Loading
 

tour-information-taiwan

tour-information-taiwan


ไต้หวัน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคำว่า “ เมดอินไต้หวัน” ที่ถูกประทับลงบนสินค้ามากมายนับถ้วนนั้นได้สร้างภาพลักษณ์ของประเทศในสายตา ของชาวโลกว่าเป็นเกาะแห่งการอุตสาหกรรม ไม่ใช่เกาะที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไต้หวันเป็นเกาะที่งดงามที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางด้านทัศนียภาพและ วัฒนธรรมไต้หวันเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไป ในประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา พบว่าไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆ ที่ก่อตัวขึ้นจากการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวมาชนกัน เมื่อ 4 ล้านปีที่แล้ว เกาะไต้หวันนั้นทอดตัวยาวตามขอบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มียอดเขาสูง หุบเขา หน้าผาสูงชัน กระแสน้ำไหลเชี่ยว ทะเลสาบ ที่เงียบสงบ เกาะเล็กเกาะน้อยที่แสนจะงดงาม รวมทั้งทัศนียภาพชายฝั่งที่น่าตื่นตา ตื่นใจหลายๆแห่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 36,000 ตร.กม.มีรูปร่างคล้ายใบยาสูบคือจะแคบในส่วนปลายทั้งสองข้าง เป็นชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย ข้ามกับช่องแคบไต้หวัน จากจีนแผ่นดินใหญ่ แยกเป็นเกาะเดี่ยวๆทางด้านขอบทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางเหนือติดกับเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ทางใต้กับประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากร 23 ล้านคน
นครไทเปนครไทเป”เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒธรรม เศรษกิจและการเมือง ซึ่งการพัฒนาของนครไทเปได้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยทุกด้านและเต็มไปด้วยพลังอันมีชีวิตชีวา รูปแบบศิลปะการก่อสร้างก็มากมายและสวยงาม มีทั้งรูปแบบศิลปะโบราณและแบบสมัยใหม่ ถ้าชอบสถานวัตถุโบราณ ก็เชิญไปชมที่ถนนตีฮว้าที่ต้าต้าวเฉิ่ง วัดหลงซานที่เหมิงเจี่ยและเข้าชมฝีมือกาะสลักอันประณีตของช่างผู้เชี่ยวชาญ ถ้าชอบสิ่งโบราณก็อย่าพลาดโอกาศที่จะไปเข้าชมคลังเก็บรักษาวัฒนธรรม 5,000 ปี ถูกรักษาไว้อย่างถนุถนอมที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังเดิม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และห้องจิตรกรรม เป็นต้น

tour-information-taiwan

ข้อควรทราบก่อนเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน " คำร้องขอวีซ่า ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ " รูปสี ขนาด 1-1นิ้วครึ่ง หรือ 4 ซ.ม. X 4 ซ.ม. 2 รูป " ในกรณี ธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ติดต่อเพื่อประกอบการพิจารณา " หลักฐานการทำงาน โดยระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ลางานได้ กรณีข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแทน ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานทางเศรษฐกิจของบิดา-มารดา " หลักทรัพย์ ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน อาทิ สมุดบัญชีเงินประจำ บัญชีกระแสรายวันบัญชีออมทรัพย์ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน " หลักฐานอื่น ๆ ** ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร ท่านควรนำใบอนุญาตการประกอบอาชีพนั้น ๆ มาแสดง

tour-visa การขอวีซ่า ท่องเที่ยว(Visitor Visa) ก่อน และยื่นขอ Resident Visa หลังจากได้เข้าประเทศ ต่อมาถือ Resident Visa เพื่อยื่นขอ บัตรถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) นักศึกษา:ที่ถือ วีซ่าสำหรับคนต่างด้าวพักอาศัยในไต้หวัน (Resident Visa) เข้าประเทศ ต้องเพื่อยื่นขอ บัตรถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวในไต้หวัน (Alien Resident Certificate) ภายใน 15 วันหลังจากเข้าประเทศ ก่อนยื่นขอ A R C จำเป็นต้องลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยของตนเอง เพื่อได้รับบัตรนักศึกษา หรือเอกสารรับรองว่าศึกษาที่มหาวิทยาลัยของตนเอง

