Loading
 
2 ช่องทางและวิธีการเดินทาง พม่า พิมพ์
ดัชนีบทความ
2 ช่องทางและวิธีการเดินทาง พม่า
หน้า 2
ทุกหน้า

tour-channel-transportation
ช่องทางและวิธีการเดินทาง ประเทศพม่า

จุดผ่านแดนจังหวัดเชียงรายมี 1 จุด คือ
ด่านอำเภอแม่สาย

การเดินทาง
สมัยก่อนการเดินทางเข้าประเทศพม่า รวมทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศพม่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก เพราะรัฐบาลทหารพม่าเข้มงวดในการตรวจตรานักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ส่วนในปัจจุบันทางรัฐบาลทหารพม่าได้มีการผ่อนผันมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งยังขยายระยะเวลาในการเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทำให้การเดินทางเข้าประเทศพม่ามีคววมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แม้ว่าชาวพม่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะไม่ถนัดในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมากนัก หากแต่ด้วยรูปพรรณและบุคลลิกยิ้มง่ายของชาวไทยแล้วก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดี ปัจจุบันชาวไทยเป็นที่คุ้นเคยต่อชาวพม่า ทั้งไกด์อิสระและพ่อค้าแม่ขายจะเข้ามาพูดคุยด้วยภาษาไทยกันอย่างคึกคัก อีกทั้งเมื่อเดิินอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวของพม่าก็จะได้ยินภาษาไทยจากเหล่านักท่องเที่ยวชาวไทยทุกครั้ง

สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ ก็จะมีเส้นทางเชื่อมบริเวณชายแดนทั้งประเทศไทยและประเทศจีน มีมักจะเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแบบคาราวานรถยนต์ เช่น ช่องทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับ เมืองท่าขื้เหล็กของประเทศพม่า หรือด่านเจดีย์สามองค์จังหวัด ตาก แต่ยังพบปัญหาการปิดชายแดน ทำให้บางครั้งยังไม่สะดวกในการเดินทางส่วนด้านชายแดนที่อยู่ติดกับด้านมณฑลยูนนานของประเทศจีน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพม่ามากกว่าการใช้ด่านชายแดนด้านประเทศไทย

ปัจจุบัน ท่านสามารถเดินทางไปกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ได้โดยเลือกใช้สายการบินต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นอกจากนี้ยังมีสายการบิน Myanmar Airways International (MAI) และสายการบินภูเก็ตแอร์ อีกด้วย ส่วนเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปพม่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ชั่วโมงส่วนการเดินทางจากโรงแรมในพม่าที่ท่านเข้าพักไปยังเมืองต่างๆในประเทศ ถ้าเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากย่างกุ้ง ก็สามารถเดินทางทางรถยนต์ได้ แต่สภาพถนนยังไม่ค่อยดีนัก ส่วนเมืองที่อยู่ไกลออกไปก็สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ หรือ รถไฟได้เช่นกัน แต่ไม่ค่อยสะดวก และ อาจใช้เวลาค่อนข้างมาก

การเดินทางไปทัวร์พม่าโดยเครื่องบิน
ในอดีตการท่องเที่ยวเดินทางไปทัวร์พม่า (ย่างกุ้ง) นั้น ต้องมาเริ่มต้นที่ กทม.แล้วถึงจะสามารถบินไปยังพม่าได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะไปทัวร์พม่านั้น จะต้องเดินทางมาเริ่มที่กทม. ทำให้เสียเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นอีก

แต่ในปัจจุบันการเดินทางไปทัวร์พม่านั้น เพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวกว้างขึ้นอีกหน่ึงเส้นทาง โดยสายการบินที่ให้บริการเพิ่มเติม เปิดเสนทางการบินเพิ่มจาก กทม.-ย่างกุ้ง เพิ่มมาเป็น เชียงใหม่-ย่างกุ้ง สำหรับผู้ที่อยู่ทางโซนภสคเหนือจะได้รับความสะดวกอย่างมากกับเส้นทางที่เปิดทัวร์พม่าดังกล่าว

