Loading
 

tour-hanoi-halong-bay-7-days

tour-information

tour-price 14,000 บาทต่อท่าน
tour-date

15-21 สิงหาคม 2560, 12-18 กันยายน 2560
17-23 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JVNG2-7BKK
tour-program

ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์ 7 วัน

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพ – มุกดาหาร - ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร - มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ด่านน้ำพาว - ด่านเกาแจว - ภูผาม่าน - เมืองวินห์ - วินห์ - อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ - เมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - ถ้ำเด่าโก๋ หมู่บ้านชาวประมง - เกาะไก่ชน - ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม (Hoan KiemLake) - สะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) ถนน 36 สาย - ฮานอย - จัตุรัสบาดิ่งห์ - สุสานโฮจิมินห์ หรือ ลางจู่ติกโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ ชมเจดีย์เสาเดียว - เมืองวินห์ - ด่านเกาแจว - หลักซาว – มุกดาหาร – กรุงเทพฯ - กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความ ปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพ – มุกดาหาร - ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร (-/-/-)

18.00

คณะนัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท .วิภาวดี ตรงข้ามมหาลัยหอการค้า ทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

19.00

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหาร

ทัวร์วันที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ด่านน้ำพาว - ด่านเกาแจว - ภูผาม่าน - เมืองวินห์ (B/L/D)

06.00

ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร วิวทิวทัศน์ที่นี่สวยงามด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี ช่วงนี้สบายๆ กับบรรยากาศยามเช้าไม่เร่งรีบ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร ..... พร้อมทำธุระส่วนตัว

08.30

นำคณะตรวจเอกสารเพื่อเข้าสู่ สปป ลาว ทีมงานประสานงานด้านเอกสารเรียบร้อย นำทุกท่านเดินทางต่อไป ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตม. มุกดาหาร หลังทำเอกสารข้ามแดนไทยสู่ลาวและ ทำเรื่องผ่านแดนลาว ที่ ด่านสะหวันนะเขต เส้นทางการเดินทางช่วงนี้ต้องบอกว่าสวยงามด้วยภูเขาหินปูน และวิวทิวทัศน์ที่ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ แวะชมภูผาม่าน ภูเขาหินปูนอันสูงตระหง่าน

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร ....

13.00

อาหารอร่อยก่อนออกเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามที่ด่านเกาแจว ด่านน้ำพาวของลาวห่างจากด่านเวียดนามเพียง 400 เมตรสามารถเดินถึงกันได้ภายใน 5 นาทีเท่านั้น ทีมงานประสานเรื่องเอกสารข้ามแดนสู่เวียดนาม ระหว่างรอเอกสารข้ามแดนสู่เวียดนาม นำคณะทุกท่านร่วมถ่ายรูปลำธารที่เชื่อมระหว่างด่านน้ำพาว กับด่านเกาแจว มีฉากหลังเป็นภูเขาที่ป่าไม้ทึบอุดมสมบูรณ์จริง

14.30

จากนั้นเดินทางออกจากเกาแจวของเวียดนาม เข้าสู่เมืองวินห์ บ้านเกิดของท่านโฮจิมินห์ หรือ ลุงโฮ วีรบุรุษอันยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนาม ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมใจกันสร้างอนุเสาวรีย์ของท่านไว้ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ

17.30

เดินทางถึงเมืองวินห์ เมืองใหญ่ของประเทศเวียดนาม
รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมเมืองวินห์ยามค่ำคืน ซื้อของฝากจากเมืองวินห์


นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมไซง่อนกิมเหลียน หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3 วินห์ - อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ - เมืองฮาลอง (B/L/D)

06.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00

ออกเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์ ก่อนออกเดินทางนำคณะเคารพอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ หรือ ลุงโฮ ชมหมู่บ้าน Kim Lien บ้านเกิดของลุงโฮ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนาม ระหว่างการเดินทางในวันนี้เราจะพบกับการสร้างเมืองของเวียดนามที่พัฒนาไปทุกวันอย่างก้าวกระโดดการทำอุตสาหกรรม อย่างเมืองท่าอันดับสองของเวียดนาม เมืองไฮฟอง และใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศผ่านเมือง ลองชมเส้นทางการเดินทาง

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร.....

