Loading
 

tour-instruction-cambodia

tour-instruction-cambodia


กัมพูชา (Cambodia) หรือ ชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) (ภาษาเขมร): เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ส่วนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม กัมพูชาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ กัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย

(จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย พื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา และยังเป็นเมืองหลวงของนครหลวงพนมเปญด้วย ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเอเชีย (เมื่อคริสต์ทศวรรษ 1920 พร้อมกับเมืองเสียมเรียบ) พนมเปญยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม และแบบได้รับอิทธิพลฝรั่งเศส และผู้คนเป็นมีอัธยาศัยดี พนมเปญยังเป็นศูนย์กลางการค้า การเมือง และวัฒนธรรมของกัมพูชา เมืองหลวงของกัมพูชาแห่งนี้อุดมไปด้วยสวนและต้นไม้นานาชนิด นอกเหนือไปจากบ้านเรือนที่หลงเหลือมาจากยุคอาณานิคมที่ดูเหมือนอยู่ท่ามกลางเมืองเก่าของฝรั่งเศส บรรยากาศแสนสบายของเมืองที่ห้อมล้อมไปด้วยสายน้ำ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น“เมืองท่าแห่งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่”ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมามีโรงแรมเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้านอาหารก็ได้รับการพัฒนาขึ้นจนได้มาตรฐานด้วยเช่นกัน กระนั้นร้านอาหารพื้นเมืองราคาประหยัดก็ยังมีให้เลือกมากมาย

ข้อควรทราบก่อนเดินทาง

1. การยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน, แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 2 ชุด

2. ควรเตรียมเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะครีมกันแดด และแว่นกันแดด

3. ราคาของติดเป็นดอลล่าร์ เพื่อความสะดวกควรแลกเงินดอลล่าร์ใบละ 1, 5, 10, 20 จะดีที่สุด

4. สามารถใช้เงินไทยได้ในหลาย ๆ จุด แต่อาจะเสียเปรียบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ไม่จำเป็นต้องแลกเงินเรียล เพราะร้านค้ามักจะทอนมาให้ และควรใช้ให้หมดหรือแลกเป็นเงินบาทก่อนกลับ

5. เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศกำลังพัฒนา การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงวิธีที่ได้รับความนิยมที่สุดคือการส่ง sms และโทรระหว่างประเทศโดยใช้ซิมการ์ดของแต่ละประเทศ

tour-instruction-cambodia tour-instruction-cambodia

tour-visa การขอวีซ่า: การขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา สามารถทำ Visa on arrival หรือการทำวีซ่าที่ด่านได้ สถานที่ทำ Visa on arrival ได้แก่ที่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ, สนามบินเสียมเรียบ, ด่านปอยเปต และ เกาะกง โดยผู้เดินทางต้องเตรียมรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน 6 เดือนเป็นอย่างต่ำ เมื่อนับจากวันเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 20 US$ หรือ หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะทำวีซ่าจากทางประเทศไทย ต้องเสียค่าใช้จ่าย 20 US$ หรือราวๆ 1,000 บาท ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมจะเหมือนกันกับแบบแรก โดยใช้เวลา 3 วันทำการ

tour-trip การเดินทาง: การเดินทางมาเที่ยวกัมพูชา นักท่องเที่ยวสามารถโดยสารเครื่องบินมาได้ สนามบินนานาชาติในประเทศกัมพูชามีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย สนามบิน นานาชาติโปเซนตง ณ กรุงพนมเปญ และ สนามบิน นานาชาติ เสียมราฐ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยยังสามารถเดินทางโดยรถยนต์ผ่านแดนเข้าไปยัง กัมพูชา ทางจังหวัดสระแก้วก็ได้

tour-weather สภาพอากาศ: โดยทั่วไปอากาศที่ กัมพูชา จะคล้ายๆ กับสภาพอากาศในเมืองไทย คือเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แต่จะค่อนข้างแห้งและร้อนกว่าเรานิดหน่อย อุณหภูมิประมาณ 24-35 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยในเดือนตุลาคม จะมีฝนตกบ่อยที่สุด และช่วงหน้าแล้ง หรือ หน้าหนาว คือประมาณเดือนพฤศจิกายน-เมษายน จะมีอากาศไม่หนาวจัด ทั้งนี้ ท่านควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย

ธงชาติกัมพูชา

tour-instruction-cambodia

ตราสัญลักษณ์กัมพูชา

tour-instruction-cambodia

ชุดประจำชาติ

tour-instruction-cambodia tour-instruction-cambodia

tour-currency ไฟฟ้า: ไฟฟ้าในอินโดนีเซีย ใช้แบบ 220 V. และใช้ปลั๊กไฟสองขาแบบประเทศไทย

tour-time เวลา: เวลาในกัมพูชาตรงกันกับเวลาในประเทศไทย

tour-national-flower ดอกไม้ประจำชาติ:ดอกไม้ประจำประเทศกัมพูชาคือ ดอกลำดวน

tour-instruction-cambodia

tour-value-money ค่าเงิน และการธนาคาร: ที่ กัมพูชา นักท่องเที่ยวสามารถใช้เงินได้ 2 สกุล คือ USD กับ Riel โดยสามารถแลกได้ที่ธนาคารหรือตามตลาดใหญ่ๆ แต่ธนาคารจะปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ธนบัตรกัมพูชามีตั้งแต่ 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 ถึง 100,000 เรียล อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล Riel (KHR) อยู่ที่ประมาณ 4,000 Riels ต่อ 1 USD /100 เรียล (Riel) = 1 บาท การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ หมุนเวียนในตลาดมากกว่าเงินเรียล ซึ่งเป็นเงินพื้นเมือง การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศค่อนข้างเสรี กัมพูชามีเงินทุนสำรอง (Net Foreign Reserves) เป็น 0 ในปี 2533 และเพิ่มเป็น 695 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2548 และ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2551 (Economic Institute of Cambodia, 2548 : 245) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงทางด้านการเงินดีขึ้นจึงส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเรียลกัมพูชาและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราค่อนข้างคงที่

tour-language ภาษาที่ใช้: ภาษาเขมรเป็นทางการของประเทศกัมพูชา และมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในปัจจุบัน มีคนกัมพูชารุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาจีน ได้ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวของกัมพูชา

ศาสนา: รัฐธรรมนูญกัมพูชาบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะมีผู้นับถือ พระพุทธศาสนา 95% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาคริสต์ 1.7% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 0.3% ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็น 2 นิกายย่อย คือ ธรรมยุตินิกายและมหานิกาย)

tour-instruction-cambodia tour-instruction-cambodia

tour-food อาหารท้องถิ่น: อาหารกัมพูชาขนานแท้ภายใต้บรรยากาศดีๆ ตกแต่งร้านได้สวยงามมีสไตล์กันซักหน่อย แนะนำให้ไปที่ร้าน MALIS หรือจะเป็น Romdeng ก็ได้ อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา ได้แก่ ข้าวห่อใบบัว ทานกับ อามก (ห่อหมกขะแมร์) ขนมจีนน้ำยา ซุปชนังเดย (สุกี้) ก๋วยเตี๋ยวเขมร เป็นต้น หากต้องการทานอาหารเขมรสุดพิเศษ หรือ อาหารนานาชาติ ในเมืองเสียมเรียบ ท่านสามารถไปแวะชิมได้ที่ภัตตาคาร Meric ของ Hotel De La Paix โรงแรมในกัมพูชา ถ้าท่านพักอยู่ที่โรงแรมในพนมเปญ ไม่ควรพลาดไปจิบไวน์แบบชิลล์ ชิลล์ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ ร้านอาหาร และ บาร์ ชื่อดังของ FCC Hotel Phnom Penh ก็ได้อรรถรสไปอีกแบบ อาหารของชาวกัมพูชามีรสชาติและหน้าตาคล้ายคลึงกับอาหารไทย อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คืออาหารที่ปรุงจากปลา อาหารพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา ได้แก่ ข้าวห่อใบบัว ทานกับ อามก (ห่อหมกขะแมร์) ขนมจีนน้ำยา ซุปชนังเดย (สุกี้) ก๋วยเตี๋ยวเขมร เป็นต้น นอกจากนี้ที่นี่ยังมีขนมปังฝรั่งเศสวางขายอยู่ทั่วไปตามท้องถนน

