษายน, 1-5 พฤษภาคม
Turkish Airlines 19,000

ทัวร์เวียดนามใต้-อุโมงค์กู่จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-วัดเทียนหาว 3 วัน (TK)

เดินทาง 3-5 พฤษภาคม
Turkish Airlines 11,900
ดูโปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนามทั้งหมด

tour-myanmar

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง-อินทร์แขวน-ชเวมอดอว์ 4 วัน (PG)

เดินทาง 17-20, 24-27 เมษายน, 1-4, 2-5, 10-13, 15-18 พฤษภาคม ราคา 21,900 บาท
12-15 เมษายน ราคา 22,900 บาท
Bangkok Airways 21,900

ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์-อังวะ-สกายน์-มอญยอ-พุกาม-มิงกุน 4 วัน (TG)

เดินทาง 12-15 เมษายน
Thai Airways 26,900

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (8M)

เดินทาง 12-15 เมษายน ราคา 19,900 บาท
17-20, 26-29 เมษายน ราคา 16,900 บาท
Myanmar Airways 16,900

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (DD)

เดินทาง 9-11 เมษายน
Nok Air 11,900

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (FD)

เดินทาง 12-14 เมษายน ราคา 19,900 บาท
3-5 พฤษภาคม ราคา 18,900 บาท
25-27 เมษายน, 23-25 พฤษภาคม ราคา 17,900 บาท
Air Asia 17,900
ดูโปรแกรมทัวร์ประเทศพม่าทั้งหมด

tour-china

ทัวร์กุ้ยหลิน-จิงจงซาน-สวนหยูซาน-อาบน้ำแร่-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 7 วัน (PG)

เดินทาง 11-17 เมษายน ราคา 22,900 บาท
25 เมษายน-1 พฤษภาคม, 30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน ราคา 20,900 บาท
Bangkok Airways 22,900

ทัวร์กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-หลงเซิ่น 6 วัน (PG)

เดินทาง 11–17 เมษายน ราคา 20,900 บาท
25 เมษายน–1, 30 พฤษภาคม– 5 มิถุนายน ราคา 18,900 บาท
18 – 24 กรกฎาคม, 22– 28 สิงหาคม, 12–18 กันยายน ราคา 17,900 บาท
Bangkok Airways 17,900

ทัวร์ซีอาน-ลั่วหยาง-เส้าหลิน-เติงฟง 6 วัน (FD)

เดินทาง 12-17 เมษายน
Air Asia 35,900

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

เดินทาง 11-15, 12-16, 13-17 เมษายน (รวมตั๋ว 38,500 บาท // ไม่รวมตั๋ว 14,900 บาท)
14-18, 23-27 พฤษภาคม (รวมตั๋ว 30,900 บาท // ไม่รวมตั๋ว 13,900 บาท)
Thai Airways 29,900
/
12,900

ทัวร์คุนหมิง-ลี่เจียง-นั่งกระเช้าขึ้นทุ่งหญ้าหวินซานผิง-ต้าหลี่-เขาซีซาน 5 วัน (MU)

เดินทาง 26-30 มีนาคม
(รวมตั๋ว 32,500 บาท // ไม่รวมตั๋ว 22,900 บาท)
China Eastern Airlines 32,500
/
22,900

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สุสานราชวงศ์หมิง-จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณ 5 วัน (TG)

เดินทาง 11-15, 13-17 เมษายน (รวมตั๋ว 35,500 บาท // ไม่รวมตั๋ว 12,900 บาท)
5-9, 16-20 พฤษภาคม (รวมตั๋ว 29,900 บาท // ไม่รวมตั๋ว 11,900 บาท)
Thai Airways 29,900
/
11,900

ทัวร์ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้-หอฟ้าเทียนถาน-กำแพงเมือง 5 วัน (CA)

เดินทาง 13-17 เมษายน
Air China 27,900

ทัวร์สิบสองปันนา-ถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 4 วัน (MU)

เดินทาง 16-19 เมษายน, 7-10 พฤษภาคม
China Eastern Airlines 19,900

ทัวร์สิบสองปันนา-เชียงของ-ล่องเรือ-หลวงน้ำทา 6 วัน (รถโค้ช)

เดินทาง 8-13 พฤษภาคม ราคา 9,900 บาท
11-16 เมษายน ราคา 12,900 บาท
บัส 9,900

ทัวร์สิบสองปันนา-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์พาราณสี 6 วัน (รถโค้ช)