13.00

เดินทางสู่เมืองฮาลอง

17.00

ถึงฮาลองเมืองที่ถูกขนานนามของมังกรล่อนลงสู่มหาสมุทร เมืองฮาลองแค่ยืนอยู่ท่าเรือก็สวยแล้ว

18.00

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร.....

19.00

หลังอาหารนำทุกท่าน พาเที่ยวชมเมืองและ แวะซื้อของฝากตลาดในเมืองฮาลอง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมซันไลท์ หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4 ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - ถ้ำเด่าโก๋ หมู่บ้านชาวประมง - เกาะไก่ชน - ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม (Hoan KiemLake) - สะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) ถนน 36 สาย (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ โรงแรมที่พัก

08.00

หลังจากอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง หรือ กุ้ยหลินเวียดนาม ซึ่งเป็นอ่าวมังกรร่อนลง กล่าวกันว่าการท่องเที่ยวเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์ หากไม่ได้ไปจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) จังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ และมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในเวียดนาม คือ อ่าวฮาลอง (VinhHa Long) นำท่านล่องเรือชมความงามแบบสันโดษและโรแมนติคของอ่าว มีเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนใหญ่น้อยกระจัดกระจายอยู่กว่า1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อ ก้อนหินรูปร่างประหลาดๆ โผล่ขึ้นมาจากทะเล มีถ้ำอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่งดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้าๆ บนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ยิ่งช่วยเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้น อ่าวฮาลอง โด่งดังขึ้นมาในหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง Indochine จากนั้นนำท่านชมถ้ำ Thien Cung หรือ Heaven Palace หรือ ถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยอันสวยสดงดงามมากมาย ถ้ำแห่งนี้เป็นเหมือนห้องโถง โล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเท สดชื่น ไม่ลื่น ไม่แฉะประดับ ประดาด้วยแสงสีอร่ามตาทำให้เห็นเป็นหินเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปมังกร รูปเต่ารูปสิงโต ศิวลึงค์ซึ่งน่าประทับใจยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชม ถ้ำเด่า โก๋ (Dau Go) อันงดงามตระการตาด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายคน นก และปีศาจถ้ำนี้ได้รับการขนานนามโดยนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสกลุ่มแรกที่มาเที่ยวในตอนปลายศตวรรษที่ 19 ว่า Grotte des Merveilles (ถ้ำมหัศจรรย์) หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง จะสร้างแพเป็นที่อยู่อาศัย และมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และนำท่านเที่ยวชม เกาะไก่ชน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากัน คล้ายๆกับไก่ หรือ นก

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร......

13.00

เดินทางกลับเมืองฮานอย และนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม (Hoan KiemLake) ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเมืองเก่าฮานอย ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานคือ พระเจ้าเล ไท โต ได้ดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับพวกหมิง หลังจากปลดปล่อยประเทศเป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้แก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาฉกดาบไปจากหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ อันเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อเช่นนั้น นำท่านเดินข้าม สะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง สีแดงสดใส บนโคกเล็กปลายสะพานมีเสาหินรูปแปรงอยู่ถัดจากขวดหมึก มีอักษรจีน 3 ตัวจารึกไว้ว่า ta tien qing แปลว่า“จารึกบนฟ้าคราม” ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังวัดหง็อกเซิน นำท่านชมวัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son)ซึ่งเป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าแลเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน นำท่าน นั่งรถสามล้อถีบ หรือ ชาวเวียดนามเรียกกันว่า “ซิคโคล่” (Cyclo) ชม ทัศนียภาพของตัวเมืองฮานอยจากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำเป็นสื่อกลางให้ผู้ชมเข้าใจวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนน 36 สาย หรือ OldQuarter แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้นานาชนิด

18.00

รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร.....

