รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR เกาะช้าง 3 วัน

9021-program-activity-teambuilding-csr-koh-chang-3-days.jpg

เหมากรุ๊ปทัวร์ กิจกรรม Team Building และ กิจกรรม CSR จ. ตราด เกาะช้าง ซึ่งเป็น เกาะขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต ทำกิจกรรม Team Building เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน สร้างความสามัคคี กับกิจจกรรมที่เราได้จัดไว้ ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณทะเล เต็มอิ่มดำน้ำเต็มวัน 4 เกาะ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-TRT3-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ตราด – ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย – เกาะช้าง - ทำกิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ตราด โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

 

ถึง ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย เดินทางสู่เกาะช้างใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 25-30 นาที

  เดินทางถึง เกาะช้าง เกาะช้าง ซึ่งเป็น เกาะขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต
  เดินทางเข้าที่พัก
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ทำกิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
ทัวร์วันที่ 2) ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณทะเล - ดำน้ำเต็มวัน 4 เกาะ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 ก่อนดำน้ำ ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณทะเล
  ดำน้ำเต็มวัน 4 เกาะ
 
www.allkohchang.comเกาะหยวก.jpg  
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) แบบบุฟเฟ่ บนเรือ
13.00 ดำน้ำเต็มวัน 4 เกาะ
16.00  เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย– ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
07.00  รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย
  ถึง ท่าเรือเซ็นเตอร์พอย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารครัวเสวย
13.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ระหว่างทางให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝาก
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1484 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์