Loading
 

tour-chiangtung-mueangla-5-days

tour-information

tour-price 11,700 บาทต่อท่าน
tour-date

16-20 สิงหาคม, 13-17 กันยายน 2560
18-22 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JMMG3-5BKK
tour-program

ทัวร์เชียงตุง เมืองลา 5 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

กรุงเทพฯ – อ. แม่สาย จ. เชียงราย - อ.แม่สาย จ.เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา - เมืองลา – เชียงตุง - เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – อ. แม่สาย- กรุงเทพฯ

tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศพม่า

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – อ. แม่สาย จ. เชียงราย (-/-/-)

18.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ทัวร์วันที่ 2) อ.แม่สาย จ.เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา (B/L/D)

05.00

ถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย พาท่านล้างหน้า ณ ปั้ม ปตท.

07.00

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร .....

08.00

จากนั้นนำท่านไปที่ด่านพรมแดนแม่สาย นำกระเป๋าใส่รถเล็กเพื่อขนกระเป๋าข้ามไปก่อน จากนั้นนำคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยพม่า ขึ้นรถบัสพม่าที่มาจอดรอที่ฝั่งท่าขี้เหล็ก ออกเดินทางสู่เชียงตุง ระยะทางโดยประมาณ 170 กม. โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ถนนที่วิ่งเรียบไปกับแม่น้ำ ทะเลหรือแม่น้ำเลน ที่ไหลเชี่ยวน้ำใสในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมองเห็นโขดหินที่โผล่ตัวจากน้ำอย่างสวยงาม และยิ่งเข้าใกล้เชียงตุงมากเท่าใดก็จะมองเห็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่และไทยเขิน

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร.....

13.00

หลังจากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงตุง ผ่าน ชมต้นยางใหญ่ขนาด 10 คนโอบ อายุประมาณ 254 กว่าปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุงหรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่าต้นไม้หมายเมือง คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ากลับเมืองไม่ถูกให้จำต้นยางนี้ไว้เพราะสูงโดดเด่นเห็นได้ชัด (รถใหญ่ขึ้นไปไม่ได้ เขตทหาร นำผ่านชมจากในรถเท่านั้น) จากนั้นไหว้พระวัดมหาเมี๊ยะมณี ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง องค์พระจำลองมาจากมัณฑะเลย์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองลา ระยะทางประมาณ 90 กม. (3.5-4 ชั่วโมง) เมืองลาเป็นเมืองปกครองตนเองหรือเขตปกครองเขตพิเศษที่ 4 ปกครองโดยชาวไทยใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นคนจีนเข้ามาลงทุนค้าขาย และการขนส่งสินค้าจากจีนเข้ามาทางนี้ไปยังเมืองเชียงตุงและเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่อนคาสิโน ระหว่างทางท่านจะมองเห็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ โดยเฉพาะชาวไทลื้อหรือไทยเขินที่จะมีอยู่มาก จะสังเกตได้จากการแต่งตัวและการปลูกบ้านที่ดูแปลกตาโดยเสาบ้านจะไม่ฝังลงดินจะวางกับก้อนหินหรือซีเมนต์ กับวิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายดูไม่วุ่นวาย พอถึงเมืองลา นำท่านนมัสการพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและเข้าโรงแรมที่พัก

18.00

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร.......
จากนั้นนำท่านนั่งรถท่องเมืองยามราตรีซึ่งเมื่อก่อนเราสามารถที่จะลองเสี่ยงโชคที่คาสิโนใกล้ ๆ โรงแรมที่พักมีมากถึง 17 แห่ง แต่ในขณะนี้ได้เปิดบ่อนแห่งใหม่ห่างจากเมืองประมาณ 10 กม. แต่ก็พอเสี่ยงโชคได้บ้างที่บ่อนลูกเต๋าหล่นหรือบ่อนประชาชน ได้เวลาสมควร


นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 3) เมืองลา – เชียงตุง(B/L/D)

05.00

นำท่านไปชม ตลาดเช้าเมืองลา ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายในบรรยากาศแบบไทยลื้อและจีนสิบสองปันนา ที่น่าสนใจไม่น้อยเห็นจะเป็นสินค้าที่ได้จากป่า ในบริเวณตลาดนี้ยังรวมถึงที่ขายของโต้รุ่ง, บ่อนลูกเต๋าหล่น, ที่ขายผลไม้ต่าง ๆ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นอาหารจีน

08.00

จากนั้นพาท่านไปถ่ายรูปบริเวณหลัก กม.1 ชายแดนจีน – พม่า (ติดกับสิบสองปันนาของจีน) นำท่านนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองหรือที่เรียกกันว่าวัดจินตะ เจดีย์มิตรภาพ จีน – พม่า ที่สวยงามมากที่ข้างในจะมีการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละมณฑลแต่ละรัฐของพม่ามาแสดงไว้เสมือนว่าเราได้ไปเที่ยวทั่วประเทศพม่า จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ต่อต้านยาเสพติดภายในแสดงถึงพิษภัยของยาเสพติด ข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาผลิต

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร.....
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองเชียงตุง

13.00

ถึงเมืองเชียงตุง นำท่านนมัสการพระและไหว้ พระธาตุที่วัดจอมคำ หรือ จองคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงตุง นมัสการ พระยืนชี้นิ้ว ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุง นมัสการพระและพระธาตุที่วัดจอมคำ หรือจองคำ ชมรอบ บริเวณหนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง และที่นี่จะมีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมายหลายร้านเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เพราะได้บรรยากาศที่เงียบสงบ ชมวัดราชฐานหวงหัวข่วง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม

18.00

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร.....
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม.......หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – อ. แม่สาย (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ โรงแรมที่พัก

08.00

หลังอาหารเช็คเอ้าท์จากที่พัก ชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุงมีของกินและของใช้มากมายและชนเผ่าที่มาจ่ายตลาดหลายเผ่า ผ่านชมอาคารกงสุลไทยสมัย จอมพลผิน ชุณหะวัณ ผ่านชม ประตูเมืองเก่า ที่ยังคงเหลืออยู่คือ ประตูป่าแดง ใกล้กันนั้นเป็นสุสานที่บรรจุอัฐิของเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง สมัยที่ผ่านมา ได้เวลานำท่านเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร......

15.00

นำคณะมาถึงท่าขี้เหล็กนำท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง เดินช้อปปิ้งบริเวณ ตลาดท่าล้อ ซื้อสินค้าเป็นของฝากกลับบ้าน ส่วนใหญ่สินค้ามาจากประเทศจีน ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่แม่สายประเทศไทย

16.00

พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

17.00

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP บริการอาหารกล่องบนรถ (9)

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ (-/-/-)

05.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ รถจอด ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 11,700 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) ท่านละ 8,200 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 บาท

 

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ กรุงเทพ-อ.แม่สาย จ.เชียงราย-กรุงเทพ
2. ค่ารถตู้ ฝั่งไทย และ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ฝั่งพม่า
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์ (พม่า) ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
8. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
10. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
11. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 100 บาท ต่อลูกค้า 1 คน
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 - 2 นิ้วเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รูป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์)
หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

 

เงื่อนไขการเก็บเอกสาร และขอยื่นวีซ่า
- ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติ 7 วันทำการ
- เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริษัท อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
- หาก ยื่นเอกสาร ล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าวีซ่าด่วน
- กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น พื้นหลังเป็นสีฟ้า บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการยื่นเรื่องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบการขอยื่นวีซ่า

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 3,500 บาท
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

method-of-payment

 

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 

หมายเหตุ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศพม่า

 

http://www.newviewtour.com