ซึ่งการทัวร์พม่าจากเชียงใหม่ด้วยสารการบิน AIR BAGAN นั้น ให้บริการอาทิตย์ล่ะ 3 เที่ยวบิน
มีบิน วันอังคาร พฤหัส และอาทิตย์ ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 40 นาที

เวลาการบินสายการบินแอร์บากัน เชียงใหม่ ย่างกุ้ง
เส้นทาง            FLIGHT            time table
ย่างกุ้ง – เชียงใหม่        W9 9607 Q            14.50 – 16.20 น.
เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง        W9 -9608            17.20 – 18.00 น.

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทัวร์พม่าจากทางภาคเหนือเส้นทางที่เปิดขึ้นใหม่นี้ตอบสนองเพื่อนๆที่กำลังต้องการ และสนใจจะไปทัวร์พม่า แน่นอน
สนใจติดต่อตั๋วการเดินทางติดต่อมาได้ที่ 086-308

ทางด้านการเดินทางโดยเครื่องบินนั้น สามารถเดินทางได้ด้วยหลายเส้นทาง ทั้งย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ หรือ พุกาม สามารถติดต่อสอบถามได้หลายสายการบิน อาทิ

การบินไทย
โทรศัพท์ 0 – 2628 - 2000
เว็บไชต์ www.thaiair.com

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
โทรศัพท์ 0 – 2265 - 5555
เว็บไซต์ www.bangkokair.com

สายการบินภูเก็ตแอร์
โทรศพท์ 0 – 2679 - 8999
เว็บไซต์ www.Phuketairlines.com

สายการบินแอร์มัณฑะเลย์
โทรศพท์ 0 – 2664 - 0661
เว็บไซต์ www.air - mandalay.com

การคมนาคมภายในประเทศ
รถยนต์
การโดยสารรถยนต์ในประเทศพม่านั้นมีหลายแบบให้เลือก ที่นิยมกันคือรถแท็กซี่เช่า ที่รวมราคาค่าจ้างทั้งคนขับและค่าน้ำมัน หรืออาจจะขับเองก็ได้ ราคาประมาณวันละ 50 ยูเอสดอลลาร์ หรือประมาณชั่วโมงละ 3 ยูเอสดอลลาร์ วิ่งให้บริการทั้งในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทั่วไป แต่อาจจะลำบากสำหรับคนไทย เพราะรถยนต์นั้นส่วนมากเป็นรถพวงมาลัยขวา แต่ทว่าต้องขับรถชิดด้านขวาด้วย ทำให้ต้องขับลำบากมากเวลาต้องขับแซงรถด้านหน้า

ส่วนรถอีกประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวก็คือ รถไซกา (Sai - Kaa) เพราะเป็นพาหนะที่หาได้ง่ายที่สุดในประเทศพม่า ลักษณะเป็นรถสามล้อรับจ้างที่มีที่นั่งของผู้โดยสารอยู่ทางด้านข้างของคนขับ ราคาเหมาทั้งวันประมาณ 1,000 จ๊าต และราคาต่อเที่ยวประมาณ 200 - 400 จ๊าตโดยประมาณ

รถไฟ
การรถไฟของพม่ามีชื่อว่า Myanmar Railways Corporation (MRC) กิจการรถไฟของประเทศพม่านั้น หลังจากที่ประเทศได้ประกาศเอกราชแล้ว ทางรถไฟก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงมากนัก จึงยังไม่สะดวกสำหรับนักท่องเทึ่ยวที่ต้องการรถไฟที่ตรงเวลา ศูนย์กลางของรถไฟนั้นจะรวมอยู่ที่เมืองหลวงหรือกรุงย่างกุ้งเป็นหลัก เส้นทางที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ มีให้บริการวันละ 3 เที่ยว เที่ยวด่วนและเร็วที่สุดออกเวลา 07.00 น ที่สามารถวิ่งได้เร็วเพราะหยุดรถที่สถานีหลัก ๆ เท่านั้นคือ พะโ้ค ตองอู ปะยินมานา ตาซี และมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นสถานีปลายทาง

สามารถติตต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Yangon Railways Station
โทร. 202175 – 6 , 202178 , 274027
เวลาที่เปิดให้บริการจองตั๋วนั้นจะอยู่ในระหว่างเวลา 06.00 - 16.00 น.

