Loading
 
tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-siem-reap-3-days-fd-2

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน (FD)

ทัวร์ปอยเปต, เสียมเรียบ, องค์เจ็ก-องค์จอม, ตลากซาจ๊ะ - ล่องเรือโตนเลสาบ, ระบำอัสรา, ปราสาทบันทายสรี, ปราสามตาพรม, นครธม, ปราสาทบายน, นครวัด, พนมบาแคง, พนมกุเลน, ศิวลึงค์ใต้น้ำ, น้ำตกพนมกุเลน, ปอยเปต

 
กำหนดการเดินทาง

กันยายน 2560 08-10,22-24 ท่านละ 10,900.-
ตุลาคม 2560 06-08, 21-23 ท่านละ 12,900.-
พฤศจิกายน 2560 03-05,17-19 ท่านละ 12,900.-
ธันวาคม 2560 01-03,08-10,15-17 ท่านละ 12,900.-
tour-cambodia-angkor-wat-wat-tham-tha-prom-3-days

ทัวร์กัมพูชานครวัด นครธม ตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน 3 วัน

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วันนี้ เที่ยวทัวร์ปราสาทนครวัด, นครธม, ปราสาทตาพรม, ปราสาทบันทายศรี, พนมกุเลน, ล่องเรือโตนเลสาบ

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2560 21-23 ท่านละ 7,900.-
ธันวาคม 2560 9-11 ท่านละ 7,900.-
tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-ton-le-sab-3-days

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาป 3 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา 3 วัน เยือนปราสาทนครวัด ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก • ชมเมืองนครธม ดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา • ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินทรายสีชมพู รัตนะชาติแห่งอารายะธรรมขอม ปราสาทตาพรหมปราสาทที่ตกแต่งครอบคลุมด้วยรากไม้ธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่น • นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

 

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม 2560 18-20 ท่านละ 7,840.-
กันยายน 2560 15-17 ท่านละ 7,840.-
ตุลาคม 2560 20-22 ท่านละ 7,840.-
tour-lalu-khueanphapong-buntedmar-3-days

ทัวร์ละลุ เขื่อนพระปรง บันเตียชมาร์ 3 วัน

เที่ยวละลุ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย-เขื่อนพระปรง-ปราสาทสด๊กก๊อกธม-อำเภอตาพระยา-ปราสาทบันเตียชมาร์-ตลาดโรงเกลือ

 

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม 2560 18-20 ท่านละ 7,100.-
กันยายน 2560 15-17 ท่านละ 7,100.-
ตุลาคม 2560 20-22 ท่านละ 7,100.-
tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-bun-tai-sa-ree-ta-phrom-phanom-ku-lane-4-days-3-nights

ทัวร์กัมพูชานครวัด-นครธม-บันทายสรี-ตาพรหม-พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน (เริ่มกรุงเทพฯ)

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 4 วันนี้ เป็นการเพิ่มที่ท่องเที่ยวเข้าไปหลายจุด เช่น โบสถ์ลอยฟ้า ที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน, ชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวง, และชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด พิเศษ!!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

กำลังอัพเดทข้อมูล

tour-cambodia-angkor-wat-bun-tai-sa-ree-ta-phrom-phanom-ku-lane-3-days-2-nights

ทัวร์กัมพูชานครวัด-บันทายสรี-ตาพรหม-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (เริ่มกรุงเทพ)

ทัวร์กัมพูชาทริปนี้ พักที่โรงแรม 4 ดาวชื่อ Kingdom Angkor Hotel โดยโปรแกรมทัวร์เริ่มที่กรุงเทพ และเดินทางตามโปรแกรมดังนี้ ปอยเปต เมืองเสียมเรียบ ตลาดซาจ๊ะ ล่องเรือโตเลสาบ บันทายสรี ตาพรหม ปราสาทบายน มหาปราสาทนครวัด เขาพนมบาเค็ง เทือกเขาพนมกุเลน ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพ พิเศษ!!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-angkor-wat-prasat-ta-prohm-bun-tai-sri-cruise-onle-lake-3-days

ทัวร์นครวัด-ปราสาทตาพรหม-บันทายสรี-ล่องโตนเลสาป 3 วัน

ท่องเที่ยวนครวัด สักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาพนมบาแค็ง จุดเริ่มต้นแห่งอารายธรรมปราสาทขอม ชม ปราสาทบันทายสรี ชม ปราสาทตาพรหม ชม สะพานนาคราช ชม ปราสาทบายน ชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดโรงเกลือ โปรแกรมทัวร์นี้เป็นเพียงส้วนหนึ่งในการทัวร์กัมพูชา ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมาก ที่จัดทำไว้สำหรับคุณ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-2-countries-cambodia-vietnam-6-days

ทัวร์ควบ-2-ประเทศ-กัมพูชา-เวียดนาม 6 วัน

โปรแกรมทัวร์ควบ 2 ประเทศ สานสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม แบบเต็ม 6 วัน เพื่อได้เห็นสิ่งที่แปลกใหม่จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ท่องเที่ยวกรุงพนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุโมงค์กูจี ล่องเรือลำน้ำไซ่ง่อน ในประเทศกัมพูชา และท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม เช่น เมืองเสียมเรียบ เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม ปราสาทนครวัด ฯลฯ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รับทำแลนด์ทัวร์กัมพูชา