Loading
 

tour-instruction-japan

tour-instruction-japan


ญี่ปุ่นนิฮง หมายถึงถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้นส่วนทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซียมีทะเลโอฮอส์คเป็นเส้นแบ่งแดนด้วยญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า377,873ตารางกิโลเมตรญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นขนาดอันดับที่ 62ของโลกและประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับเกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือมากกว่า 128 ล้านคน ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กับจีน ก็ได้เรียกตัวเองว่า ยะมะโตะ ส่วน วา เป็นชื่อที่ชาวจีนยุคแรกใช้เรียกญี่ปุ่นในช่วงยุคสามก๊ก
ประเทศญี่ปุ่นมีเมืองหลวงคือโตเกียว ทั้งประเทศประกอบด้วยเกาะจำนวนมาก โดยมีเกาะใหญ่ ๆ จากทางเหนือไปทางใต้คือ ฮอกไกโด ฮอนชู (เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด) ชิโกกุ และ คิวชูด้วยการที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นกลุ่มเกาะจึงทำให้ภูมิประเทศติดกับทะเล ไม่ติดกับประเทศใดเลย พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเป็นภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่กว่า 70เปอร์เซ็นต์ของประเทศ และไม่สามารถอาศัยหรือทำการเพาะปลูกได้ นอกจากนั้นญี่ปุ่นยังต้องเผชิญกับปัญหาแผ่นดินไหวมากกว่าทุกๆ ประเทศในโลก ที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบกับภาวะแผ่นดินไหวเช่นนี้เพราะ ประเทศญี่ปุ่นมีสภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกซึ่งมีรอยเลื่อนต่างๆ มากมายประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งเขตของภูมิอากาศได้ 6 เขต คือ ฮอกไกโด:เหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี ทะเลญี่ปุ่น: ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางฝากตะวันตกของญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาวมีหิมะตกมากและในข่วงฤดูร้อนอากาศจะเย็นกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ที่สูงตอนกลาง:อุณหภูมิระหว่างฤดูและกลางวันกลางคืนมีความแตกต่างมาก ทะเลเซะโตะ:มีอากาศชื้นตลอดทั้งปี ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก:ตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศในฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นแต่ไม่ค่อยมีหิมะตก ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนและชื้น หมู่เกาะตะวันตกเฉียงใต้:หมู่เกาะริวกิวมีอุณหภูมิกึ่งเขตร้อน คืออุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อนมีฝนตกมากและมีไต้ฝุ่นผ่านมาในช่วงเปลี่ยนฤดูฤดูฝนหลักเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมที่โอะกินะวะ และจึงค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงฮอกไกโดในปลายเดือนกรกฎาคมบนเกาะฮอนชูฤดูฝนจะเริ่มในกลางเดือนของเดือนมิถุนายน มีระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งส่วนอีกช่วงที่มีฝนตกคือช่วงเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูร้อนและฤดูร้อนเป็นฤดูใบไม้ร่วง

tour-instruction-japan tour-instruction-japan tour-instruction-japan

tour-visa การขอ Visa เมื่อทราบรายละเอียดของญี่ปุ่นเบื้องต้นกันไปแล้ว ก็ได้เวลามาเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าออกเดินทางกัน หลายๆ คนคงได้ยินกิตติศัพท์ความยากในการขอวีซ่าไปญี่ปุ่น แต่หากคุณเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้ว รับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลย สถานทูตญี่ปุ่นที่ยื่นขอวีซ่าติดต่อได้ที่ 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ใกล้สวนลุมไนท์ บาซาร์) เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-11.45 น. และ 13.30-16.00 น. โทร. 0 2207 8503, 0 2696 3003 แฟกซ์ 0-2207-8511 หรือเข้าไปดาวน์โหลดใบคำร้องขอวีซ่า เช็คหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าและข้อมูลการขอวีซ่าทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ หากไม่มีข้อขัดข้องใดๆ โดยปกติจะได้รับวีซ่าหลังจากวันขอ 3 วัน (ไม่นับวันหยุดทำการ)

tour-tripการเดินทาง : ต้องมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไปสำหรับผู้ที่เคยมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย

tour-weather สภาพภูมิอากาศ : ญี่ปุ่นมีภูมิอากาศแบบเขตอบอุ่น ฤดูกาลแบ่งออกเป็น 4 ฤดูคือ ฤดูหนาว ประมาณเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - พฤศจิกายน

