Loading
 
1 คำแนะนำการเดินทาง มาเลเซีย พิมพ์

tour-instruction-malaysia

tour-instruction-malaysia


ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู หรือ มาเลเซียตะวันตก มีพรมแดนทางทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ส่วนที่สองคือ ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว หรือ มาเลเซียตะวันออก มีพรมแดนทางทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน มีเมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ พื้นที่แหลมมลายู หรือมาเลเซียตะวันตก ซึ่งตอนเหนือของประเทศติดต่อกับประเทศไทย และพื้นที่บนเกาะบอเนียว (Borneo) หรือมาเลเซียตะวันออกซึ่งมีประเทศบรูไน และส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ มาเลเซียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย
และพื้นที่บนเกาะบอเนียว (Borneo) หรือมาเลเซียตะวันออกซึ่งมีประเทศบรูไน และส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ มาเลเซียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ มาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก อยู่ห่างกันประมาณ 400 ไมล์ โดยมีทะเลจีนใต้ขวางกั้น เดิมเป็นดินแดนที่มีการปกครองต่างหากจากกัน ได้มารวมเป็นประเทศเดียวกันเมื่อ พ.ศ. 2506 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130,000 ตารางไมล์ มาเลเซียตะวันตก ได้แก่ ดินแดนที่อยู่ในคาบสมุทรมลายูหรอมลายา ติดชายแดนทางใต้ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ50,800 ตารางไมล์ ประกอบด้วยรัฐต่างๆ 11 รัฐ ตอนกลางเป็นที่ราบสูง มีภูเขาใหญ่หลายเทือกปกคลุมด้วยป่าทึบบริเวณกว้างขวาง แถบริมฝั่งทะเลทั้ง 2 ข้างเป็นที่ราบดินอุดมสมบูรณ์ ชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นหาดเลนยาวพื้นที่มีหล่มบึงมาก ส่วนด้านตะวันออกเป็นหาดทรายยาวเหยียดไม่เหมาะแก่การเป็นท่าเรือ มาเลเซีย ตะวันออก ได้แก่ ดินแดนทางภาคเหนือของเกาะบอร์เนียว มีเนื้อที่ประมาณ 70,200ตารางไมล์ ประกอบด้วยรัฐ 2 รัฐคือ ซาราวัก และซาบาห์ (บอร์เนียวเหนือ) พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่สูง ประกอบด้วยป่าทึบและภูเขาสูงใหญ่ บางยอดเขาสูงเกินกว่าหมื่นฟุตมีที่ราบขนาดย่อมอยู่ตามริมฝั่งทะเล แม่น้ำมักเป็นสายสั้นๆ และไหลเชี่ยวผ่านหุบเขาที่แคบและลาดชันไปออกทะเลทางทิศตะวันตก ข้อแนะนำพิเศษ: สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศมาเลเซีย มีข้อควรระวังคือ อย่าหลงเชื่อรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ตามสถานีรถไฟ สถานีขนส่งรถปรับอากาศ หรือ ตามสนามบิน นะคะ ขอให้ท่านตรวจสอบสถานที่ให้ชัดเจนก่อนออกเดินทาง และควรต่อรองราคาให้ดีค่ะ ท่านมีทางเลือกในการเดินทางอยู่พอสมควรนะคะ คือ รถเมล์โดยสาร หรือ รถไฟใต้ดิน โดยเฉพาะในกรุงกัวลาลัมเปอร์ การเดินทางและการคมนาคมขนส่งสะดวกสบายมาก มีรถไฟลอยฟ้า และ รถไฟใต้ดินถึง 3 สายด้วยกัน และมีราคาประหยัดมาก ง

tour-instruction-malaysia tour-instruction-malaysia

tour-visa การขอวีซ่า: โดยปกติแล้ว คนไทยที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย สามารถอยู่ในมาเลเซียได้นาน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่าค่ะ แต่หากประสงค์ที่จะอยู่นานกว่านั้น ท่านจะต้องมีวีซ่า ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับวีซ่า ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา

tour-trip การเดินทาง:นอกจากสายการบินภายในประเทศ ระหว่างเมืองใหญ่ต่างๆแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางในประเทศโดยระบบขนส่งมวลชน ซึ่งส่วนใหญ่การให้บริการการคมนาคมมีศูนย์กลางอยู่ที่สถานี KL Sentral สถานีขนส่ง

tour-weather สภาพอากาศ: มาเลเซียตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น (Tropical Climate) จึงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอุ่นและชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียส การตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะ ค่าเงิน และการธนาคาร: มาเลเซียมีหน่วยเงินตราเป็น ริงกิตมาเลเซีย โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 10.42 บาท ต่อ 1 ริงกิต

