Loading
 
ทัวร์พม่า พิมพ์
tour-yangon-hong-sa-sirium-3-days-tg

ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน (TG)
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่ และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า เจดีย์ชเวมอดอว์ "เจดีย์จมูกร้อน" พระมหาเจดีย์ศักสิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม 2560
19-21
ท่านละ 17,400.-
มิถุนายน 2560
16-18
ท่านละ 17,400.-
กรกฎาคม 2560 14-16 ท่านละ 17,400.-
tour-chiangtung-mueangla-5-days

ทัวร์เชียงตุง เมืองลา 5 วัน

โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา เมืองแห่งสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตูเมือง เมืองเชียงตุง และอดีตลาสเวกัสจีนตอนใต้ "เมืองลา" แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา

 

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม 2560
18-22
ท่านละ 11,700.-
มิถุนายน 2560
15-19
ท่านละ 11,700.-
กรกฎาคม 2560 13-17 ท่านละ 11,700.-
tour-myanmar-yangon-chwaydakong-hongsawadee-phathart-inquan-4-days-8m

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (8M)

เดินทางตามโปรแกรมดังนี้ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง - หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสก็อต - เจดีย์ชเวดากอง - การะเวก+โช - สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โบตะทาวน์ – พระนอนเจาทัตยี - กรุงเทพฯ

กำลังอัพเดทข้อมูล

tour-myanmar-yangon-hongsawadee-phathart-inquan-3-days-dd

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (DD)

โปรแกรมทัวร์ย่างกุ้ง นำท่านชมเมืองประวัติศาสตร์หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง ชมความอัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดาก นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต พร้อมด้วยเมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร/กุ้งแม่น้าเผา/อาหารพื้นเมืองพม่าบุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

กำลังอัพเดทข้อมูล

tour-myanmar-worship-3-places-chwaydakong-inkhwan-chwaymordor-4-days-pg

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง-อินทร์แขวน-ชเวมอดอว์ 4 วัน (PG)

เดินทางตามโปรแกรมดังนี้ กรุงเทพฯ – เมืองสิเรียม – เจดีย์กลางน้ำ – ย่างกุ้ง – วัดกาบาเอ - เจดีย์ชเวดากอง - การแสดงพื้นบ้าน - พะโค (หงสาวดี) – เจดีย์ชเวมอดอ (มุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน - ไจ้ทิโย (จ.มอญ) - พระธาตุอินทร์แขวน – เทพทันใจ – วัดพระนอน – วัดไจ้ปุ่น – ย่างกุ้ง – พระหยกขาว - พระเขี้ยวแก้ว - ย่างกุ้ง – ชมเมืองย่างกุ้ง - เจดีย์ซูเลย์ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - กรุงเทพฯ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-myanmar-worship-3-powers-yangon-bagan-mandalay-4-days-pg

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธ์ ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์ 4 วัน (PG)

เป็นโปรแกรมทัวร์พม่า เพื่อไหว้พระตามจุดต่างๆ พร้อมด้วยอาหารมื้อพิเศษ เป็ดปักกิ่ง..สลัดกุ้งมังกร..และกุ้งแม่น้ำ วันที่น่าสนใจตามโปรแกรมทัวร์ มีดังเช่น เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi), พระเจดีย์ สุเล (Sule Pagada), มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda), เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda), วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Temple), และชเวกุจี (Shwegugyi Temple) เป็นต้น

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-myanmar-city-yangon-bagan-munthalay-4-days-3-nights-pg

ทัวร์พม่า บิน 3 เมือง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์ 4 วัน 3 คืน (PG)

เป็นโปรแกรมทัวร์พม่า นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองย่างกุ้งชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) จากนั้นนำท่านเดินทางไป นมัสการพระเจดีย์ สุเล (Sule Pagoda) นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง นำท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา และในโปรแกรมยังมีที่เที่ยวอีกมากมายที่จะพาคุณเที่ยว

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-myanmar-mandalay-ming-kun-tung-pagoda-bagan-4-days-8m

ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน-ทุ่งเจดีย์-พุกาม 4 วัน (SM)

บริษัท นิววิวทัวร์ จำกัด ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม สัมผัสเมืองเก่า มัณฑะเลย์ ถือเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า และโปรแกรมพิเศษ อาทิ เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เที่ยวชมสะพานไม้สักอูแบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด ชมสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดกุโสดอ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดหวาน(ตี๋ฉู่)

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-myanmar-mandalay-ava-sky-mon-york-bagan-ming-kun-4-days-tg

ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์-อังวะ-สกายน์-มอญยอ-พุกาม-มิงกุน 4 วัน (TG)

โปรแกรมทัวร์พม่า นำท่านท่องเที่ยวสู่แดนอารยธรรม โดยสายการบินThai smile(TG) นำท่านชมพระเจดีย์ชเวซิกอง พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง สัมผัสวัดกุโสดอร์ ดูวิวทิวทัศน์ตัวเมืองมัณฑะเลย์ ชมทะเลเจดีย์ที่มีความงดงามและสำคัญในพุทธศาสนา และเชิญท่านร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีซึ่งถือเป็นการสักการะเพื่อความสิริมงคล

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-myanmar-yangon-phukam-nay-pyi-taw-pg

