Loading
 

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน : กรุ๊ปเหมา

tour-taiwan-queen-stone-head-4-days-3-nights-ci

ทัวร์ไต้หวัน ชมหินเศียรราชินี 4 วัน 3 คืน (CI)

ไต้หวัน ชมหินเศียรราชินี เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES ให้ท่านเหินฟ้าสู่เมืองไทเป นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ทองคำ หรือพิพิธภัณฑ์เหมืองทองจินกัวสือ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีทองแท่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะมีน้ำหนักถึง 220 กิโลกรัม อิสระการท่องเที่ยวให้ท่านได้เที่ยวชมเมือง จากนั้นนำท่านแวะร้านขนมเหวยเก๋อ ต่อด้วยพาท่านชมชมอนุสาวรีย์เจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน

China Airlines ราคา
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
tour-taiwan-surfing-lake-suriyan-chandra-5-days-4-nights-ci

ทัวร์ไต้หวัน-ท่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวันนี้นำท่านเดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES ทั้งหมด 5 วัน โดยนำท่านชมตลาดคนเดินตั้นสุ่ยซึ่งเป็นตลาดคนเดินริมแม่น้ำ โดยมีสินค้าและ อาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านเลือกสรร รวมทั้งไข่ดำที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของตั้นสุ่ยด้วย จากนั้นนำท่านตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป และนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดเฝิงเจี่ย พาท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก และไฮไลท์ของทัวร์นี้นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า นำท่านนั่งกระเช้าทะเลสาบสุริยัน จากนั้นให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี

China Airlines ราคา
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
tour-taiwan-taipei-kaohsiung-hualien-7-days-br

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-เกาสง-ฮัวเหลียน 7 วัน (BR)

หากต้องการทัวร์ไต้หวันให้ครบ ต้องทัวร์โปรแกรมนี้ ซึ่งนับได้ว่าจุดหลักๆในการทัวร์ไต้หวันท่านจะได้ชม เช่น ไถจง ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ไนท์มาร์เก็ตลิ่วเหอ อ่าวซีจือ ฮัวเหลียน ตึก ไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสาวรีย์เจียไคเช็ค และอื่นๆอีกมาก

Eva Air ราคา
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
tour-taiwan-taipei-mineral-water-taiwan-style-park-ye-liu-5-days-4-nights-ci

ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน-อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (CI)

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันนี้ เป็นโปรแกรมพักผ่อนสไตล์ไต้หวัน ท่านจะได้ขึ้นตึก ไทเป 101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป จุดชมวิวที่สูงอันดับสองของโลกและตื่นเต้นกับการขึ้นลิฟต์เร็วที่สุดในโลก ต่อด้วยการอัพเดทแฟชั่ีนที่ตลาดซีเหมินติง ที่มีการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน เมื่อท่านช้อปปิ้งเสร็จ ท่านจะได้ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและผิวพรรณที่ดีกับการแช่น้ำแร่พร้อมสปาสไตล์ไต้หวัน แล้วไปตื่นตากับความสวยงามของอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและสถานที่อื่นๆอีกมากมาย...

China Airlines ราคา
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
tour-taiwan-taipei-hualien-5-days-br

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ฮัวเหลียน 5 วัน (BR)

ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ นำท่านเหินฟ้าสู่ไต้หวันโดยสายการบิน EVA AIR นำท่านท่องเที่ยววนอุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก่อ (หุบเขาหินอ่อนทาโรโกะ) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งขนานนามว่า "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" วัดพระถังซำจั๋ง และที่พลาดไม่ได้คือตึก ไทเป 101 ท้ายสุดตามด้วยการช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่ามาบุญครอง ซึ่งมีสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก ท่านที่โปรดปรานการช้อปที่ไต้หวัน แนะนำทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้

Thai Airways ราคา
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
tour-taiwan-poo-li-ching-jing-farm-sheep-shearing-ali-hassan-park-shopping-night-market-6-days-ci

ทัวร์ไต้หวัน-ผูหลี่-ฟาร์มชิงจิ้ง-การตัดขนแกะ-อุทยานอาลีซัน-ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต 6 วัน (CI)

โปรแกรมทัวร์ประเทศไต้หวัน จะนำท่านเหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดย เที่ยวบินที่ CI 066 ท่านจะได้ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันแบบจุใจ 6 วัน โดยโปรแกรมทัวร์นี้จะนำท่านสู่เมือง ผู่หลี่ ชมวัดจงไถซานซื่อ ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยอาบน้ำแร่ในห้องนอน ชมวิวทิวทัศน์ภายในฟาร์มชิงจิ้ง หรือสวิตเซอร์แลนด์น้อย จากนั้นนำท่านเดินไปยังเวทีการแสดง สาธิตการตัดขนแกะ ชมความน่ารักของเหล่าบรรดาแกะน้อย ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ เดินชมป่าสน 2,000 ปี และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย สนใจ...คลิก

China Airlines ราคา
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
tour-taiwan-tai-chung-city-cruise-the-lake-taipei-4-days-ci

ทัวร์ไต้หวัน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบ-ไทเป 4 วัน (CI)

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันเป็นทริปทัวร์ท่องเที่ยวแบบ 4 วัน ท่านจะได้ชมความงดงามของเมืองไถจง อาทิเช่น "วัดจงไถฉันซื่อ" วัดที่ทันสมัยมากที่สุดในไต้หวัน, "ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา" ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดที่มีความสวยงาม ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์, วัดพระถังซำจั๋งและอีกมากมาย ยังไม่หมดเพียงแค่นั้น ยังไปต่อด้วยขึ้นตึกไทเป 101 ท่านจะได้ขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อชมวิวของไต้หวัน...

China Airlines ราคา
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่

รับทำแลนด์ทัวร์ไต้หวัน