เดินทาง 9-14 พฤษภาคม, 10-15 กรกฎาคม ราคา 11,900 บาท
ช่วงเทศกาล ราคา 12,900 บาท
บัส 11,900
ดูโปรแกรมทัวร์ประเทศจีนทั้งหมด

tour-tibet

ดูโปรแกรมทัวร์ธิเบตทั้งหมด

tour-macau

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน (TG)

เดินทาง 14-17 เมษายน, 1-4 พฤษภาคม
Thai Airways 27,900
ดูโปรแกรมทัวร์มาเก๊าทั้งหมด

tour-hongkong

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน (EK)

เดินทาง 18-20, 25-27 เมษายน ราคา 20,900 บาท
Emirates Airlines 20,900

ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม 3 วัน (EK)

เดินทาง 18-20, 25-27 เมษายน
Emirates Airlines 20,900

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง LOWU CENTER-วิคทรอเรียพีค 4 วัน (EK)

เดินทาง 14-17 เมษายน ราคา 21,900 บาท
17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 25-28, 26-29 เมษายน 2557 ราคา 18,900 บาท
Emirates Airlines 18,900

ทัวร์ฮ่องกง-เมืองจูไห่-พระราชวังหยวนหมิง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-มาเก๊า-เซนาโด้แสควร์ 4 วัน (NX)

เดินทาง 12-15, 13-16 เมษายน
Air Macau 23,999

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ปอล 4 วัน (EK)

เดินทาง 15-18, 18-21, 19-22, 20-23, 25-28, 26-29 เมษายน ราคา 29,900 บาท
14-17 เมษายน 2557 ราคา 34,900 บาท
11-14 เมษายน ราคา 35,900 บาท
12-15 เมษายน, 13-16 เมษายน ราคา 36,900 บาท
Emirates Airlines 28,900
ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงทั้งหมด

tour-cambodia

ทัวร์กัมพูชานครวัด-บันทายสรี-ตาพรหม-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (เริ่มกรุงเทพ)

เดินทาง 12-14 เมษายน, 3-5, 11-13 พฤษภาคม, 11-13, 12-14 กรกฎาคม
บัส 5,900

ทัวร์นครวัด-ปราสาทตาพรหม-บันทายสรี-ล่องโตนเลสาป 3 วัน

12-14 เมษายน
บัส 5,900
ดูโปรแกรมทัวร์ประเทศกัมพูชาทั้งหมด

tour-laos

จำหน่ายและจองตั๋วเครื่องบินสายการบินภายในประเทศและสายการบินต่างประเทศ


ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับทางบริษัทนิววิวทัวร์ ได้ดังนี้

จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย

จองตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์

จองตั๋วเครื่องบินนกแอร์

จองตั๋วเครื่องบินโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์

จองตั๋วเครื่องบินวันทูโก (12gp)

จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย

เรายินดีให้คำปรึกษาและเสนอราคาในการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่ละสายการบินในราคาที่คุณพอใจค่ะ ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน โดยท่านสามารถสอบถามราคาตั๋วเครื่องบิน นิววิวทัวร์พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับราคาจองตั๋วเครื่องบิน สอบถามราคาและจองตั๋วเครื่องบินได้ที่ 02-733-3996, 085-515-4949

โปรแกรมทัวร์ในประเทศ   ทัวร์ภาคเหนือ   ทัวร์ภาคกลาง   ทัวร์ภาคใต้   ทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ทัวร์ภาคตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย   ทัวร์ประเทศลาว   ทัวร์ประเทศเวียดนาม   ทัวร์ประเทศพม่า   ทัวร์ประเทศจีน   ทัวร์ธิเบต   ทัวร์มาเก๊า   ทัวร์ฮ่องกง   ทัวร์ประเทศกัมพูชา
ทัวร์ประเทศเกาหลี   ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น   ทัวร์ประเทศไต้หวัน   ทัวร์ประเทศเนปาล   ทัวร์ประเทศฟิลิปปินส์   ทัวร์ประเทศภูฏาณ   ทัวร์ประเทศมาเลเซีย   ทัวร์ประเทศมัลดีฟส์
ทัวร์ประเทศศรีลังกา   ทัวร์ประเทศสิงคโปร์   ทัวร์อินโดนีเซีย (บาหลี)   ทัวร์ประเทศอินเดีย

โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป   ทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ทวีปอเมริกา   ทัวร์อเมริกา

โปรแกรมทัวร์ทวีปตะวันออกกลาง   ทัวร์ประเทศจอร์แดน   ทัวร์ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   ทัวร์ประเทศอิหร่าน

โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา   ทัวร์ประเทศอียิปต์   ทัวร์ประเทศแอฟริกาใต้


จองตั๋วเครื่องบินในประเทศ   จองตั๋วในประเทศ   จองตั๋ววันทูโก (12go)   จองตั๋วโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์   จองตั๋วนกแอร์   จองตั๋วบางกอก แอร์เวย์   จองตั๋วการบินไทย

จองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   จองตั๋วต่างประเทศ   จองตั๋วบางกอก แอร์เวย์   จองตั๋วการบินไทย


จองโรงแรม   จองโรงแรมในประเทศ   จองโรงแรมต่างประเทศ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศ

ภาคเหนือ

ท่องเที่ยวกำแพงเพชร   ท่องเที่ยวเชียงราย   ท่องเที่ยวเชียงใหม่   ท่องเที่ยวตาก   ท่องเที่ยวนครสวรรค์   ท่องเที่ยวน่าน   ท่องเที่ยวพะเยา   ท่องเที่ยวพิจิตร   ท่องเที่ยวพิษณุโลก

ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์   ท่องเที่ยวแพร่   ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน   ท่องเที่ยวลำปาง   ท่องเที่ยวลำพูน   ท่องเที่ยวสุโขทัย   ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์

ภาคกลาง

ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร   ท่องเที่ยวกาญจนบุรี   ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา   ท่องเที่ยวชัยนาท   ท่องเที่ยวนครนายก   ท่องเที่ยวนครปฐม   ท่องเที่ยวนนทบุรี   ท่องเที่ยวปทุมธานี

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์   ท่องเที่ยวปราจีนบุรี   ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา   ท่องเที่ยวเพชรบุรี   ท่องเที่ยวราชบุรี   ท่องเที่ยวลพบุรี   ท่องเที่ยวสมุทรปราการ

ท่องเที่ยวสมุทรสาคร   ท่องเที่ยวสมุทรสงคราม   ท่องเที่ยวสระแก้ว   ท่องเที่ยวสระบุรี   ท่องเที่ยวสิงห์บุรี   ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี   ท่องเที่ยวอ่างทอง   ท่องเที่ยวอุทัยธานี

ภาคใต้

ท่องเที่ยวกระบี่   ท่องเที่ยวชุมพร   ท่องเที่ยวตรัง   ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช   ท่องเที่ยวนราธิวาส   ท่องเที่ยวปัตตานี   ท่องเที่ยวพังงา   ท่องเที่ยวพัทลุง   ท่องเที่ยวภูเก็ต

ท่องเที่ยวยะลา   ท่องเที่ยวระนอง   ท่องเที่ยวสงขลา   ท่องเที่ยวสตูล   ท่องเที่ยวสุราษฏร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่องเที่ยวอุบลราชธานี   ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์   ท่องเที่ยวขอนแก่น   ท่องเที่ยวชัยภูมิ   ท่องเที่ยวนครพนม   ท่องเที่ยวนครราชสีมา(โคราช)   ท่องเที่ยวบุรีรัมย์   ท่องเที่ยวมหาสารคาม

ท่องเที่ยวมุกดาหาร   ท่องเที่ยวยโสธร   ท่องเที่ยวร้อยเอ็ด   ท่องเที่ยวเลย   ท่องเที่ยวศรีสะเกษ   ท่องเที่ยวสกลนคร   ท่องเที่ยวสุรินทร์   ท่องเที่ยวหนองคาย

ท่องเที่ยวหนองบัวลำภู   ท่องเที่ยวอุดรธานี   ท่องเที่ยวอำนาจเจริญ

ภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวจันทบุรี   ท่องเที่ยวชลบุรี   ท่องเที่ยวตราด   ท่องเที่ยวระยอง

ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

ท่องเที่ยวลาว   ท่องเที่ยวเวียดนาม   ท่องเที่ยวพม่า   ท่องเที่ยวจีน   ท่องเที่ยวธิเบต   ท่องเที่ยวมาเก๊า   ท่องเที่ยวฮ่องกง   ท่องเที่ยวกัมพูชา   ท่องเที่ยวเกาหลี   ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ท่องเที่ยวไต้หวัน   ท่องเที่ยวเนปาล   ท่องเที่ยวฟิลิปปินส์   ท่องเที่ยวภูฏาณ   ท่องเที่ยวมาเลเซีย   ท่องเที่ยวมัลดีฟส์   ท่องเที่ยวศรีลังกา   ท่องเที่ยวสิงคโปร์   ท่องเที่ยวบาหลี

ท่องเที่ยวอินเดีย