รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR ภูเรือ 3 วัน

9166-program-activity-teambuilding-csr-phurua-3-days.jpg

เหมากรุ๊ปทัวร์ กิจกรรม Team Building และ กิจกรรม CSR เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR อาทิเช่น เก็บขยะ กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด นำท่าน นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร พระธาตุศรีสองรัก

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-LEI2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - อ.ด่านซ้าย จ.เลย - กิจกรรม CSR อาทิเช่น เก็บขยะ กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด ที่ วัดเนรมิตวิปัสสนา 

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยรถบัสปรับอากาศ VIP พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ แม่บุญมีขนมจีน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
13.00  เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย
  ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR อาทิเช่น เก็บขยะ กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด
 
www.genedcu.blogspot.comกวาดลานวัด 
  นำท่าน นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
 
www.silpa-mag.comพระพุทธชินราชจำลอง 
 

เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก

 *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก
 
พระธาตุศรีสองรัก 
  นำชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน เป็นสถานที่เก็บและจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่                          โบราณกาล
 
www.gotoloei.comพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา หรือ ภูเรือ รีสอร์ท
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) ทำกิจกรรม Team Building - อุทยานแห่งชาติภูเรือ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 ทำกิจกรรม Team Building
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.00 เดินทางไป จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก
 
ภูเรือ 
18.00 รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารภูเรือ โภชนา
  นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา หรือ ภูเรือ รีสอร์ท
  แวะเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง และ ปลาหลากสีสันที่ อ่าวมาหยา เจ้าหน้าที่จะจัดอุปกรณ์ดำน้ำไว้ให้
ทัวร์วันที่ 3) แก่งคุดคู้  - วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ที่ เชียงคาน  - แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  นำท่านชม แก่งคุดคู้ ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร หากใครมาเที่ยวเชียงคาน มักจะไม่พลาดที่ จะเดินทางไปยลโฉม ความสวยงามของแก่งคุดคู้ ก่งขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัว ของ แนวหินลงใน แม่น้ำโขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงาม
 
แก่งคุดคู้ 
  นำท่านชม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ที่ เชียงคาน อำเภอเล็กๆ น่ารักริมแม่น้ำโขง จ.เลย เมืองที่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารเฮือนหลวงพระบาง เชียงคาน
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร…..(จ. สระบุรี)
24.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1840 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์