ธงชาติมาเลเซีย

tour-instruction-malaysia

tour-instruction-malaysia

tour-currency ระบบไฟฟ้า มาเลเซียใช้กระแสไฟฟ้า 200/220 โวลต์ เต้าเสียบปลั๊กไฟเป็นขาเหลี่ยมแบบ 3 ขา หากนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทย ควรนำอะแดพเตอร์ไปด้วย เพราะบางโรงแรมที่พักไม่มีบริการ

tour-instruction-malaysia

tour-value-money สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน ผู้เดินทางเข้ามาเลเซียจะได้รับยกเว้นอากรสุรา 1 ลิตร และบุหรี่ 200 มวน หรือซิการ์ 50 มวน ของขวัญของฝากรวมมูลค่าไม่เกิน 200 ริงกิต กล้องถ่ายรูป วิทยุกระเป๋าหิ้ว เครื่องสำอาง น้ำหอม ไม่มากเกินความจำเป็น สำหรับของต้องห้ามในการนำเข้าโดยเด็ดขาด ได้แก่ ปืนและกระสุนปืน อาวุธทุกชนิดรวมถึงมีดพก ภาพและวัตถุลามก สำหรับการลักลอบนำเข้ายาเสพย์ติดให้โทษเข้าประเทศมาเลเซีย มีกฎหมายลงโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต ศุลกากรมาเลเซียอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเลเซียได้ไม่จำกัดจำนวน แต่เมื่อเดินทางออก จะนำเงินออกมากเกินกว่าที่นำเข้ามาไม่ได้ โดยสามารถนำเงินริงกิตออกนอกประเทศได้ไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต ซึ่งผู้เดินทางต้องกรอกแบบฟอร์มของธนาคารมาเลเซีย (Central Bank of Malaysia หรือ Bank Negara Malaysia) แจ้งจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้า และต้องเก็บแบบฟอร์มนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจ สอบในขาออก

tour-language ภาษาที่ใช้: มาเลเซียมีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ แต่ชาวมาเลย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีชาวพื้นเมืองบางกลุ่มที่พูดภาษาประจำเผ่าพันธุ์ของตนเองอยู่

ศาสนา: ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ดี มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ ลัทธิเต๋า ฮินดูหรือซิกห์ อยู่ทั่วไป

อาหารมาเลเซีย:มีลักษณะเด่นอยู่ที่การใช้สมุนไพร เครื่องเทศ พริก มีรสเผ็ด และมักจะใช้ผงกะหรี่ คนในปีนังไม่ว่าจะเป็นคนอินเดีย คนจีนหรือคนมาเลเซียเองชอบทานอาหารที่มีผงกะหรี่และไม่มีใครปฏิเสธอาหารที่มีผงกะหรี่ สมุนไพรที่นำมาประกอบอาหารนอกจากสมุนไพรท้องถิ่นซึ่งมีอยู่มากมาย บางครั้งยังมีการรวมสมุนไพรหลายชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีกลิ่นหอม มักใช้ในการผัดข้าว อาหารมาเลเซียส่วนใหญ่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารมุสลิม เพราะไม่ใช้เนื้อหมู และไม่ใส่ไวน์ เนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานกันจึงเป็น เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะ และ อาหารทะเล และภูมิภาคของมาเลเซีย อาหารจะมีลักษณะเฉพาะต่างกัน ในปีนังจะใช้ผงกะหรี่ในการประกอบอาหารมาก เพราะคนส่วนใหญ่ชอบผงกะหรี่ ขณะที่ทางตอนใต้ของประเทศจะนิยมใช้กะทิ คล้ายกับอาหารไทย