ธงชาติญี่ปุ่น

tour-instruction-japan

ชุดประจำชาติ

tour-instruction-japan

tour-currencyกระแสไฟฟ้า:ในญี่ปุ่นตามบ้านเรือนทั่วๆ ไป ใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลท์ ชนิดกระแสสลับทั่วประเทศ แต่มีความถี่สองขนาด คือ ภาคตะวันออก เช่น โตเกียว นิกโก้ โยโกฮาม่า ใช้ 50 เฮิร์ช ภาคตะวันตก เช่น เกียวโต โอซาก้า นารา ใช้ 60 เฮิร์ช โรงแรมในญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมืองใหญ่จะมีปลั๊กไฟสองระบบ คือ 110 และ 220 โวลท์ ให้ใช้แต่เต้าเสียบมักจะใช้ชนิดสองขาเแบบแบนเท่านั้น โรงแรมมีเครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ให้ใช้ฟรี หรือมิฉะนั้น โรงแรมใหญ่ๆ จะมีเครื่องเป่าผมให้ใช้ฟรีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ มีให้เช่า

tour-timeเวลา:เวลาญี่ปุ่น เร็วกว่า G.M.T. 9 ชั่วโมง (เร็วกว่าประเทศไทย 2

tour-instruction-japan

tour-value-moneyเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน: เงินเหรียญที่ใช้กันในญี่ปุ่นมีราคา 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยนตามลำดับ ธนบัตรมีใช้ราคา 1,000 5,000 และ10,000 เยน เงินสกุลอื่นๆ ที่นำเข้าไปในญี่ปุ่น จะแลกเป็นเงินเยนได้ ที่ศูนย์แลกเปลี่ยน เงินตรา ในท่าอากาศยานที่เดินทางไปถึงหรือแลกได้ตามธนาคารในเมืองต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นๆ ลงๆ ทุกวัน ธนาคารส่วนมากจะมีป้ายบอกราคาอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน ติดไว้ให้เห็นชัดเจน ดังต่อไปนี้ เงินเหรียญสหรัฐปิดประกาศ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เงินสกุลอื่นๆ จะปิดประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. ไปจนถึง 15.00 น. โปรดแลกเงินของท่านตามช่วงเวลาที่ระบุไว้นี้ เพื่อป้องกันความขลุกขลักการแลกเงิน สถานที่และบริการต่อไปนี้ ไม่สามารถรับเงินตราต่างประเทศได้ตาม กฎข้อบังคับคือ พาหนะขนส่งมวลชนสาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้า และภัตตาคาร ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องมีเงินสดสกุลเงินเยนบ้าง เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

หากท่านมีธนบัตรเงินต่างประเทศสกุลอื่นๆ ที่มิใช่ดอลล่าร์สหรัฐ ควรจะแลกบางส่วนเป็นเงินเยนเอาไว้บ้าง ตั้งแต่ยังไม่ออกจากท่าอากาศยาน แม้แต่ตามธนาคาร ชั้นนำบางแห่งในเมืองใหญ่ พนักงานประจำเคาน์เตอร์แลกเงินก็ยังไม่สู้จะคุ้นเคยนั กกับลักษณะของธนบัตรต่างประเทศ และท่านอาจจะต้องรอนาน เพราะเขาจะต้องขอคำแนะนำจากหัวหน้าจนมั่นใจก่อน ที่ธนาคารเช็คเดินทางสามารถแลก เงินสดได้เร็วทันใจ แต่ก็มีร้านค้าและภัตตาคารบางแห่งยอมรับเหมือนกัน เงินเยนเหลือใช้ ที่เป็นธนบัตรเท่านั้นที่จะสามารถแลกกลับคืนเป็นเงินตราต่างประเทศได้ที่ท่าอากาศยานก่อนออกจากญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดจำนวน ถ้าหากว่าศูนย์รับแลก เปลี่ยนเงินตราที่นั่นมีเงินตราต่างประเทศสำรองไว้มากเพียงพอสำหรับแลกกลับคืน

tour-language ภาษาที่ใช้:ประชากรมากกว่าร้อยละ 95 ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ภาษาญี่ปุ่นมีวิธีการผันคำกริยาและคำศัพท์ที่แสดงถึงสถานะระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่งแสดงถึงลักษณะสังคมที่มีระดับขั้นของญี่ปุ่น ภาษาพูดนั้นมีทั้งภาษากลางและสำเนียงของแต่ละท้องถิ่น เช่นสำเนียงคันไซ

