Loading
 

tour-instruction
แนะนำการเดินทาง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เรียกกันสั้น ๆ ว่า ?เมืองชล? เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ ่

เมืองชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอเกาะจันทร์ สำหรับ พัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการบริหารปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ เรียกว่า เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ่

การเตรียมตัวในการเดินทาง เป็นจำเป็นอย่างมาก สำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนในเทศกาล ท่องเที่ยว และช่วงวันหยุดยาว อย่าง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลท่องเทียว หรือขอคำแนะนำในการเดินทางได้จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ หรือข้อมูลข่าวสารจากบริษัทนำเที่ยวของแต่ละบริษัท ทัวร์ ใน ประเทศ (กรณีที่ท่านใช้บริการบริษัทฯนำเที่ยว) หรือบริการข่าวสารจาก อุบลพัฒนาทัวร์ ่

เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูหนาว อากาศทางภาคอีสานค่อนข้างเย็น โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นอีกจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา หากท่านต้องการเดินทาง ท่องเที่ยวไปยังจังหวัดศรีสะเกษในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เช่น เสื้อกันหนาว ยาสามัญ อาทิ ยาแก้ไข้ เป็นต้น และก่อนการเดินทางควรสำรวจภูมิอากาศ โรงแรม ที่พัก แผนที่ จากข้อมูลข่าวสารดังกล่าว น่าจะเป็นการดีที่สุด แถมยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย ่

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว ่

เิดินป่า
สอบถามข้อมูลของสถานที่ที่จะไป เพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม เตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่คล่องตัว และจำเป็น เช่น ถุงนอน เต็นท์ ผ้ายางกันฝน ยารักษาโรค ไฟฉาย มีดพก ยาไล่แมลง เข็มทิศ ศึกษาฤดูกาลของธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ นพอพยพ เตรียมกล้องส่องทางไกล สมุดบันทึก ดินสอปากกา แผนที่ ศึกษาเส้นทางตรวจดูแผนที่ก่อนออกเดินทาง เลือกเส้นทางเดินตามสันเขาจะเดินง่ายกว่าตามหุบเขา และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

แคมปิ้ง
- เตรียมเต็นท์ ถุงนอน ผ้าใบกันฝน อุปกรณ์เครื่องครัว เช่น หม้อสนาม เตาแก๊ส เตาน้ำมัน อาหารแห้ง น้ำดื่ม รองเท้าผ้าใบ หมวก
- ตรวจสอบทิศทางลมก่อนกางเต็นท์
- กางเต็นท์ต้นลม ส่วนกองไฟ ห้องส้วม ต้องอยู่ใต้ลม กางเต็นท์บนเนินหรือที่สูง อยู่ในที่โล่งริมห้วย
- กวาดเศษหญ้า ใบไม้ ก่อนตั้งแค้มป์ เพราะอาจเป็นที่อยู่ของแมลง สัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ
- หาเชื้อฟืนจากเศษไม้ในป่า/คลื่นซัดมาติดหาดและดับกองไฟก่อนเข้านอน
- ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่เก็บแค้มป์ให้เหมือนสภาพเดิม

วัด/พิพิธภัณฑ์/โบราณสถาน
- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานที่ต่าง ๆ ก่อนไป ติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้ เช่น พระ ชาวบ้านในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
- แต่งกายให้สุภาพ สำรวมกิริยาวาจา ถอดรองเท้าและเก็บให้เรียบร้อยก่อนเข้าโบสถ์

เขตศาสนสถาน
- ระวังไม่ให้โดนโบราณวัตถุ โบราณสถาน แตกหักเสียหาย เดินตามทางเดินที่อนุญาต ไม่จับ สัมผัส อาคารโบราณสถานโดยเฉพาะส่วนที่เป็นลวดลายแกะสลักหรือภาพเขียนสี ไม่ลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุ โบราณสถาน
- การถ่ายภาพไม่ควรใช้แฟลชเพราะอาจทำให้โบราณวัตถุโบราณสถานเสียหายได้

 

tour-channel-transportation วิธีการเดินทาง แผนที่ ภูมิอากาศ ชลบุรี

tour-restaurant ร้านอาหาร ร้านของฝาก สถานบันเทิง ชลบุรี

tour-hotel-resort รีสอร์ท โรงแรม ชลบุรี

tour-attraction สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล ชลบุรี

tour-telephone-number เบอร์ติดต่อสำคัญ ชลบุรี

tour-history-miscelleneous-domestic ประวัติ ชลบุรี

tour-gallery รูปภาพ ชลบุรี