Loading
 
4 ภูมิอากาศ พม่า พิมพ์

tour-weather
ภูมิอากาศ ประเทศพม่า

สภาพอากาศ
สหภาพพม่าตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน (tropical monsoon) จำแนกฤดูกาลประเทศพม่ามี 3 ฤดูเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่จะมีฝนตกชุกและมีความชุ่มชื้นสูงกว่าไทยมาก ดังนั้น หากท่านมีปัญหาสุขภาพเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูง ควรพกยาติดตัวไปด้วยทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะไม่นิยมเดินทางไปเที่ยวพม่าในฤดูฝนสำหรับในฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ทางเหนือของประเทศจะมีอากาศหนาว เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากส่วนฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน โดยเฉพาะตอนบนของพม่า ได้แก่ เมืองพุกามและมัณฑะเลย์

ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศทำให้ฝนตกเกือบทุกวัน พื้นที่ฝนชุกที่สุดจะได้แก่พื้นที่ชายฝั่งทะเล อันได้แก่ รัฐยะไข่ มณฑลเอยาวดี มณฑลพะโค และมณฑลตะนาวศรี ได้รับปริมาณน้ำฝนถึง ๑๒๐–๒๐๐ นิ้วต่อปี ในเขตพื้นที่ราบอื่นๆจะมีฝนตกเฉลี่ย ๑๐๐ นิ้วต่อปี ทางตอนกลางของประเทศซึ่งถูกกำบังด้วยแนวเขายะไข่ด้านตะวันตกจะมีฝนตกน้อยเพียง ๒๐–๔๐ นิ้วต่อปีเท่านั้น หรือเฉลี่ยราว ๒๙ นิ้วต่อปี

ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย ๒๑–๒๙ องศาเซลเซียส สภาพอากาศของประเทศพม่ายังแตกต่างตามความสูงต่ำของพื้นที่อีกด้วย กล่าวคือในพื้นที่สูงจะหนาวเย็นยิ่งขึ้น และยอดเขาทางตอนบนสุดของประเทศอาจมีหิมะตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศต่ำสุดราวศูนย์องศาเซลเซียสทางตอนบน และสูงสุด ๔๕ องศาเซลเซียสทางตอนกลางของประเทศ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งอาจอุณหภูมิสูงถึง ๔๓ องศาเซลเซียส

ทั้งประเทศจะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส แต่ยกเว้นภาคเหนือบริเวณเทือกเขาและเขตชายแดนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส

ฤดูที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยว ฤดูหนาว อากาศเย็นสบายทางเหนือของประเทศจะมีอากาศหนาว เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

พื้นที่ตอนกลางของประเทศพม่าจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าที่อื่น ตอนบนจะอุดมไปด้วยป่าไม้ และมีฝนตกชุกมากในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตอนล่าง พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของพม่าจะอยู่ ณ บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอิรวดี สะโตง และสาละวิน ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญต่อการปลูกข้าวและผลไม้เมืองร้อน

ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของประเทศพม่าจะแบ่งได้เป็น 2 แบบตามลักษณะของภูมิประเทศคือ
ตอนบนของประเทศเป็นแบบร้อนแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝน เทือกเขาสูงจำนวนมากคอยปิดกั้นลมมรสุมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศในส่วนของที่ราบสูงจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง ส่วนเทือกเขาตอนบนจะมีอากาศเย็นกว่า

ด้านตอนล่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น และมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้ความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบนของประเทศ

ประเทศเมียนมาร์มีอากาศแบบร้อนชื้น แต่ไม่ร้อนจัด มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย

มรสุมเมืองร้อน ด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก
ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก เพราะมีภูเขากั้นกำบังลม
ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอนสามเหลี่ยวปากแม่น้ำขนาดใหญ่ ปลูกข้าวเจ้า ปอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง

แหล่งที่มา : เวป 2 บาย 4 ทราเวล

แหล่งที่มา : เวปเมียนมาร์ดอทเอ็นยู

แหล่งที่มา : หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับปรับปรุง เมียนมาร์ หน้า 12 - 13

