รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR แก่งกระจาน 2 วัน

9011-program-activity-teambuilding-csr-kaeng-krachan-2-days

กรุ๊ปเหมา ทัวร์เพชรบุรี เที่ยวแก่งกระจาน ให้ท่านได้ทำกิจกรรม Team Building สานสัมพันธ์ภายในองค์กร ณ เดอะ ฮาร์โมนี่ รีสอร์ท ล่องเรือยางแก่งกระจาน (ใช้เวลาโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ล่องแพยางแก่งกระจาน ล่องแก่งเรือยางเพชรบุรี ล่องเรือยางแม่น้ำเพชร นั่นเอง ทำกิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้ ที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PBI3-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – อ. แก่งกระจาน – ล่องเรือยางแก่งกระจาน - กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. เพชรบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ทำกิจกรรม Team Building
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.00  หลังรับประทานอาหาร นำท่าน ล่องเรือยางแก่งกระจาน (ใช้เวลาโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ล่องแพยางแก่งกระจาน ล่องแก่งเรือยางเพชรบุรี ล่องเรือยางแม่น้ำเพชร นั่นเอง โดยรายละเอียดก็คือการล่องเรือยางในแม่น้ำเพชรบุรี ด้วย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาชั่วโมงเศษผ่อนคลายและสัมผัสกับวิถีชีวิตธรรมชาติของสองฟากฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างและสนุกกับเครื่องเล่นผจญภัยต่าง ๆ ที่อยู่ริมน้ำ
 
www.thetrippacker.comล่องเรือยางแก่งกระจาน 
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) ทำกิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้ – ซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.00  นำท่าน ทำกิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้ ที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
 
www.unseentourthailand.comปลูกต้นไม้ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ร้านอาหารพวงเพชร
13.00  หลังรับประทานอาหาร นำท่านออกกเดินทางมุ่งสู่ กรุงเทพฯ
  พร้อมแวะ ซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 940 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์