Loading
 
4 ภูมิอากาศ พม่า พิมพ์

tour-weather
ภูมิอากาศ ประเทศพม่า

สภาพอากาศ
สหภาพพม่าตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน (tropical monsoon) จำแนกฤดูกาลประเทศพม่ามี 3 ฤดูเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่จะมีฝนตกชุกและมีความชุ่มชื้นสูงกว่าไทยมาก ดังนั้น หากท่านมีปัญหาสุขภาพเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูง ควรพกยาติดตัวไปด้วยทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะไม่นิยมเดินทางไปเที่ยวพม่าในฤดูฝนสำหรับในฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ทางเหนือของประเทศจะมีอากาศหนาว เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากส่วนฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน โดยเฉพาะตอนบนของพม่า ได้แก่ เมืองพุกามและมัณฑะเลย์

ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศทำให้ฝนตกเกือบทุกวัน พื้นที่ฝนชุกที่สุดจะได้แก่พื้นที่ชายฝั่งทะเล อันได้แก่ รัฐยะไข่ มณฑลเอยาวดี มณฑลพะโค และมณฑลตะนาวศรี ได้รับปริมาณน้ำฝนถึง ๑๒๐–๒๐๐ นิ้วต่อปี ในเขตพื้นที่ราบอื่นๆจะมีฝนตกเฉลี่ย ๑๐๐ นิ้วต่อปี ทางตอนกลางของประเทศซึ่งถูกกำบังด้วยแนวเขายะไข่ด้านตะวันตกจะมีฝนตกน้อยเพียง ๒๐–๔๐ นิ้วต่อปีเท่านั้น หรือเฉลี่ยราว ๒๙ นิ้วต่อปี

ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย ๒๑–๒๙ องศาเซลเซียส สภาพอากาศของประเทศพม่ายังแตกต่างตามความสูงต่ำของพื้นที่อีกด้วย กล่าวคือในพื้นที่สูงจะหนาวเย็นยิ่งขึ้น และยอดเขาทางตอนบนสุดของประเทศอาจมีหิมะตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศต่ำสุดราวศูนย์องศาเซลเซียสทางตอนบน และสูงสุด ๔๕ องศาเซลเซียสทางตอนกลางของประเทศ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งอาจอุณหภูมิสูงถึง ๔๓ องศาเซลเซียส

ทั้งประเทศจะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส แต่ยกเว้นภาคเหนือบริเวณเทือกเขาและเขตชายแดนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส

ฤดูที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยว ฤดูหนาว อากาศเย็นสบายทางเหนือของประเทศจะมีอากาศหนาว เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

พื้นที่ตอนกลางของประเทศพม่าจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าที่อื่น ตอนบนจะอุดมไปด้วยป่าไม้ และมีฝนตกชุกมากในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตอนล่าง พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของพม่าจะอยู่ ณ บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอิรวดี สะโตง และสาละวิน ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญต่อการปลูกข้าวและผลไม้เมืองร้อน

ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของประเทศพม่าจะแบ่งได้เป็น 2 แบบตามลักษณะของภูมิประเทศคือ
ตอนบนของประเทศเป็นแบบร้อนแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝน เทือกเขาสูงจำนวนมากคอยปิดกั้นลมมรสุมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศในส่วนของที่ราบสูงจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง ส่วนเทือกเขาตอนบนจะมีอากาศเย็นกว่า

ด้านตอนล่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น และมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้ความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบนของประเทศ

ประเทศเมียนมาร์มีอากาศแบบร้อนชื้น แต่ไม่ร้อนจัด มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย

มรสุมเมืองร้อน ด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก
ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก เพราะมีภูเขากั้นกำบังลม
ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอนสามเหลี่ยวปากแม่น้ำขนาดใหญ่ ปลูกข้าวเจ้า ปอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง

แหล่งที่มา : เวป 2 บาย 4 ทราเวล

แหล่งที่มา : เวปเมียนมาร์ดอทเอ็นยู

แหล่งที่มา : หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับปรับปรุง เมียนมาร์ หน้า 12 - 13

 

tour-instruction-2 คำแนะนำการเดินทาง ประเทศพม่า

tour-channels-transportation ช่องทางและวิธีการเดินทาง ประเทศพม่า

tour-maps แผนที่ ประเทศพม่า

tour-gift-shops ร้านของฝาก ประเทศพม่า

tour-restaurants ร้านอาหาร ประเทศพม่า

tour-entertainment สถานบันเทิง ประเทศพม่า

tour-hotels-resorts โรงแรม รีสอร์ท ประเทศพม่า

tour-festivals เทศกาล ประเทศพม่า

tour-attractions สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศพม่า

tour-telephone-numbers เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ ประเทศพม่า

tour-history-miscelleneous ประวัติ อื่นๆ ประเทศพม่า

tour-gallery ประมวลรูปภาพ ประเทศพม่า

Comments (0)Add Comment

Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 10:43 น.