Loading
 

tour-hong-kong-disney-land-divine-worship-3-days-ek

TAG: แพคเกจทัวร์, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ฮ่องกง, พบสนุกกับเครื่องเล่นทันสมัยฮ่องกงดีสนีย์แลนด์, อิ่มบุญกับการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

tour-information

tour-price --
tour-date กำลังอัพเดทข้อมูล
tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code HKAJ11-3BKK
tour-program

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน (EK)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Symphony of Light – Avenue of Star of Star - ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน) - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ประตู 6 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวฮ่องกง

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Symphony of Light – Avenue of Star of Star

11.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ประตู 6 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

13.45

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK384 เครื่องใหญ่กว้างขวางมีจอ ส่วนตัวทุกที่นั่ง พร้อมมีอาหารคอยบริการ

17.35

ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง... "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุดของแผ่นดิน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร

นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับ รอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ ต่อด้วยนำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Stanford Mongkok Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของการมาเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือ เด็ก ก็อยากมาสัมผัสโลกแห่งจินตนาการ เพราะเต็มไปด้วยตัวการ์ตูนชื่อดังมากมาย, เครื่องเล่น, ร้านอาหาร, จุดถ่ายรูป, การแสดงโชว์ อันตระการตา ฯลฯ โดยที่นี่จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

Main Street USA : ถนนที่จำลองบ้านเกิดของวอลด์ ดิสนีย์ (Walt Disney) เอาไว้ ซึ่งจะมีร้านค้าขายของที่ ระลึก, ร้านอาหาร, จุดถ่ายรูปและกองทัพขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลายที่จะออกมาอวดโฉมให้ได้ เห็นกัน

Tomorrowland : โซนเครื่องเล่นหวาดเสียวที่สุดในดินแดนแห่งนี้ : (Buzz Lightyear Astro Blasters) ร่วมเป็น ส่วนหนึ่ง ในการปกป้องโลกจากมนุษย์ต่างดาวกับกัปตันบัซไลต์เยียร์/ สเปซเมาน์เทน (Space Mountain) รถไฟ เหาะท่องอวกาศที่สร้างความตื่นเต้นแบบสุดๆ (ตีลังกาหลบหลุมอากาศและอุกกาบาต)/ Stitch Encounter ผจญภัยในดินแดนอวกาศไปกับสัตว์เลี้ยงต่างดาวสติตซ์ ที่มีทั้งความตื่นเต้นและเรื่องราวของชาวฮาวาย/ Orbitron จานบินอวกาศที่จะพาขึ้นๆ ลงๆ ชวนหวาดเสียว

Adventureland : บ้านเกิดทาร์ซานที่นอกจากจะมีเครื่องเล่นแนวผจญภัยอย่างจังเกิลริเวอร์ครูซ (Jungle River Cruise) ล่องเรือท่องป่าดงดิบรออยู่ยังเป็นจุดชมโชว์อลังการอย่างเฟสติวัลออฟเดอะไลออนคิง (Festival of the Lion King) จัดเป็นโชว์ห้ามพลาดในการมาเยือนฮ่องกงดิสนีย์แลนด์/ Rafts and Tarzan’s Treehouse ล่อง แพข้ามแม่น้ำชมบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน

Fantasyland : ดินแดนแห่งจินตนาการที่มีปราสาทเทพนิยายและเครื่องเล่นแบบเบาๆ รวมทั้งจุดถ่ายรูปตัว การ์ตูนจากดิสนีย์ให้คุณได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก : Mickey’s Phihar Magic โรงภาพยนตร์ 4 มิติ ที่มีเจ้าเป็ดโดนัลด์ ดั๊กเป็นไกด์พาออกไปผจญภัย ในดินแดนเสมือนจริง/ Cinderella Carousel ม้าหมุนแห่งซินเดอเรลลา/ It’s a Small World ล่องเรือชมประเทศต่างๆ พร้อมฟังเพลงขับกล่อมโดยตัวการ์ตูนชื่อดังในชุดประจำชาติ/ The Many Adventures of Winner the Pooh นั่งไหน้ำผึ้งผจญภัยไปในป่าขนาดใหญ่ (บ้านของหมีพูห์และผองเพื่อน)/ Disney in the Star Fireworks ไฮไลต์สำคัญ ณ ดินแดนแห่งนี้ (เวลา 21.00 น.) ซึ่งจะเป็นการจุดพลุอันสวยงาม ที่ปราสาทเจ้าหญิงนิทราส่งท้ายแขกผู้มาเยือน

