รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR เขาใหญ่ 2 วัน

Palio

โปรแกรมทัวร์ เขาใหญ่ กิจกรรม TeamBuilding และ กิจกรรม CSR ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อไปทำ กิจกรรม CSR กำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ โดยวิธีการขุดถอนรากออก และ นำไปทิ้ง หรือ โรงเรียนบ้านคลองยาง แจกของ หรือ กวาดลานวัดที่ วัดมกุฏคีรีวัน และ เสริมด้วยเที่ยวไร่สมบูรณ์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMA4-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - กิจกรรม Team Building - กิจกรรม CSR บริจาคของ ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

07.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ วีไอพี

  (พร้อมบริการอาหาร (1) แบบกล่อง) บนรถ (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 

กิจกรรม Team Building

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อไปทำ กิจกรรม CSR กำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ โดยวิธีการขุดถอนรากออก และ นำไปทิ้ง

 
www.khaoyainationalpark.comกำจัดวัชพืช 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ปาลิโอเขาใหญ่ – วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

08.00

พาท่านชม ปาลิโอเขาใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงแห่งใหม่ของเขาใหญ่ ซึ่งหุ้นส่วนเป็นเจ้าของเดียวกับPri-moPostoสร้างด้วยด้วยสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี โดยได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโบราณPalioKhaoYaiจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในไม่ช้านี้ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเราตื่นตาตื่นใจแห่งการช้อปปิ้งกับ อาณาจักรใหม่ เหมือนจำลองเมืองยุโรปขนาดย่อมมาไว้ที่นี่

 
www.mu ku ra.comปาลิโอ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวหญ้าคา
  นำท่านชม วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่ประดิษฐาน "พระพุทธสกลสีมามงคล" เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า "หลวงพ่อขาว" หรือ "หลวงพ่อใหญ่" เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบทนั่งปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตักกวัาง 27 เมตร สูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
www.touronthai.comวัดปุณณาราม 
  จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อม แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1524 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์