Loading
 
2 ช่องทางและวิธีการเดินทาง พม่า พิมพ์
ดัชนีบทความ
2 ช่องทางและวิธีการเดินทาง พม่า
หน้า 2
ทุกหน้า

tour-channel-transportation
ช่องทางและวิธีการเดินทาง ประเทศพม่า

จุดผ่านแดนจังหวัดเชียงรายมี 1 จุด คือ
ด่านอำเภอแม่สาย

การเดินทาง
สมัยก่อนการเดินทางเข้าประเทศพม่า รวมทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศพม่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก เพราะรัฐบาลทหารพม่าเข้มงวดในการตรวจตรานักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ส่วนในปัจจุบันทางรัฐบาลทหารพม่าได้มีการผ่อนผันมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งยังขยายระยะเวลาในการเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทำให้การเดินทางเข้าประเทศพม่ามีคววมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แม้ว่าชาวพม่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะไม่ถนัดในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมากนัก หากแต่ด้วยรูปพรรณและบุคลลิกยิ้มง่ายของชาวไทยแล้วก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดี ปัจจุบันชาวไทยเป็นที่คุ้นเคยต่อชาวพม่า ทั้งไกด์อิสระและพ่อค้าแม่ขายจะเข้ามาพูดคุยด้วยภาษาไทยกันอย่างคึกคัก อีกทั้งเมื่อเดิินอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวของพม่าก็จะได้ยินภาษาไทยจากเหล่านักท่องเที่ยวชาวไทยทุกครั้ง

สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ ก็จะมีเส้นทางเชื่อมบริเวณชายแดนทั้งประเทศไทยและประเทศจีน มีมักจะเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแบบคาราวานรถยนต์ เช่น ช่องทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับ เมืองท่าขื้เหล็กของประเทศพม่า หรือด่านเจดีย์สามองค์จังหวัด ตาก แต่ยังพบปัญหาการปิดชายแดน ทำให้บางครั้งยังไม่สะดวกในการเดินทางส่วนด้านชายแดนที่อยู่ติดกับด้านมณฑลยูนนานของประเทศจีน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพม่ามากกว่าการใช้ด่านชายแดนด้านประเทศไทย

ปัจจุบัน ท่านสามารถเดินทางไปกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ได้โดยเลือกใช้สายการบินต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นอกจากนี้ยังมีสายการบิน Myanmar Airways International (MAI) และสายการบินภูเก็ตแอร์ อีกด้วย ส่วนเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปพม่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ชั่วโมงส่วนการเดินทางจากโรงแรมในพม่าที่ท่านเข้าพักไปยังเมืองต่างๆในประเทศ ถ้าเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากย่างกุ้ง ก็สามารถเดินทางทางรถยนต์ได้ แต่สภาพถนนยังไม่ค่อยดีนัก ส่วนเมืองที่อยู่ไกลออกไปก็สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ หรือ รถไฟได้เช่นกัน แต่ไม่ค่อยสะดวก และ อาจใช้เวลาค่อนข้างมาก

การเดินทางไปทัวร์พม่าโดยเครื่องบิน
ในอดีตการท่องเที่ยวเดินทางไปทัวร์พม่า (ย่างกุ้ง) นั้น ต้องมาเริ่มต้นที่ กทม.แล้วถึงจะสามารถบินไปยังพม่าได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะไปทัวร์พม่านั้น จะต้องเดินทางมาเริ่มที่กทม. ทำให้เสียเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นอีก

แต่ในปัจจุบันการเดินทางไปทัวร์พม่านั้น เพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวกว้างขึ้นอีกหน่ึงเส้นทาง โดยสายการบินที่ให้บริการเพิ่มเติม เปิดเสนทางการบินเพิ่มจาก กทม.-ย่างกุ้ง เพิ่มมาเป็น เชียงใหม่-ย่างกุ้ง สำหรับผู้ที่อยู่ทางโซนภสคเหนือจะได้รับความสะดวกอย่างมากกับเส้นทางที่เปิดทัวร์พม่าดังกล่าว

ซึ่งการทัวร์พม่าจากเชียงใหม่ด้วยสารการบิน AIR BAGAN นั้น ให้บริการอาทิตย์ล่ะ 3 เที่ยวบิน
มีบิน วันอังคาร พฤหัส และอาทิตย์ ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 40 นาที

เวลาการบินสายการบินแอร์บากัน เชียงใหม่ ย่างกุ้ง
เส้นทาง            FLIGHT            time table
ย่างกุ้ง – เชียงใหม่        W9 9607 Q            14.50 – 16.20 น.
เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง        W9 -9608            17.20 – 18.00 น.