ศาสนา:ชินโตและพุทธมหายาน

tour-instruction-japan

tour-food อาหารท้องถิ่น: อาหารญี่ปุ่นนับว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของประเทศ เลยก็ว่าได้ แม้แต่อาหารธรรมดาทั่วไป ยังมีศิลปะในการจัดวาง บนภาชนะ ให้ดูสวยงามน่าทานเป็นอย่างยิ่ง อาหารจานเด็ดต่างๆ เช่น ซูชิ หม้อร้อน เทมปุระ ไก่ปิ้งเสียบไม้ หรือก๋วยเตี๋ยวน้ำเสิร์ฟใส่ภาชนะก้นลึก เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดชิมเลยนะคะ และอาหารที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งในญี่ปุ่นนั่นคือ ปลาดิบ ในประเทศนี้มีร้านขาย ซูซิ (หรือสุชิ) อยู่มากมาย และขายดีที่สุดในบรรดาร้านอาหาร รวมถึง ภัตตาคารภายในที่พักในญี่ปุ่นของท่าน โดยมีราคาที่แตกต่างลดหลั่นกันไป ตั้งแต่ราคาแพงที่สุด ลงไปจนถึงแพงพอจะซื้อหารับประทานได้ค่ะ

แหล่งช้อปปิ้ง: การช้อปปิ้งในญี่ปุ่น ท่านจะได้พบกับสิ่งที่แปลกใหม่ และน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งมีตั้งแต่ ศิลปวัตถุแบบประเพณีนิยมของญี่ปุ่น จนถึงสิ่งที่พลาดไม่ได้เลย คือ สินค้าไฮ-เทค เพราะญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยี แต่ถ้าท่านจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควรตรวจสอบราคาให้ดี โดยเปรียบเทียบราคากับบ้านเราก่อนซื้อ

tour-instruction-japan tour-instruction-japan

tour-instruction-japan tour-instruction-japan

tour-tourist-attractions สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
กรุงโตเกียว (Tokyo
พระราชวังอิมพีเรียล
วัดเซ็นโซจิ วัดเซ็นโซจิ
ศาลากลางเมืองฮอกไกโด
เซ็นได
ย่านกินซ่า - โตเกียว
พระพุทธรูปวัดโทไดจิ
สวนโคระคุเอ็น-โอคายาม่า
ปราสาทคุมาโมโตะ-คุมาโมโตะ
คิวชูและโอกินาวา
ชุโกกุ
คันโต
จูบุู
โทโฮขุ
ฮอกไกโด

tour-instruction-japan

tour-telephone-number การใช้โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ โทรตรง
สามารถโทรทางไกลระหว่างประเทศโดยตรง (Direct Call) ได้จากโทรศัพท์สาธารณะที่มีเครื่องหมายโทรระหว่างประเทศ และในประเทศ (International and Domestic Telephone sign) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามสนามบิน โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถโทรตรง ผ่านบริษัทโทรศัพท์ผู้ให้บริการโดยใช้หมายเลขของบริษัทนั้นๆ

โทรใช้บัตรเครดิต
สามารถใช้บิตรเครดิตการ์ด กับเครื่องโทรศัพท์ ที่มีเครื่องหมายโทรระหว่างประเทศ และในประเทศ (International and Domestic Telephone sign โดยหยอดเหรียญ 100 เยนก่อน (ได้รับคืนเมื่อโทรเสร็จ) แล้วกดหมายเลขของบริษัทโทรศัพท์ผู้ให้บริการ เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันสูง อัตราการโทรและระบบต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บริษัทผู้ให้บริการ
SoftBank Telecom
www.softbanktelecom.co.jp

KDDI
www.kddi.com/english/telephone/index.htm