Loading
 

tour-instruction-china

tour-instruction-china


สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของ ทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ 15ประเทศด้วยกัน คือ เกาหลีเหนือรัสเซีย มองโกลเลีย คาซัคสถานเคอร์กิซสาน ทาจิกิสถานอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดียเนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และ เวียดนาม ทิศตะวันออก และ ทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก รวมถึงทะเลจีนใต้ ประเทศจีนมีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร และมีเมืองหลวงคือ กรุงปักกิ่ง(Beijing) จีนตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออกมีเนื้อที่ 9.6 ล้านตร. กม. ประชากร 1.25 พันล้านคน โดยเป็นเชื้อชานฮั่นร้อยละ 94 เมืองหลวง กรุงปักกิ่ง หรือเป่ยจิง มีประชากร 13 ล้านคน ภาษา จีนกลาง (Putonghua) เป็นภาษาราชการ และยังมีภาษาท้องถิ่นใช้กันอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ
เป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน ประเทศจีนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียว ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีนแแบ่งการปกครองออกเป็น 22 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่ง “ปักกิ่ง” เมืองหลวงของจีน พัฒนาขึ้นมากเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าที่ทันสมัย ไซต์งานกระจายอยู่ทั่วไปในวงล้อมของวงแหวนที่ 5 คับคั่งด้วยรถยนต์ที่แออัด อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและร้อนแรง ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4 ขึ้นอยู่กับการนิยามว่าดินแดนอะไรนับรวมเข้าไปด้วย และเป็นประเทศที่มีพื้นที่บนบกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกนอกจากนี้ยังมีประเทศที่เป็นเกาะอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น Zhonghua Renmin Gongheguo คือ ชื่อเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน คนทั่วไปมักจะเรียกกันสั้นๆ ว่า “จงกั๋ว” ซึ่งแปลว่า “อาณาจักรกลาง”

ข้อควรทราบก่อนเดินทาง
ผู้ที่เดินทางถึงกรุงปักกิ่งต้องกรอกแบบคนเข้าเมือง แบบศุลกากรและแบบสุขภาพอนามัย เมื่อเดินทางออกต่างประเทศต้อง จ่ายค่าภาษีสนามบิน 90 หยวน (ภายในประเทศ 50 หยวน) จีนอนุญาตให้นำบุหรี่เข้าประเทศได้ 400 มวน สุรา 1 ลิตร เงินตราสกุลอื่นหากมีมากเกินกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องสำแดง

ผักและผลไม้ทุกชนิด หากไม่มีเอกสารรับรองจากกรมวิชาการเกษตรไทยจะถูกห้ามนำเข้าอย่างเด็ดขาด
ห้ามนำของเก่าอายุเกินกว่า 100 ปี งานศิลปะ ทองคำ ออกนอกประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ห้ามนำเข้า - ออกยาเสพติดทุกชนิด สิ่งพิมพ์ สื่อลามกอนาจาร และอาวุธสงคราม การลักลอบขนยาเสพติด มีโทษถึงขั้นประหาร

tour-instruction-china tour-instruction-china

tour-visa การขอวีซ่า: การยื่นวีซ่าขอเข้าประเทศจีน นักท่องเที่ยวจะต้องถือ หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูปไปด้วย สำหรับสถานที่ขอวีซ่าในประเทศไทย อยู่ที่สถานทูตจีน ถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับอาคารฟอร์จูน เวลายื่นเรื่องขอทำวีซ่า: 9.00 น. - 11.30 น.

tour-trip การเดินทาง: การเดินทางเข้าประเทศจีน มีอยู่หลายเส้นทางด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางน้ำ ขึ้นอยู่กับเมืองที่ท่านต้องการไปเที่ยวค่ะ เช่น หากท่านต้องการไปเที่ยวกรุงปักกิ่ง ท่านสามารถนั่งเครื่องบินไปลงปักกิ่งโดยตรง หรือ ไปลงฮ่องกงแล้วนั่งรถต่อเข้าไปปักกิ่ง หรือ จะนั่งเรือเข้าไปมหานครปักกิ่งจากมาเก๊าก็ได้เช่นกัน

tour-weather สภาพอากาศ: ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนเป็นแบบมรสุมภาคพื้นทวีป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ โดยลมเหนือจะมีอิทธิพล ต่อประเทศอย่างสูงในฤดูหนาว ขณะที่ลมใต้จะมีบทบาทในฤดูร้อน โดยจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่า มีฤดูฝนปนอยู่กับฤดูร้อน ด้วยภูมิอากาศที่ซับซ้อน และ ภูมิประเทศที่หลากหลายของจีน ทำให้สามารถแบ่งโซนอิงอุณหภูมิ กับ โซนอิงความชื้นของ ภาคพื้นประเทศจีนได้ คือ โซนอิงอุณหภูมิจากภาคใต้จนถึงภาคเหนือแบ่งออกได้เป็น แถบเส้นศูนย์สูตร ร้อนชื้น กึ่งร้อนชื้น อบอุ่น และแถบหนาวเย็น และแบ่งโซนอิงความแห้ง-ความชื้นจากตะวันออกเฉียงใต้ ถึง ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแถบความชื้นสูง ดังนั้น หากท่านจะเดินทางไปเที่ยวทางแถบไหนของจีน อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย

ธงชาติจีน

tour-instruction-china

tour-instruction-china

tour-currency ระบบไฟฟ้า: จีนใช้ระบบกระแสไฟแบบ AC 220 V, 50 Hz. แต่ปลั๊กจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ อาคารส่วนใหญ่ใน ประเทศใช้ปลั๊กไฟแบบมาตรฐาน แต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังใช้ปลั๊กแบบสามตาอยู่ ดังนั้น หากท่านต้องการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วย อย่าลืมนำเต้าแปลงปลั๊กติดไปด้วย หรือจะไปขอยืมจากทางที่พักในจีนของท่านก็ได้ โดยจะมีให้บริการที่โรงแรมในจีนบางแห่ง

tour-timeเวลา: เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

tour-instruction-china

tour-value-money ค่าเงิน และการธนาคาร: สกุลเงินของจีนเรียกว่า เหรินหมินปี้ และมีหน่วยเรียกเป็น หยวน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1 หยวน ต่อ 4.7 บาท สำหรับธนบัตรจีนจะแบ่งออกเป็นใบละ 1 หยวน, 5 เจี่ยว, 1, 2 และ 5 เฟิน 10 เฟิน = 1 เจียว หรือเหมา 10 เจียว = 1 หยวน (1 หยวน = 4.5 บาท โดยประมาณ)

นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินสดสกุลใด ๆ เข้า-ออกจีนได้ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเงินหยวนไม่เกิน 6,000 หยวน หากนำเข้าหรือออกเกินจำนวนดังกล่าว จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรของจีน การโอนเงินเข้าจีน สามารถทำได้โดยเสรีไม่จำกัดจำนวน โดยทั่วไปการโอนเงินออก ทางการจีนจะควบคุมไม่ให้โอนเงินออกเกินกว่าจำนวนที่โอนเงินเข้า สำหรับในกรณีที่โอนเงินออกจำนวนสูงกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (บุคคลธรรมดา) 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (นิติบุคคล) ผู้โอนจะต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินให้เจ้าหน้าที่จีนทราบ หรือขออนุญาตจาก State Administration of Foreign Exchange ก่อน

tour-language ภาษาที่ใช้: ประเทศจีนใช้ภาษาจีนกลาง หรือ ผู่ทงฮว่า เป็นภาษาราชการ ในฮ่องกงมีการใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาทางการร่วมกับ ภาษาอังกฤษ ส่วนในมาเก๊า ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หูหนาน กวางตุ้ง ไหหลำ และฮกเกี้ยน สำหรับภาษาอังกฤษจะใช้กันตามโรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ศาสนา: ที่สำคัญ ได้แก่ ลัทธิขงจื้อ พุทธ เต๋า อิสลาม คริสต์ และลามะทิเบตศาสนา: ที่สำคัญ ได้แก่ ลัทธิขงจื้อ พุทธ เต๋า อิสลาม คริสต์ และลามะทิเบต

tour-instruction-china tour-instruction-china

tour-food อาหารท้องถิ่น: อาหารจีนต้นตำรับที่พลาดไม่ได้ เมื่อเดินทางไปเยือนเมืองจีน ก็คือ อาหารเสฉวน เอกลักษณ์อยู่ตรงที่รสเผ็ดและชา รสชาติสด หอม ชุ่มคอ และอร่อย อาหารจานเด็ดของเสฉวน ได้แก่ "หมาผัวโต้วฝู่" หรือ ผัดเต้าหู้เนื้อสับ อาหารหูหนาน หรือ เซียงไช่ ก็เป็นอาหารขึ้นชื่ออีกประเภท มีจุดเด่นอยู่ที่รสเปรี้ยว และเผ็ด นอกจากนี้ เกี๊ยวต้มจีน หรือ เจี่ยวจือ ถือเป็นอาหารท้องถิ่นที่ชาวจีนนิยม รับประทานกันมาก ท่านที่ไปเที่ยวเมืองจีน อย่าพลาดการลิ้มลองอาหารเลื่องชื่อ เหล่านี้ได้ จากร้านอาหาร และ ภัตตาคารต่างๆของโรงแรมในจีนกันนะคะ ทั้งนี้ อาหารในเมืองจีนส่วนใหญ่รสชาติค่อนข้างจืด สำหรับท่านที่ชอบทาน อาหารรสจัด สามารถนำเครื่องปรุงติดตัวไปรับประทานเองได้นะคะ เช่น น้ำพริก หรือซอสปรุงรสต่างๆ หากจะเลือกอาหารของชาติใดขึ้นมาเป็นอาหารสากลสักชาติหนึ่ง ก็ไม่ควรมองข้ามอาหารจีน เพราะมีที่ใดในโลกบ้างที่คุณหาซื้ออาหารจีนกินไม่ได้