tour-trip การเดินทาง:เป็นการเดินทางที่ทันสมัยและรวดเร็วที่สุดในไทเป มีทั้งหมด 6 สาย ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น.-23.00 น. สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 6 สาย ได้แก่ สายไทเป-มู่จ้า, สายไทเป-ต้านสุ่ย, สายไทเป-ซินเตี้ยน, สายไทเป-จงเหอ, สายไทเป–ป่านเฉียวถู่เฉินหนานกั่ง และสายไทเป–เสี่ยวหนานเหมิน ซึ่งการใช้บริการรถไฟฟ้าจะต้องซื้อบัตรผ่านที่เครื่องขายบัตรอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ทุกสถานี หรือเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ท่านสามารถซื้อการ์ดโยวโหยวข่า (Easy Card) โดยท่านสามารถซื้อการ์ดนี้และเติมเงินได้ที่สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีหรือที่ร้านสะดวกซื้อ ค่าบริการรถไฟฟ้าขั้นต่ำ 20 ดอลลาร์ไต้หวัน และ 25 ดอลลาร์ไต้หวัน ขึ้นอยู่กับเส้นทาง

tour-weather ภูมิอากาศ:เกาะไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน จึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้ที่นี่อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียสต่อปี ( ไม่รวมพื้นที่ ๆ อยู่บนยอดเขาสูง) อาจมีหิมะในพื้นที่ ๆ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร ขึ้นไป มีฝนตกชุกและมีพายุพัดผ่านบ่อยครั้ง

tour-information-taiwan

ธงชาติไต้หวัน

tour-information-taiwan

ตราประเทศไต้หวัน

tour-information-taiwan

tour-information-taiwan

tour-value-money เงินตรา ใช้สกุลเงิน นิวดอลลาร์ไต้หวัน (NTD) หน่วยเงินที่ใช้ (NT) อัตรา 1 นิวดอลลาร์ไต้หวัน ? 33 ดอลลาร์สหรัฐ ธนบัตรนิวดอลลาร์ไต้หวันแบ่งเป็น NTD 100 NTD 200 NTD 500 NTD 1000 และ

tour-language NTD 200 ภาษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ศาสนา:พุทธมหายาน ขงจื้อ เต๋า และคริสต์

tour-tourist-attractions สถานที่ท่องเที่ยว
นครไทเป
อำเภอกาวสวง
เมืองไถหนาน
อำเภอฮวาเหลียน
อำเภออี๋หลาน
เกาะเผิงหู

tour-information-taiwan tour-information-taiwan tour-information-taiwan tour-information-taiwan

tour-telephone-number โทรศัพท์ทางใกลจากไต้หวัน
รหัสโทรทางใกล (002 หรือ 009) + รหัสประเทศ?รหัสประเทศไทย 66? + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก ) + เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ถึงไต้หวันจากต่างประเทศ?
รหัสโทรทางใกล+ 886 + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก ) + เบอร์โทรศัพท์
หากซื้อซิมโทรกลับเมืองไทย ด้านหลังบัตรจะมีวิธีกดรหัสเพื่อโทรกลับเมืองไทย นาทีละ 2.20nt โดยประมาณ

วิธีการกด เช่น ซิม จงหัวเตี้ยนซิ้น
สมมุติ เบอร์ผมที่เมืองไทย 0891538313 ตัดศูนย์ออก
019 668 91538313 โทรออก
สำหรับคนไทย ฟิลิปปินส์ เวียตนาม อินเดียและอินโดนีเซีย ที่มีวีซ่าเข้า อเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และกลุ่มสหภาพยุโรป สามารถไปเที่ยวไต้หวันได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจำประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
มาเพิ่มให้ครับสำหรับ วันหยุดราชการและเทศกาล ของไต้หวัน

tour-information-taiwan