รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR สระแก้ว 2 วัน

www.pantip.comโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

แวะสักการะ หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้เคาระศรัทธากันมาก โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนจะมีงานประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุและงานนมัสการหลวงพ่อขาวเป็นประทุกปีเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน โดยวัดนครธรรมตั้งอยู่ที่ บ.สระลพ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นำท่านชม โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สถานที่ฝึกฝนกระบือ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SKW1- 2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. สระแก้ว - โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  - สามารถทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้ อาทิเช่น การใช้แรงงานกระบือ, ปั้นดิน, สอนทำปุ๋ยหมักพระราชทาน - หลวงพ่อขาว

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. สระแก้ว โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 นำท่านชม โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สถานที่ฝึกฝนกระบือ หรือ ควาย ให้สามารถทำเกษตรได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์มีทั้งการอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือเรียนรู้ นิทรรศการแสดงเครื่องมือการทำนา การวิจัย แปลงนา สระมะรุมล้อมรัก และ บ้านดิน
 
www.pantip.comโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
  สามารถทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้ อาทิเช่น ปั้นดิน, สอนทำปุ๋ยหมักพระราชทาน
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารควายคะนอง
13.00  แวะสักการะ หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้เคาระศรัทธากันมาก โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนจะมีงานประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุและงานนมัสการหลวงพ่อขาวเป็นประทุกปีเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน โดยวัดนครธรรมตั้งอยู่ที่ บ.สระลพ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) พระสยามเทวาธิราช  - ตลาดโรงเกลือ  - พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00

กราบสักการะ พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ อ.อรัญประเทศ และชาว จ.สระแก้ว ตั้งอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ ถ.มหาดไทย มีความสูงประมาณ 1.29 เมตร

 
พระสยามเทวาธิราช
  แวะช็อปปิ้งกันที่ ตลาดโรงเกลือ ตลาดค้าส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและใกล้เขตชายแดนไทย-กัมพูชา โดยภายในตลาดโรงเกลือมีพื้นที่ถึง 5 ตลาด คือ ตลาดโรงเกลือเดิม ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล3 ตลาดเบญจวรรณ และตลาดทรัพย์สมบูรณ์ มีร้านค้ามากกว่า 3,000 ร้าน
 
www.edtguide.comตลาดโรงเกลือ
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารยายต๊ามอาหารเวียดนาม
13.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 662 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์