tour-tourist-attractions สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
กำแพงเมืองจีน (ปักกิ่ง)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ปักกิ่ง)
พระราชวังต้องห้ามกู้กง (ปักกิ่ง)
พระราชวังฤดูร้อน (ปักกิ่ง)
สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (ปักกิ่ง)
หอฟ้าเทียนถาน (ปักกิ่ง)
หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)
หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮู้ (เซี่ยงไฮ้)
ตึก SWFC (เซี่ยงไฮ้)
ฯลฯ

tour-instruction-china tour-instruction-china

tour-instruction-china tour-instruction-china

tour-festival เทศกาล - ประเพณีพื้นเมือง:ช่วงเทศกาลงานแสดงสินค้า ระวังถูกล้วงกระเป๋า กรรโชกทรัพย์ วิ่งราว ดังนั้น ไม่ควรพกเงินสด หรือเอกสารการเดินทางไปในที่ชุมชน และควรหลีกเลี่ยงสถานที่ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

งานเทศกาลพื้นบ้านของจีน เช่น เทศกาลตรุษจีนจะถือเอาวันตามปฏิทินทางจันทรคติเป็นหลัก ดังนั้นวันที่มีการจัดงานเทศกาลดังกล่าวขึ้นจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่เคยตรงกันเลยในแต่ละปี ส่วนวันหยุดราชการนั้นจะถือเอาวันตามปฏิทินของทางตะวันตกเป็นหลัก

1 มกราคม: วันขึ้นปีใหม่
กุมภาพันธ์: วันตรุษจีน ( กำหนดวันในแต่ละปีไม่ตรงกัน )
8 มีนาคม: วันสตรีสากล
1 พฤษภาคม: วันแรงงานสากล
4 พฤษภาคม: วันเยาวชน
1 มิถุนายน: วันเด็ก
1 กรกฎาคม: วันก่อตั้งพรรคคอมมินิสต์
1 สิงหาคม: วันก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชน
1 ตุลาคม: วันชาติ (สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ จีนมีชัยชนะในสงครามกลางเมืองเหนือพรรคก๊กหมินตั๋ง)

tour-instruction-china tour-instruction-china

tour-telephone-number เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉิน
110 เรียกตำรวจ
120 เรียกรถพยาบาล
119 เรียกรถดับเพลิง
114 ถามเบอร์โทรศัพท์สถานที่ต่าง ๆ

การใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศโดยเก็บเงินปลายทางในประเทศไทย จะประหยัดกว่าการโทรศัพท์โดยปกติ โดยกดหมายเลข 10866 จากนั้นพนักงานองค์การโทรศัพท์ไทยจะต่อสายให้

 

ข้อแนะนำด้านวัฒนธรรมคนจีน
จะไม่ทักทายคนแปลกหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็นการแสดงรอยยิ้มหรือกล่าวสวัสดี เป็นภาษาจีนว่า "หนีห่าว" หัวข้อสนทนาที่คนจีนชื่นชอบ ได้แก่ ศิลปะ ชีวิตประจำวัน การงาน การศึกษา และเรื่องยาเพื่อสุขภาพ ไม่มีหัวข้อการเมืองภายในจีนโดยไม่จำเป็น สีที่คนจีนชื่นชอบ คือ สีแดง หมายถึง ความโชคดี สีชมพูและสีเหลือง หมายถึง ความสุข ความรุ่งเรือง

 

tour-channels-transportationช่องทางและวิธีการเดินทาง ประเทศจีน

tour-maps แผนที่ ประเทศจีน

tour-weather ภูมิอากาศ ประเทศจีน

tour-gift-shops ร้านของฝาก ประเทศจีน

tour-restaurants ร้านอาหาร ประเทศจีน

tour-entertainment สถานบันเทิง ประเทศจีน

tour-hotels-resorts โรงแรม รีสอร์ท ประเทศจีน

tour-festivals เทศกาล ประเทศจีน

tour-attractions สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน

tour-telephone-numbers เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ ประเทศจีน

tour-history-miscelleneous ประวัติ อื่นๆ ประเทศจีน

tour-gallery ประมวลรูปภาพ ประเทศจีน