tour-tourist-attractions สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เกาะแกร์
เขาพนมบาเค็ง
จิวตากวน
โตนเลสาบ
โตนสแลง
ตลาดไนท์มาเก็ต
ตลาดซาจ๊ะ
ตลาดใหม่ (พะซาทะไม)
นครวัด
นครธมน้ำตกกบาลสะเปียน
บารายตะวันตก
บันทายสำเหร่
บ่อน้ำโบราณ
ราสาทบันทายศรี
ปราสาทปักษีจำกรง
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทพะโค
ปราสาทพิมานอากาศ
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทโลเลย
พนมกุเลน
พนมบาเกง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกอร์
พระราชวัง
พลับพลาช้าง
วัดใหม่
เสียมราฐ
ระบำอัปสรา
วัดพนม
ศาลพระเจ้าขี้เรื้อน
สะพานนาคราช
สามสบ
สีหนุวิลล์ (Sihanouville)
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชา
องค์เจ๊กกับองค์จอม

tour-instruction-cambodia tour-instruction-cambodia

tour-instruction-cambodia tour-instruction-cambodia

tour-festival เทศกาล - ประเพณีพื้นเมือง:ประเพณีปฏิบัติต่างๆ ชาวกัมพูชาจะสอดคล้องใกล้เคียงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยผู้สูงอายุจะเข้าวัดฟังธรรม เมื่อมีงานบุญตามประเพณี ประชาชนหนุ่มสาวและเด็กจะร่วมแรงช่วยเหลือจัดการงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ จะมีงานบุญประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตามจันทรคติเช่นเดียวประเทศไทยเป็นวันหยุดราชการ ได้แก่

วันมาฆบูชา, วันปีใหม่เขมร ( Khmer New Year ) ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์จะหยุดราชการในวันที่ 14 – 16 เมษายนทุกปี ฉลองวันหลังจากสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวเพื่อทำเครื่องหมายเปิดของปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติเขมร. บ้านทุกเห็นด้วยการตกแต่งที่น่าสนใจ. shrines เต็มของอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นไหว้พระเจ้า .. คนอื่นเข้าวัดพุทธที่เกมเดิมยังมีประสิทธิภาพ.รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขมร New Year

วันวิสาบูชา ,วันสาร์ทเขมร (เรียกว่างานวันปรอจุมเบณ , Pchum Ben day) โดยจะหยุดราชการ 3 วัน 18-20 กันยายน Pchum Ben วัน – โซลวัน เทศกาลทางศาสนาเพื่อให้ศีลให้พรวิญญาณของปู่ตา ญาติและเพื่อนเหมือนกันที่ได้ล่วงลับไป สมาชิกในครัวเรือนเข้าวัดพุทธ

งานวันลอยกระทง (Water Festival ) เรียกว่างานบุญอมตุก หรืองานแข่งเรือ เพราะจะมีเรือจากจังหวัดต่างๆมาแข่งฝีพายกันหน้าพระบรมมหาราชวัง จะหยุดราชการ 3 วัน 01-03 พฤศจิกายน ไม่เพียงแต่มันเครื่องหมายการไหลย้อนกลับของมากมายในอดีต SAP แม่น้ำแต่ยัง ushers ในฤดูประมง. เน้นของเหตุการณ์คือการแข่งเรือกว่าสามวัน. เป็นคืนต่ำ, พลุไฟฟ้าและกองเรือเล็กลงเรือใบตามเดือนเต็มผู้ worships ครัวเรือน. นักวิเคราะห์บางคนกล่าวฉลองยังขอบใจที่แม่น้ำโขงเพื่อให้ประเทศมีที่ดินอุดม. ผู้คนจากทุกเดินชีวิตรวมในธนาคารของแม่น้ำโขงวันและคืน