19.00

เที่ยวราตรีเมืองฮานอยเดินถนนคนเดิน พักผ่อนตามอัธยาศัย


นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมฮานอย ซิตี้ หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 5 ฮานอย - จัตุรัสบาดิ่งห์ - สุสานโฮจิมินห์ หรือ ลางจู่ติกโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ ชมเจดีย์เสาเดียว (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (10) ณ โรงแรมที่พัก

08.00

หลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้า นำท่านชม จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมากและเป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน ปีค.ศ. 1945 และวันที่ 2 กันยายน ยังเป็นวันเดียวกับที่ท่านโฮจิมินห์เสียชีวิตอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม สุสานโฮจิมินห์ หรือ ลางจู่ติกโฮจิมินห์ (Ho ChiMinh Mausoleum หรือ Lang Chu Tich Ho Chi Minh) (ปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์เปิดเวลา 07.30 – 10 .00น.ทุกวัน) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิตภายในมีศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนอยู่บนแท่นในห้องเย็นซึ่งนักท่องเที่ยวจะถูกนำผ่านเข้าไปอย่างรวดเร็ว ภายในห้ามนำกล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าสะพายเข้าไป จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทำเนียบประธานาธิบดี ตั้งอยู่ทางด้านหลังของสุสานโฮจิมินห์เป็นอาคารสีเหลืองในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปี 1901 ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นอกจากความสวยงามของตัวอาคาร ภายในบริเวณยังร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมส่วนของบ้านพักและที่ทำงานของข้าราชการในยุคก่อนได้

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (11) ณ ร้านอาหาร......

13.00

หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) ที่สร้างในปีค.ศ. 1049 สมัยราชวงศ์หลี เป็นเจดีย์ไม้ที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่เมืองวินห์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ทุ่งนาเขียวขจี

18.00

รับประทานอาหารเย็น (12) ณ ร้านอาหาร.....


นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ โรงแรมไซง่อน กิมเหลียน หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 6 เมืองวินห์ - ด่านเกาแจว - หลักซาว – มุกดาหาร – กรุงเทพฯ (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (13) ณ โรงแรมที่พัก

08.00

หลังจากอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ด่านเกาแจว ทีมงานประสานงานเอกสาร เดินทางเข้าไปยังหลักซาว

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (14) ณ ร้านอาหาร......

13.00

แวะชมสินค้าพื้นเมือง

17.00

นำคณะเข้าสู่ด่านไทย ข้ามยังมุกดาหาร เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00

บริการอาหารกล่องบนรถ (15)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ คืนนี้พักผ่อนในรถ

ทัวร์วันที่ 7 กรุงเทพฯ (-/-/-)

05.00

ถึง กรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจการบริการ

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ 14,000 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็ก ท่านละ 9,800 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ท่านละ 2,100 บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ กรุงเทพ-มุกดาหาร-กรุงเทพ
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ามัคคุเทศก์ (เวียดนาม) ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
6. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
9. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 100 บาท ต่อลูกค้า 1 คน)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว
- กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

 

การสำรองที่นั่ง
1. แฟกซ์ หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองทัวร์และทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 4,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง

 

เอกสารเดินทาง
1. ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลย
2. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

 

method-of-payment

 

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่นิววิวทัวร์
2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

 

การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 4,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ

 

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1. โปรแกรมทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่องบ้าง
2. การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับ
3. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี สระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยสะดวก
4. อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกปลาและผักเยอะหน่อย
5. การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์และเงินดอง ส่วนตามในตลาดของฝาก ใช้เงินไทยได้
6. ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาว
7. เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดี
8. ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า บอกไว้ก่อนว่าให้ต่อราคา 50 - 70 %

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศเวียดนาม

 

http://www.newviewtour.com