 

tour-instruction-2 คำแนะนำการเดินทาง ประเทศพม่า

tour-channels-transportation ช่องทางและวิธีการเดินทาง ประเทศพม่า

tour-maps แผนที่ ประเทศพม่า

tour-gift-shops ร้านของฝาก ประเทศพม่า

tour-restaurants ร้านอาหาร ประเทศพม่า

tour-entertainment สถานบันเทิง ประเทศพม่า

tour-hotels-resorts โรงแรม รีสอร์ท ประเทศพม่า

tour-festivals เทศกาล ประเทศพม่า

tour-attractions สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศพม่า

tour-telephone-numbers เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ ประเทศพม่า

tour-history-miscelleneous ประวัติ อื่นๆ ประเทศพม่า

tour-gallery ประมวลรูปภาพ ประเทศพม่า

Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 10:43 น.
 

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศ

ภาคเหนือ

ท่องเที่ยวกำแพงเพชร   ท่องเที่ยวเชียงราย   ท่องเที่ยวเชียงใหม่   ท่องเที่ยวตาก   ท่องเที่ยวนครสวรรค์   ท่องเที่ยวน่าน   ท่องเที่ยวพะเยา   ท่องเที่ยวพิจิตร

ท่องเที่ยวพิษณุโลก   ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์   ท่องเที่ยวแพร่   ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน   ท่องเที่ยวลำปาง   ท่องเที่ยวลำพูน   ท่องเที่ยวสุโขทัย   ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์

ภาคกลาง

ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร   ท่องเที่ยวกาญจนบุรี   ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา   ท่องเที่ยวชัยนาท   ท่องเที่ยวนครนายก   ท่องเที่ยวนครปฐม   ท่องเที่ยวนนทบุรี   ท่องเที่ยวปทุมธานี

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์   ท่องเที่ยวปราจีนบุรี   ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา   ท่องเที่ยวเพชรบุรี   ท่องเที่ยวราชบุรี   ท่องเที่ยวลพบุรี   ท่องเที่ยวสมุทรปราการ

ท่องเที่ยวสมุทรสาคร   ท่องเที่ยวสมุทรสงคราม   ท่องเที่ยวสระแก้ว   ท่องเที่ยวสระบุรี   ท่องเที่ยวสิงห์บุรี   ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี   ท่องเที่ยวอ่างทอง   ท่องเที่ยวอุทัยธานี

ภาคใต้

ท่องเที่ยวกระบี่   ท่องเที่ยวชุมพร   ท่องเที่ยวตรัง   ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช   ท่องเที่ยวนราธิวาส   ท่องเที่ยวปัตตานี   ท่องเที่ยวพังงา   ท่องเที่ยวพัทลุง   ท่องเที่ยวภูเก็ต

ท่องเที่ยวยะลา   ท่องเที่ยวระนอง   ท่องเที่ยวสงขลา   ท่องเที่ยวสตูล   ท่องเที่ยวสุราษฏร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่องเที่ยวอุบลราชธานี   ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์   ท่องเที่ยวขอนแก่น   ท่องเที่ยวชัยภูมิ   ท่องเที่ยวนครพนม   ท่องเที่ยวนครราชสีมา(โคราช)   ท่องเที่ยวบุรีรัมย์

ท่องเที่ยวมหาสารคาม   ท่องเที่ยวมุกดาหาร   ท่องเที่ยวยโสธร   ท่องเที่ยวร้อยเอ็ด   ท่องเที่ยวเลย   ท่องเที่ยวศรีสะเกษ   ท่องเที่ยวสกลนคร   ท่องเที่ยวสุรินทร์

ท่องเที่ยวหนองคาย   ท่องเที่ยวหนองบัวลำภู   ท่องเที่ยวอุดรธานี   ท่องเที่ยวอำนาจเจริญ

ภาคตะวันออก

ท่องเที่ยวจันทบุรี   ท่องเที่ยวชลบุรี   ท่องเที่ยวตราด   ท่องเที่ยวระยอง

ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

ท่องเที่ยวลาว   ท่องเที่ยวเวียดนาม   ท่องเที่ยวพม่า   ท่องเที่ยวจีน   ท่องเที่ยวธิเบต   ท่องเที่ยวมาเก๊า   ท่องเที่ยวฮ่องกง   ท่องเที่ยวกัมพูชา   ท่องเที่ยวมาเลเซีย

ท่องเที่ยวสิงคโปร์