รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR เขาใหญ่ 3 วัน

9099-program-activity-teambuilding-csr-kao-yai-3-days.jpg

เหมากรุ๊ปทัวร์ ชม ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย ชม เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม ชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อไปทำ กิจกรรม CSR กำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ หรือ บริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง หรือ กิจกรรม CSR ที่ วัดมกุฏคีรีวัน ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม ชมปาลิโอ เขาใหญ่ 

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMA5-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ไร่ทองสมบูรณ์ - The Chocolate Factory

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

10.00

นำคณะทัวร์ทางสู่ ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า โกคาร์ท, รอกลอยฟ้า, คาร์ทครอส, ล็อกไรด์ (เล่นเครื่องเล่นได้ฟรี 1 ชนิดต่อท่าน)

 
www.traave.comไร่ทองสมบูรณ์ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารไร่ทองสมบูรณ์
13.00  นำท่านชม The Chocolate Factory ร้านอาหารและเบเกอรี่ในบรรยากาศชิลๆ สไตล์ลอฟท์ในโทนสีดำเทาสวยงาม จำลองบรรยากาศให้เหมือนโรงงาน Chocolate บรรยากาศภายนอกล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวให้ความสดชื่น ร่มเย็น ภายในร้านมีทั้งโซน Indoor และ Outdoor ให้เลือกนั่ง เมนูอาหารในร้านจะเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นอิตาเลียนและไทย เพื่อให้ถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 
www.google.comช้อกโกแลตแฟคทอรี่ 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรม CSR - กิจกรรมละลายพฤติกรรม
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.30 นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อไปทำ กิจกรรม CSR กำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ โดยวิธีการขุดถอนรากออก และ นำไปทิ้ง
 
www.khaoyainationalpark.comกำจัดวัชพืช 
หรือ นำท่านเดินทางไปบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆได้มีอุปกรณ์การเรียนที่ดีต่อไป
หรือ นำท่านเดินทางไปยัง วัดมกุฏคีรีวัน นำทุกท่านทำกิจกรรม CSR กวาดลานวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวเขาใหญ่
  นำท่านเข้าที่พัก
  ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวปาลิโอ เขาใหญ่ – วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

07.00

ปาลิโอ เขาใหญ่ – วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

 

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.30  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  เดินทางสู่ ปาลิโอ เขาใหญ่ แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของอาคารในสไตล์อิตาเลียน ที่สวยงาม เกินบรรยาย ที่มีร้านค้ากว่า 100 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ และถ่ายรูปในมุมสวยๆของ ปาลิโอเขาใหญ่ตามอิสระ
 
www.mu ku ra.comปาลิโอ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารครัวหญ้าคา
13.00 นำท่านชม วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่ประดิษฐาน "พระพุทธสกลสีมามงคล" เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า "หลวงพ่อขาว" หรือ "หลวงพ่อใหญ่" เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบทนั่งปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตักกวัาง 27 เมตร สูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตรหรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ ส่วนความสูงขององค์พระ 45 เมตร หมายถึง พระพุทธองค์โปรดเวไนยสัตว์อยู่ 45 พรรษา หรือเรียกว่าทรงทำพุทธกิจอยู่ 45 พรรษา หลังจากที่ตรัสรู้แล้วทางขึ้นไปนมัสการองค์พระเป็นบันไดแยกออกสองข้าง เป็นรูปโค้งเว้าเหมือนขอบใบโพธิ์ นับรวมทั้งด้านซ้ายและขวาทั้งหมด 1,250 ขั้นซึ่งหมายถึง จำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกัน โดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา
 
www.touronthai.comวัดปุณณาราม 
  พร้อมแวะซื้อของฝาก ที่ ร้านครูต้อ
  นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.30 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 867 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์