ส่วนบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่เปิดให้บริการรถไฟด่วนคือ Dagon Man Express เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองย่างกุ้งกับเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งตรงต่อเวลาพอสมควรแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 10:42 น.
 

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศ

ภาคเหนือ

ท่องเที่ยวกำแพงเพชร   ท่องเที่ยวเชียงราย   ท่องเที่ยวเชียงใหม่   ท่องเที่ยวตาก   ท่องเที่ยวนครสวรรค์   ท่องเที่ยวน่าน   ท่องเที่ยวพะเยา   ท่องเที่ยวพิจิตร

ท่องเที่ยวพิษณุโลก   ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์   ท่องเที่ยวแพร่   ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน   ท่องเที่ยวลำปาง   ท่องเที่ยวลำพูน   ท่องเที่ยวสุโขทัย   ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์

ภาคกลาง

ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร   ท่องเที่ยวกาญจนบุรี   ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา   ท่องเที่ยวชัยนาท   ท่องเที่ยวนครนายก   ท่องเที่ยวนครปฐม   ท่องเที่ยวนนทบุรี   ท่องเที่ยวปทุมธานี

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์   ท่องเที่ยวปราจีนบุรี   ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา   ท่องเที่ยวเพชรบุรี   ท่องเที่ยวราชบุรี   ท่องเที่ยวลพบุรี   ท่องเที่ยวสมุทรปราการ

ท่องเที่ยวสมุทรสาคร   ท่องเที่ยวสมุทรสงคราม   ท่องเที่ยวสระแก้ว   ท่องเที่ยวสระบุรี   ท่องเที่ยวสิงห์บุรี   ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี   ท่องเที่ยวอ่างทอง   ท่องเที่ยวอุทัยธานี

ภาคใต้

ท่องเที่ยวกระบี่   ท่องเที่ยวชุมพร   ท่องเที่ยวตรัง   ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช   ท่องเที่ยวนราธิวาส   ท่องเที่ยวปัตตานี   ท่องเที่ยวพังงา   ท่องเที่ยวพัทลุง   ท่องเที่ยวภูเก็ต

ท่องเที่ยวยะลา   ท่องเที่ยวระนอง   ท่องเที่ยวสงขลา   ท่องเที่ยวสตูล   ท่องเที่ยวสุราษฏร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่องเที่ยวอุบลราชธานี   ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์   ท่องเที่ยวขอนแก่น   ท่องเที่ยวชัยภูมิ   ท่องเที่ยวนครพนม   ท่องเที่ยวนครราชสีมา(โคราช)   ท่องเที่ยวบุรีรัมย์

ท่องเที่ยวมหาสารคาม   ท่องเที่ยวมุกดาหาร   ท่องเที่ยวยโสธร   ท่องเที่ยวร้อยเอ็ด   ท่องเที่ยวเลย   ท่องเที่ยวศรีสะเกษ   ท่องเที่ยวสกลนคร   ท่องเที่ยวสุรินทร์

ท่องเที่ยวหนองคาย   ท่องเที่ยวหนองบัวลำภู   ท่องเที่ยวอุดรธานี   ท่องเที่ยวอำนาจเจริญ

ภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวจันทบุรี   ท่องเที่ยวชลบุรี   ท่องเที่ยวตราด   ท่องเที่ยวระยอง

ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

ท่องเที่ยวลาว   ท่องเที่ยวเวียดนาม   ท่องเที่ยวพม่า   ท่องเที่ยวจีน   ท่องเที่ยวธิเบต   ท่องเที่ยวมาเก๊า   ท่องเที่ยวฮ่องกง   ท่องเที่ยวกัมพูชา   ท่องเที่ยวมาเลเซีย

ท่องเที่ยวสิงคโปร์