12 พฤษภาคม พิธี Royal Ploughing เป็นวัฒนธรรมโด่งดังแจ้งชนของเริ่มของฤดูฝนและเกษตรกรจะพร้อมสำหรับการเพาะปลูกข้าวโดยเริ่มไถ.สถานที่เป็นสนามที่ปีกของ Royal Palace, พนมเปญ.ฉากน่าสนใจตาม depicts กิจกรรม ploughing จริงที่cows จะมีความหลากหลายของพืชกิน. ตามทางเลือกของพืชกินโดยCowsทำนายจะทำให้ปีมา

13-15 พฤษภาคม วันเกิดของพระ Sihamony ระหว่างวันเกิดของพระแสดงดอกไม้เพลิงยักษ์จะจัดขึ้นใกล้ riverbanks หน้าพระบรมมหาราชวัง

18 มิถุนายน พระวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระนโรดมแม่ Monineath Sihanouk

29 ตุลาคม พระฉัตรมงคลของสมเด็จ Sihamoni

31 ตุลาคม Sihanouk วันเกิดของพระบิดานโรดม

09 พฤศจิกายน วันประกาศอิสรภาพ

02 December อังกอร์ครึ่งมาราธอน มาราธอนครึ่ง International จัดขึ้นที่มีชื่อเสียงของโลกนครวัดกิจกรรมที่ดึงดูดคู่แข่งจากทั่วโลก มีหลายพันชมและแปลกใจนครวัดจะถูกตั้งค่างดงาม

10 ธันวาคม International Human Right วัน

กลางเดือน ธันวาคม เทศกาลอังกอร์ เทศกาลนี้จะแสดงในศิลปะการแสดงกับนครวัดเป็นฉากหลัง. ศิลปินจากทั่วเอเชียเข้าร่วมเทศกาลประสิทธิภาพเรื่องราวมหากาพย์อันยิ่งใหญ่จากเหลือเชื่อและ Legends รวมถึงรามเกียรติ์ให้กับตัวเองชาติเต้นรำเครื่องแต่งกายและดนตรีและจังหวะนี้แปล อดีต King Sihanouk มักจะเข้าเมื่อเขาอยู่ในถิ่นที่อยู่ในเสียมเรียบ และ dignitariesอื่นๆมา พยานนี้ปรากฏการณ์มหัศจรรย์

tour-instruction-cambodia tour-instruction-cambodia

tour-telephone-number เบอร์ไทยโทรไปเบอร์กัมพูชา
-ส่ง sms จาก เครือข่าย DTAC ครั้งละ 5 บาท
-ส่ง sms จาก เครือข่ายอื่น ๆ ครั้งละ 9 บาท
-โทรจากไทย นาทีละ 30 บาท สำหรับ 001 และ 24 บาท สำหรับ 009

เบอร์กัมพูชาโทรมาเบอร์ไทย
-ส่ง sms ครั้งละ 10 cent (ประมาณ 4 บาท)
-โทรจากกัมพูชา นาทีละ 40 บาท

เอกสารในการยื่นวีซ่า หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ, สำเนาบัตรประชาชน, แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและ เซ็นต์ ชื่อ2 ชุด

สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่สนามบินขาเข้าของกัมพูชาได้
-โปรดเตรียม: รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ)
-สามารถออกเป็น Electronic visa ได้
- หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับ ต.ม.ที่กัมพูชา

ที่ตั้งสถานทูตกัมพูชา
EMBASSY OF CAMBODIA: สถานทูตกัมพูชา
ที่ตั้ง: 518/4 ซ. รามคำแหง 39 ถ. ประชาอุทิศ
เบอร์โทร: 0-2957-5851, 0-2957-5852
เวลายื่น-รับ: 09.00 น – 11.00 น.
เวลารับ: 15.00 น. - 16.00 น.