Loading
 
1 คำแนะนำการเดินทาง กาฬสินธุ์ พิมพ์

tour-instruction
คำแนะนำการเดินทาง จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย ซึ่งช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า "บ้านแก่งสำโรง" แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า "เมืองกาฬสินธุ์" หรือ "เมืองน้ำดำ"

ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล "กาฬ" แปลว่า "ดำ" "สินธุ์" แปลว่า "น้ำ" กาฬสินธุ์จึงแปลว่า "น้ำดำ" ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น "พระยาชัยสุนทร" ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรกกาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ อำเภอสามชัย อำเภอนาคู อำเภอดอนจาน และอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโปร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ น้ำตกผานางคอย น้ำตกตาดทอง พุทธสถานภูสิงห์ เป็นต้น

หากจะให้ดีทุกครั้งก่อนการเดินทางควรสำรวจอากาศ และเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ในฤดูของการท่องเที่ยวแบบนี้ อีกอย่างยาสามัญก็ควรจะนำติดตัวไปด้วย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศเย็นก็ควรนำเสื้อกันหนาวพกติดตัวไปด้วยเช่นกัน

การเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ว่าจะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง หากท่านไม่แน่ใจในข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ท่านกำลังจะเดินทาง หรือต้องการจะเดินทาง หากท่านเดินทางไปเองก็ควรตรวจสอบกับ ททท. ของแต่ละจังหวัด หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ บางท่านที่เดินทางไปกับบริษัททำเที่ยวก็สามารถสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษัททัวร์โดยตรงก็ได้เช่นกัน

 

tour-channel-transportation ช่องทางและวิธีการเดินทาง แผนที่ ภูมิอากาศ กาฬสินธุ์

tour-souvenir ร้านของฝาก ร้านอาหาร สถานบันเทิง กาฬสินธุ์

tour-hotel-resort โรงแรม รีสอร์ท กาฬสินธุ์

tour-festival-domestic-attraction เทศกาล สถานที่ท่องเที่ยว กาฬสินธุ์

tour-telephone-number เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ กาฬสินธุ์

tour-history-miscelleneous-domestic ประวัติ อื่นๆ กาฬสินธุ์

tour-gallery ประมวลรูปภาพ กาฬสินธุ์

Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กันยายน 2012 เวลา 11:57 น.