โดยจะใช้กะทิกับอาหารเกือบทุกอย่าง ข้าว เป็นอาหารจานหลักในทุกมื้อของอาหารมาเลเซียเหมือนอาหารไทย ต่างกับอาหารยุโรปที่บางมื้อเป็นขนมปัง บางมื้อเป็นเนื้อ หลายคนเห็นหน้าตาอาหารมาเลเซียคล้ายกับอาหารอินเดีย แต่ อาหารอินเดียจะใช้กะทิเป็นส่วนผสมน้อยมาก ในอาหารมาเลเซียยังมีเครื่องจิ้มคล้ายน้ำพริกกะปิ เรียกว่า ซัมบัล (Sambal) ทำจากพริกป่น หัวหอมและน้ำมะขาม เป็นส่วนหนึ่งของสำรับอาหารของชาวมาเลเซีย นอกจากนี้ยังนิยมใช้ กะปิ ในการปรุงอาหารแทบทุกชนิดไม่ว่าจะผัดหรือแกง ลองมาดูสูตรอาหารมาเลเซีย

tour-tourist-attractions สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
กรุงกัวลาลัมเปอร์
เมืองปุตราจายา
คาเมรอนไฮแลนด์
มัสยิดปุตรา
อาคารสุลต่านอับดุลซามัค
วัดไทยไชยมังคลาราม
รูปปั้นนักบุญ St Fracis
จตุรัสดัตช์
อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส
วัดถ้ำเปรัก
วัดเขาเต่า
ป้อมปราการคอร์นเวลลิส
หอนาฬิกาควีนวิคตอเรีย
น้ำตกอีสกันดา
พระราชวังอิสตานาเนการา
มัสยิดจาเม็ก
เก็นติ้งไฮแลนด์
เมืองมะละกา
ย่านดาตารัน เมอร์เดก้า
ป้อมปราการอาฟาโมซา
วัดถ้ำบาตู
มหาวิหารเซนต์แมรี่
หอคอยเคแอล ทาวเวอร์

tour-instruction-malaysia

tour-festival เทศกาลที่น่าสนใจ
วันฮารี รายา อะดิล ฟิสตรี เป็นวันฉลองหลังเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) ของชาวมุสลิม มีการต้อนรับเทศกาลด้วยการสวดมนต์ในสุเหร่า และอวยพรกันที่บ้านในกลุ่มเครือญาติและเพื่อน

วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่จีนที่จะตรงกับช่วงปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ฉลองด้วยการ

กินเลี้ยง การเชิดสิงโตเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้าย และเป็นสิริมงคล มีการแจกของขวัญและอั่งเปาให้แก่กัน ชาวจีนในมาเลเซียฉลองตรุษจีนด้วยการกินเลี้ยงระหว่างครอบครัวและมิตรสหาย หลังเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าที่นับถือและเซ่นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ

เทศกาลดอกไม้ จัดในเดือนกรกฎาคม ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์จะมีขบวนแห่รถบุปผชาติ ตามสวนสาธารณะต่างๆ จะมีงานแสดงดอกไม้ ส่วนบรรดาอาคาร ศูนย์การค้า และโรงแรมนั้นต่างประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สดอย่างงดงาม

วันชาติ ในวันที่ 31 สิงหาคม จะมีงานอันยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ ทั้งขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ มีการประดับประดาดวงไฟตามสถานที่สำคัญ ในวันนี้ กรุงกัวลาลัมเปอร์จะพราวพร่างด้วยแสงไฟระยิบระยับ

เดือนกันยายน เป็นเดือนแห่งเทศกาลวัฒนธรรม อาหาร และศิลปหัตถกรรม ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งศูนย์การค้า ต่างพร้อมใจจัดแสดงงานศิลปะพื้นเมืองจากทุกรัฐในมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีการแสดงด้านวัฒนธรรม และการออกร้านอาหารทุกเชื้อชาติของมาเลเซีย

เดือนตุลาคม คือมหกรรมช้อปปิ้งของมาเลเซีย บรรดาห้างร้านทั่วประเทศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่าง กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์บาห์รู หรือปีนัง จะลดราคาสินค้ากันเต็มที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายกันอย่างสนุก

เทศกาลทีปวาลี (Deepavali) มีขึ้นในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียฉลองด้วยการจุดประทีปโคมไฟของศาสนาฮินดู เพื่อประกาศชัยชนะเหนือความชั่วร้าย ตามบ้านเรือนของชาวฮินดูเหล่านี้จะประดับไฟสวยงาม

เทศกาลคริสต์มาส เป็นวันพิเศษสำหรับชาวคริสต์ในมาเลเซีย ซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆ

tour-instruction-malaysia

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 15:14 น.