รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR เกาะช้าง 2 วัน

9120-program-activity-teambuilding-csr-koh-chang-2-days.jpg

เหมากรุ๊ปทัวร์ กิจกรรม Team Building และ กิจกรรม CSR ให้ท่านได้พักผ่อน พร้อมด้วยกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม กับกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด เต็มอิ่มกับ กิจกรรมดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล ที่ เกาะหยวก (โดยประมาณ 1-2 ชั่วโมง) พร้อมแวะซื้อของฝากของดีจากเกาะช้างฝากทางบ้าน สนุกสนานกับทีมงานคุณภาพ นิววิวทัวร์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-TRT2-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ตราด – ท่าเรือเฟอร์รี่ – เกาะช้าง – กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ตราด โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  (พร้อมบริการอาหาร (1) แบบกล่อง) บนรถ (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูย่าง)

11.00

ถึง จ. ตราด

  นำท่านเดินทางไป ท่าเรือเฟอร์รี่
  ถึง เกาะช้าง นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท
  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.00  ทำกิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด - กิจกรรมดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล – ท่าเรือเฟอร์รี่ – ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 กิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด
09.00 เต็มอิ่มกับ กิจกรรมดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล ที่ เกาะหยวก (โดยประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
 
www.allkohchang.comเกาะหยวก.jpg  
11.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
11.30 มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่
  ถึง ท่าเรือเฟอร์รี่
13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารครัวเสวย
  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ระหว่างทางให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝาก
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 812 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์