Loading
 
ทัวร์-ธิเบต พิมพ์

โปรแกรมทัวร์ธิเบต : กรุ๊ปเหมา

tour-tibet-lhasa-xining-tg

ทัวร์ธิเบต ลาซา-ซีหนิง (TG)

ทัวร์ทัวร์ธิเบต ลาซา-ซีหนิง เดินทางโดยสายการบินไทย พาท่านนอนโรงแรมระดับ 4 ดาว จุดเด่นสำหรับทัวร์โปรแกรมนี้คือการนำท่านทัวร์พระราชวังโปตาลา วัดโจคังใหญ่ ทุ่งหญ้าเซียงถัง สวนอนุรักษ์สัตว์เข๋อ เข๋อซีลี่ และการเดินทางโดยรถไฟลาซา-ซีหนิง

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รับทำแลนด์ทัวร์ธิเบต

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 21:41 น.