Loading
 

tour-hong-kong-wai-phra-yai-lau-lin-hong-kong-disneyland-macau-church-st-paul-4-day-ek

TAG: ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน, ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์โบสถ์เซนต์ปอล, ทัวร์รีพัลส์เบย์, The Venetian Macao Resort ลาสเวกัสเอเซีย, แพคเกจทัวร์, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ 26,900 บาท
tour-date

กำลังอัพเดทข้อมูล

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code HKAJ4-4BKK
tour-program

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ปอล 4 วัน (EK)

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง - Symphony of Light – Avenue of Star - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ดิสนีย์แลนด์ - ชมพลุไฟสุดอลังการ - วัดแชกงหมิว – วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – พีคแทรม - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอล – ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - กรุงเทพ

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวมาเก๊า

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวฮ่องกง

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Symphony of Light – Avenue of Star

10.30

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน อิมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

14.00

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384

18.05

ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง... "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุดของแผ่นดิน

นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับ รอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์

ต่อด้วยนำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Harbour Plaza Metropolis หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวนั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ดิสนีย์แลนด์ - ชมพลุไฟสุดอลังการ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ่ำ บริการท่านด้วยโจ้กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตำหรับรสชาติกวางตุ้งแท้ๆ

หลังอาหารนำท่านสู่ เกาะลันเตา เพื่อสักการะพระใหญ่ โป่วหลิน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล 371เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้

** *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** **

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของเกาะฮ่องกง “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน้ำโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ Harbour Plaza Metropolis

20.00

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ทำการจุดพลุไฟในชุด “DISNEY IN THE STARS” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โดยจะจุดทุกวัน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

** อาหารค่ำไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้ เพลิดเพลินเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด **

** ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์**

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักPanda Hotel หรือ GOLD COAST HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยววัดแชกงหมิว – วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - มาเก๊า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ่ำ บริการท่านด้วยโจ้กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตำหรับรสชาติกวางตุ้ง แท้ๆ

หลังอาหาร นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่เชื่อกันว่าถ้าหมุนกังหัน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่เป็นมงคลออกไปและนำแต่ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 ดดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม,เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

นำท่านนั่ง พีกแทรม(Peak Tram) เป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 และถือเป็นแห่งแรกของเอเชียก็ว่าได้ เดิมทีเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อน แต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1989 (มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง) โดยตลอดทาง 1.4 กิโลเมตร คุณจะได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนที่สวยงาม

วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเล

แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย

จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK และ SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy‘ RUs จากทั่วโลกอิสระตามอัธยาศัย .... ได้เวลานัดหมาย นำท่าเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่

17.00

นำท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่อันทันสมัยและสะดวกสบายโดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม.

19.00

ถึงมาเก๊า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ให้ทุกท่านได้อิสะตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และช้อปปิ้งที่แกรนด์คาแนลช้อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่งเพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกองโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่

**เพื่อความสะดวกสบายของทุท่าน ให้ทุกท่านได้มีเวลาภายในเวเนเชี่ยนอย่างเพียงพอและเลิดเพลินต่อการช้อปปิ้ง **

** ทางบริษัทไม่มีบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แต่ขอแจกเป็นเงินสด ผู้ใหญ่ท่านละ 80 เหรียญฮ่องกง เด็ก 60 เหรียญฮ่องกง**

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยววัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอล – ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - กรุงเทพ

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ณ ภัตาคาร Café’ Deco ภายในเวเนเชี่ยน

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับเมืองมาเก๊า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊า มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมและยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นชื่อ “มาเก๊า” มีที่มาจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอ้าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรือลำเล็กๆ ที่ยอมให้หลิงม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคำสั่งฟ้าของหลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมา เข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่าก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน

นำท่านเดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซึ่งโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า เนื่องในโอกาสที่ส่งมอบ มาเก๊าคืนให้กับจีน จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊ามีอายุราว 600 กว่าปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้นนำท่านสู่ เซนาโด้แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของแต่ละท่าน **

ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่ เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

...

ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่ เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

** การเดินทางโดยเรือเฟอรี่ ผู้เดินทางทุกท่านต้องลากกระเป๋าสัมภาระลงเรือด้วยตัวท่านเอง **

18.30

ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงโดยเรือเฟอรี่ อันทันสมัยและสะดวกสบาย (ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมงโดยประมาณ)

21.50

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385

23.45

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

tour-prices

<

กำลังอัพเดทข้อมูล

ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,900 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 26,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 25,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 24,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,500 บาท

 

** ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า **

***กรุ๊ป 4-7 มี.ค./19-22 มี.ค./26-29 มี.ค. พักเวเนเชี่ยนมาเก๊าคืนแรก***

 

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
2. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
3. ห้องพักที่เวเนเชี่ยน เป็นห้องแบบ Royale Suite(เตียงใหญ่เตียงเดียว)
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
7. หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
3. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
4. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ มาเก๊า-ฮ่องกง 120 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 500 บาทต่อทริป
**ธรรมเนียมการให้ทิป ถือเป็นสินน้ำใจของผู้ได้รับบริการ ที่มีต่อผู้ให้บริการ

 

method-of-payment

 

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะแก้ไขให้ดีที่สุด
- หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์
- หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจําเป็นและเหมาะสม
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง
- กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
- ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน หาผู้ร่วมเดินทาง
**** ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได้

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์มาเก๊า

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศจีน

 

http://www.newviewtour.com