รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR สมุย 3 วัน

9186-program-activity-teambuilding-csr-samui-3-days

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building นำท่านเดินเล่น หาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตายายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด ชม หินตาหินยาย แบบใกล้ๆ ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค แวะชม ทะเลใน ดูหมู่เล็กๆที่มองไปมีรูปร่างคล้ายสัตว์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SNI2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุราษฎร์ธานี – ท่าเรือดอนสัก – เกาะสมุย - พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ -  หาดละไม   - หินตาหินยาย

05.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.05

เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235

08.15  ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี
  เดินทางไปยัง ท่าเรือดอนสัก
10.00  เดินทางไปยัง ท่าเรือดอนสัก
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารครัวชาวบ้าน เกาะสมุย
  จากนั้นนำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ
 
www.thailandtourismdirectory.go.thพระใหญ่เกาะฟาน-samui-3-days  
  นำท่านเดินเล่น หาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตายายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ
 
www.palanla.comหาดละไม  
  ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด
  จากนั้นเดินทางต่อไปชม หินตาหินยาย แบบใกล้ๆ
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค - ทะเลใน

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ เกาะพารวย
  แวะชม ทะเลใน ดูหมู่เล็กๆที่มองไปมีรูปร่างคล้ายสัตว์
 
 
15.00  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 3) กิจกรรม Team Building – ท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน – ท่าเรือดอนสัก – สนามบินสุราษฎร์ธานี – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.30 ทำกิจกรรม Team Building
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหาร...
  เดินทางไป ท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวเรือเฟอร์รี่) เพื่อเดินทาง ท่าเรือดอนสัก
16.00 นำคณะเช็คอินที่ สนามบินสุราษฎร์ธานี
17.45 เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3332
18.55  ถึง สนามบินดอนเมือง.โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 971 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์