Loading
 
โบราณสถานถ้ำวัวแดง โคราช พิมพ์
โบราณสถานถ้ำวัวแดง

ตั้งอยู่ที่เขาลูกช้าง ห่างจากอำเภอครบุรี 13 กม. ลักษณะเป็นถ้ำเพิงผาหินทรายแดงตื้น ๆ ผนังด้านในสุดมีภาพสลักนูนต่ำ เป็นพระอิศวรทรงตรีคูณ อุ้มนางปารตี (อุมา) ประทับบนหลังโคอุสุภราช (โคนนที) มีเทพบริวาร 2 องค์ถือทวยพัดโพก ซึ่งจำหลักแบบลายหางนกยูง ฤาษียืนประนมมือ 3 ตน ประกอบท้ายขบวน เบื้องหน้าโคอุสุภราช สลักเป็นฤาษีนั่ง 1 ตน และเทวดา 1 องค์ ถวายความเคารพเรื่องราวที่สลักในถ้ำแห่งนี้เป็นศิลปะในวัฒนธรรมขอม ซึ่งเคยมีชุมชนโบราณในแถบนี้และบริเวณใกล้เคียงในราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 และได้รับการสร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์
Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:32 น.