รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR นครนายก 2 วัน

9151-program-activit-teambuilding-csr-nakhonnayok-2-days

เหมากรุ๊ปทัวร์ กิจกรรม Team Building กิจกรรม CSR ปลูกป่า สร้างฝัน พาท่านชม วัดพราหม์มณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบัน เป็นวัดพัฒนา ตัวอย่าง ภายในบริเวณวัดร่มรื่น

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NYK5-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. นครนายก – ล่องแก่งเรือยาง – กิจกรรม Team Building

07.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. นครนายก โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
11.30  เดินทางถึงที่พัก
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  กิจกรรม Team Building
  ล่องแก่งเรือยาง ผจญภัยเหนือสายน้ำนครนายก ระยะทาง ประมาณ 8 กิโลเมตร
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรม CSR ปลูกป่า สร้างฝัน - ตลาดโรงเกลือ นครนายก – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 กิจกรรม CSR ปลูกป่า สร้างฝัน
 
www.pttreforestation.comปลูกป่า 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารไก่ย่างสองสาว
  แวะช้อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือ นครนายก
 
www.edtguide.comตลาดโรงเกลือ 
  นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1282 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์