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทัวร์พม่าจากทางภาคเหนือเส้นทางที่เปิดขึ้นใหม่นี้ตอบสนองเพื่อนๆที่กำลังต้องการ และสนใจจะไปทัวร์พม่า แน่นอน
สนใจติดต่อตั๋วการเดินทางติดต่อมาได้ที่ 086-308

ทางด้านการเดินทางโดยเครื่องบินนั้น สามารถเดินทางได้ด้วยหลายเส้นทาง ทั้งย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ หรือ พุกาม สามารถติดต่อสอบถามได้หลายสายการบิน อาทิ

การบินไทย
โทรศัพท์ 0 – 2628 - 2000
เว็บไชต์ www.thaiair.com

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
โทรศัพท์ 0 – 2265 - 5555
เว็บไซต์ www.bangkokair.com

สายการบินภูเก็ตแอร์
โทรศพท์ 0 – 2679 - 8999
เว็บไซต์ www.Phuketairlines.com

สายการบินแอร์มัณฑะเลย์
โทรศพท์ 0 – 2664 - 0661
เว็บไซต์ www.air - mandalay.com

การคมนาคมภายในประเทศ
รถยนต์
การโดยสารรถยนต์ในประเทศพม่านั้นมีหลายแบบให้เลือก ที่นิยมกันคือรถแท็กซี่เช่า ที่รวมราคาค่าจ้างทั้งคนขับและค่าน้ำมัน หรืออาจจะขับเองก็ได้ ราคาประมาณวันละ 50 ยูเอสดอลลาร์ หรือประมาณชั่วโมงละ 3 ยูเอสดอลลาร์ วิ่งให้บริการทั้งในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทั่วไป แต่อาจจะลำบากสำหรับคนไทย เพราะรถยนต์นั้นส่วนมากเป็นรถพวงมาลัยขวา แต่ทว่าต้องขับรถชิดด้านขวาด้วย ทำให้ต้องขับลำบากมากเวลาต้องขับแซงรถด้านหน้า

ส่วนรถอีกประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวก็คือ รถไซกา (Sai - Kaa) เพราะเป็นพาหนะที่หาได้ง่ายที่สุดในประเทศพม่า ลักษณะเป็นรถสามล้อรับจ้างที่มีที่นั่งของผู้โดยสารอยู่ทางด้านข้างของคนขับ ราคาเหมาทั้งวันประมาณ 1,000 จ๊าต และราคาต่อเที่ยวประมาณ 200 - 400 จ๊าตโดยประมาณ

รถไฟ
การรถไฟของพม่ามีชื่อว่า Myanmar Railways Corporation (MRC) กิจการรถไฟของประเทศพม่านั้น หลังจากที่ประเทศได้ประกาศเอกราชแล้ว ทางรถไฟก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงมากนัก จึงยังไม่สะดวกสำหรับนักท่องเทึ่ยวที่ต้องการรถไฟที่ตรงเวลา ศูนย์กลางของรถไฟนั้นจะรวมอยู่ที่เมืองหลวงหรือกรุงย่างกุ้งเป็นหลัก เส้นทางที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ มีให้บริการวันละ 3 เที่ยว เที่ยวด่วนและเร็วที่สุดออกเวลา 07.00 น ที่สามารถวิ่งได้เร็วเพราะหยุดรถที่สถานีหลัก ๆ เท่านั้นคือ พะโ้ค ตองอู ปะยินมานา ตาซี และมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นสถานีปลายทาง

สามารถติตต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Yangon Railways Station
โทร. 202175 – 6 , 202178 , 274027
เวลาที่เปิดให้บริการจองตั๋วนั้นจะอยู่ในระหว่างเวลา 06.00 - 16.00 น.

ส่วนบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่เปิดให้บริการรถไฟด่วนคือ Dagon Man Express เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองย่างกุ้งกับเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งตรงต่อเวลาพอสมควรแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 10:42 น.