Loading
 

tour-instruction
คำแนะนำการเดินทาง จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดี โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายอยู่ทั่วจังหวัดและโบราณวัตถุที่หลงเหลือ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีต ให้แก่คนรุ่นหลัง

สระแก้วเป็นจังหวัดที่74 ของประเทศไทย เดิมมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ) และในปี พ.ศ.2476 เมื่อมีการยกเลิกระบบเทศาภิบาล ปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัด สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี

การเตรียมตัวในการเดินทาง เป็นจำเป็นอย่างมาก สำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนในเทศกาล ท่องเที่ยว และช่วงวันหยุดยาว อย่าง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลท่องเทียว หรือขอคำแนะนำในการเดินทางได้จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว หรือข้อมูลข่าวสารจากบริษัทนำเที่ยวของแต่ละบริษัท ทัวร์ ใน ประเทศ (กรณีที่ท่านใช้บริการบริษัทฯนำเที่ยว) หรือบริการข่าวสารจาก อุบลพัฒนาทัวร์

เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูหนาว อากาศทางภาคอีสานค่อนข้างเย็น โดยเฉพาะจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นอีกจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา หากท่านต้องการเดินทาง ท่องเที่ยวไปยังจังหวัดสระแก้วในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เช่น เสื้อกันหนาว ยาสามัญ อาทิ ยาแก้ไข้ เป็นต้น และก่อนการเดินทางควรสำรวจภูมิอากาศ โรงแรม ที่พัก แผนที่ จากข้อมูลข่าวสารดังกล่าว น่าจะเป็นการดีที่สุด แถมยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย

 

tour-channel-transportation ช่องทางและวิธีการเดินทาง แผนที่ ภูมิอากาศ สระแก้ว

tour-souvenir ร้านของฝาก ร้านอาหาร สถานบันเทิง สระแก้ว

tour-hotel-resort โรงแรม รีสอร์ท สระแก้ว

tour-festival-domestic-attraction เทศกาล สถานที่ท่องเที่ยว สระแก้ว

tour-telephone-number เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ สระแก้ว

tour-history-miscelleneous-domestic ประวัติ อื่นๆ สระแก้ว

tour-gallery ประมวลรูปภาพ สระแก้ว