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-เนปิดอย์ (PG)

นำทุกท่านเหินฟ้าสูเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าโดยสายบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดงจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงใหม่ของเนปิดอย์ให้ท่านนั่งรถชมรอบเมือง นำท่านชมอนุสาวรีย์ของ 3 กษัตริย์ผู้ก่อตั้งพม่า คือพระเจ้าอโนรธา แห่งเมืองพุกาม พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี และพระเจ้าอลองชญาแห่งชเวโบ นำท่านไปสักการะพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดบารมี จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวดากอง และนำท่านนมัสการพระเขี้ยวแก้วที่จำลองมาจากประเทศจีนซึ่งมีสีเหลืองอร่ามที่ประดับด้วยทองเหลือง พระเจดีย์ที่มีความงดงามทางพุทธศิลปะ พร้อมนำท่านท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆของพม่า

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-myanmar-yangon-hong-sa-phathart-inquan-3-days-fd

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (FD)

โปรแกรมทัวร์พม่า โปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่าดินแดนแห่งศาสนาและอารยธรรม ชมพระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระไจ๊ปุ่น พระหินอ่อน พระช้างเผือก พระเขี้ยวแก้ว พระนอนชเวตาเลียว พระตาหวาน เทพทันใจ การะเวกโชว์ ***ไม่รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน*** โปรแกรมทัวร์พิเศษ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี) นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-myanmar-yangon-hong-sa-se-rearm-3-days-fd

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม 3 วัน (FD)

ทัวร์พม่า โปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า ดินแดนแห่งแรงศัทธาที่ไม่มีวันจางหาย เจดีย์กลางน้ำ เมืองสิเรียม ชมพระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระไจ๊ปุ่น พระหินอ่อน พระช้างเผือก พระเขี้ยวแก้ว พระนอนชเวตาเลียว พระตาหวาน เทพทันใจ สักการะพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองชเวดากอง พิเศษ ชมโชว์พื้นเมืองการะเวกโชว์..

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-myanmar-hongsawadee-burangnong-palace-phathart-inquan-4-days-3-nights-fd

ทัวร์พม่า หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์พม่าโดยสายการบินไทย แอร์เอเซีย โดยเดินทางตามโปรแกรมดังนี้ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง ท่องเที่ยวหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดไจ้คะวาย - พระะเจดีย์ชเว มอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง - พระธาตุอินทร์แขวน - (รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน) - พระธาตุอินทร์แขวน – พระไฝเลื่อน – เจดีย์กาบาเอ – พระตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง - โชว์พื้นเมือง ภัตตาคารการะเวก - ย่างกุ้ง – วัดบารมี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ - ตลาดสก็อต - สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-myanmar-hongsawadee-burangnong-palace-phathart-inquan-4-days-3-nights-sm

ทัวร์พม่า หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (SM)

ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ นำท่านเที่ยวที่หลักๆดังนี้ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, พระะเจดีย์ชเว มอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา, พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง, พระธาตุอินทร์แขวน, พระธาตุอินทร์แขวน, พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระตาหวาน, เจดีย์โปตาทาวน์, และช้อปปิ้งที่ สก๊อตมาร์เก็ต (SCOTT MARKET)

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-mandalay-phra-maha-mai-muni-temple-ava-tower-city-4-days-8m

ทัวร์มัณฑะเลย์-วัดพระมหามัยมุนี-หอคอยเมืองอังวะ 4 วัน (8M)

ทัวร์ประเทศพม่า โปรแกรมทัวร์นี้จะพาท่านบินตรงสู่มัณฑะเลย์ ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ชมความใหญ่โตมหึมาของ เจดีย์มิงกุน และ ระฆังยักษ์ ที่เมืองมินกุน

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-mandalay-amon-pura-sanctuary-cha-way-nan-dor-3-days-8m

ทัวร์มัณฑะเลย์-อมรปุระ-วิหารชเวนันดอร์ 3 วัน (8M)

ทัวร์ประเทศพม่า โปรแกรมทัวร์แบบคุ้มสุดๆกับเรานิววิวทัวร์ ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นไอของประเทศพม่าแบบจุใจ พร้อมรับความประทับจากการเดินทางแบบมิรู้ลืมกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆที่เราพาท่านท่องเที่ยว ที่พัก รวมถึงที่กิน โปรแกรมทัวร์นี้เหมาะสำหรับการไปเป็นครอบครัว กับเพื่อน หรือ คู่รักก็ได้

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-yangon-phukam-mandalay-inla-5-days-pg

ทัวร์ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์-อินเล 5 วัน (PG)

ทัวร์ประเทศพม่า ท่องเที่ยวเมืองย่างกุ้ง เมืองพุกาม เมืองมัณฑเลย์ ในโปรแกรมนี้ยังเน้นการท่องเที่ยวที่ให้คุณลูกค้าได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เช่น ล่องเรืออิรวดี ล่องเรือชมพระอาทิตย์อัสดง นั้งรถม้าชมทะเลเจดีย์ ฯลฯ และได้จัดเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร อาหารพื้นเมืองบากัน...ทัวร์พม่ากับเราสิคะ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รับทำแลนด์ทัวร์พม่า

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:55 น.