Toy Story Land : โซนที่ใช้ธีมจากภาพยนตร์การ์ตูนไตรภาคเรื่องทอยสตอรี (Toy Story) ซึ่งแน่นอนว่าคุณจะ ได้พบกับวูดดี้ (Woody) นายอำเภอคาวบอย, เจสซี่ (Jessie) คาวบอยสาวเจ้าเสน่ห์, สลิงกี้ด็อก (Slinky Dog) หมาจอมป่วน, เร็กซ์ (Rex) ไดโนเสาร์ขวัญอ่อน ฯลฯ ที่มาพร้อมเครื่องเล่นท้าความกล้ามากมาย : Toy Soldier Parachute Drop ร่มชูชีพแบบสูงและหวาดเสียวที่ลอยขึ้นลงชวนเวียนหัว/ Slinky Dog Spin รถรางของเจ้าหมา จอมซนที่มีลำตัวเป็นสปริงยืดหดได้/ RC Racer ขึ้นรถ บังคับของแอนดี้ (Andy) ที่จะพาคุณไปเล่นบนรถไฟเหาะ ความเร็วสูง

Grizzly Gulch : กริชลีกัลช์ เหมืองแร่ร้างที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาและผืนป่าซึ่งมาพร้อมเครื่องเล่นไฮไลต์ชวนหวาดเสียวอย่างบิ๊กกริชลีกัลช์เมาน์เทนโคสเตอร์ (Big Grizzly Mountain Coaster) ขบวนรถรางสายสั้นๆ ที่จะพา เข้าไปผจญภัยในหุบเขาเหมืองแร่

20.00

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ทำการจุดพลุไฟในชุด “DISNEY IN THE STARS” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โดยจะจุดทุกวัน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

อาหารค่ำไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้ เพลิดเพลินเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด

ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Regal Oriental Hotel หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยววัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง (Che Kung) แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้มี ชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิม และนำรูปปั้นท่านนายพล ที่มีความสูงถึง 10 เมตร เข้าไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึงอยู่บริเวณทางเดิน ด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไป นำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้ หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้

นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

จากนั้นนำท่าน โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำ อ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม,เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆและสิ่งก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

นำท่านนั่ง พีกแทรม(Peak Tram) เป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 และถือเป็นแห่งแรกของเอเชียก็ว่าได้ เดิมทีเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อน แต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1989 (มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง) โดยตลอดทาง 1.4 กิโลเมตร คุณจะได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนที่สวยงาม

นำท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเล

แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า จากทั่วโลก

***อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย***

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก

22.10

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK385

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.05

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

tour-prices

กำลังอัพเดทข้อมูล

ผู้ใหญ่ ท่านละ 16,900 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 15,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 14,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำลังอัพเดทข้อมูล

ผู้ใหญ่ ท่านละ 17,900 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 16,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 15,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท

 

*** ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า ***

 

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ ตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
3. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐานพักห้อง ละ 2-3 ท่าน (3 วัน 2 คืน)
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ายานพาหนะ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
2. ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ 120HKD/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก

 

เอกสารที่ต้องใช้
: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า

 

เงื่อนไขการจอง
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 HKD/ คน / วัน
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

method-of-payment

 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

***เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง****

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศจีน

 

http://www.newviewtour.com