Loading
 

tour-instruction
คำแนะนำการเดินทาง จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า ‘บ้านนา’ เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมืองจึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อจูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิมทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า ‘เมืองนายก’

สภาพพื้นที่ของจังหวัดนครนายกโดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือและตะวันออก เป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สำคัญ คือ เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงก และเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยะลา เช่น มัสยิดกลางจังหวัดยะลา พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หรือสวนป. อำเภอเบตง เป็นต้น

หากจะให้ดีทุกครั้งก่อนการเดินทางควรสำรวจอากาศ และเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ในฤดูของการท่องเที่ยวแบบนี้ อีกอย่างยาสามัญก็ควรจะนำติดตัวไปด้วย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศเย็นก็ควรนำเสื้อกันหนาวพกติดตัวไปด้วยเช่นกัน

การเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ว่าจะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง หากท่านไม่แน่ใจในข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ท่านกำลังจะเดินทาง หรือต้องการจะเดินทาง หากท่านเดินทางไปเองก็ควรตรวจสอบกับ ททท. ของแต่ละจังหวัด หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ บางท่านที่เดินทางไปกับบริษัททำเที่ยวก็สามารถสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษัททัวร์โดยตรงก็ได้เช่นกัน

หากท่านมีการเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทางท่องเที่ยว จะทำให้ท่านสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย ทั้งนี้ทางอุบลพัฒนาทัวร์ ของเราก็มีบริการนำเที่ยวแบบสะดวก สบาย และปลอดภัย ท่านสามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานการบริการนำเที่ยว รวมถึงบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นวัด หรือ วัฒนธรรม ในแต่ละแห่ง ที่พัก รีสอร์ท ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงจากพนักงาน หรือดูข้อมูลในเว็บท่องเที่ยว ของ นิววิวทัวร์ ที่ www.Newview Tour.com

 

tour-channel-transportation ช่องทางและวิธีการเดินทาง แผนที่ ภูมิอากาศ นครนายก

tour-souvenir ร้านของฝาก ร้านอาหาร สถานบันเทิง นครนายก

tour-hotel-resort โรงแรม รีสอร์ท นครนายก

tour-festival-domestic-attraction เทศกาล สถานที่ท่องเที่ยว นครนายก

tour-telephone-number เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ นครนายก

tour-history-miscelleneous-domestic ประวัติ อื่นๆ นครนายก

tour-gallery ประมวลรูปภาพ นครนายก