Loading
 
ศูนย์รวมสินค้า โอทอป ขอนแก่น พิมพ์
ศูนย์รวมสินค้า โอทอป จังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่หน้าโรงแรมโฆษะ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทย โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัดขอนแก่น จัดสรรพื้นที่บริเวณร้านถิ่นหัตถกรรมผ้าไหมไทยขนาดพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ตารางกิโลเมตรโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์รวมสินค้า OTOP ภาคอีสาน จำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์ ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๒๑.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๓๓๒ ๐๓๒๐ ต่อ ๘๓๐๒, ๒๐๑๙
Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 14:16 น.