รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR สัตหีบ-พัทยา 3 วัน

www.travel.kapook.comเขาชีจรรย์

โปรแกรมทัวร์ ลงเรือหางยาวล่องชมระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน / ให้อาหารลิงแสม / ชมฟาร์มหอยแครงทำกิจกรรมปลูกป่า แบบปลูกเสริมในป่าใหญ่ หรือ ปลูกแบบไถ่กระดาน ชม อุโบสถปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง Unseen in Thailand ซึ่งมีต้นไมในพุทธกาล ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ปกคลุม

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI13-3BKK 

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ชลบุรี  - ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
11.00  เดินทางถึง ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กล่าวต้อนรับ วิทยากรทหารบรรยายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ/ ปะการัง นำทุกท่านทำ กิจกรรมอนุบาลปะการัง
 
www.sattahipnavyteam.blogspot.comอนุบาลปะการัง 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารสโมสรค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
13.00  นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ แหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อำเภอสัตหีบ ชลบุรี ซึ่งทางกองทัพเรือได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493. การดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ มุ่งเน้นที่จะอนุบาลเต่าทะเล
 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ 
18.00  รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารลุงไสว ซีฟู้ด
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวซิลเวอร์เลค”(Silverlake) - ทำกิจกรรม Team Building

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00 นำท่านชม ไร่องุ่นใกล้เมืองพัทยา นาม ซิลเวอร์เลค”(Silverlake) เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น และล่าสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประจำเมืองพัทยา ซึ่งเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้เป็นของอดีตนางเอกชื่อดัง คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ สุพรรษา ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคให้สวยงาม
  นำท่านชม เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อ เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร
 
www.travel.kapook.comเขาชีจรรย์ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารปูเป็น
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเอวัน พัทยา หรือ โรงแรม เวลคัม จอมเทียน บีช
  ทำกิจกรรม Team Building
18.00  รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารลุงไสว ซีฟู้ด
ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาค  - วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ - อ่างศิลา  - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  นำท่านชม ตลาดน้ำสี่ภาค ได้รวบรวมเอาเอกลักษณ์ สินค้าและอาหารขึ้นชื่อของแต่ละภาคเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอย่างการนั่งเรือพายชมตลาด และการชมแปลงเกษตรสาธิต ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอย่างไทยๆ ได้ชัดเจน
 
www.ipattaya.comตลาดน้ำ4ภาค 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารครัววังมุข
  นำท่านชม วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างศิลา มีเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์อย่างสวยงามใหญ่โต ตั้งอยู่ริมเส้นทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขาสามมุข มีตึก 4 ชั้น ภายในโอ่โถงตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าจีนมากมายหลายองค์
 
วิหารเทพสถิต 
  แวะซื้อของฝากที่ อ่างศิลา คือสถานที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างหาดบางแสนและตัวเมืองชลบุรี เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาแห่งหนึ่งของจังหวัด เพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่อง ครกหินที่ทนทานสวยงาม เนื้อหินมีความวาวเป็นประกาย นอกจากครกหินแล้วบริเวณนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหินให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้อีกด้วย ในเรื่องคุณภาพนั้นแทบไม่ต้องเป็นห่วงเลย
  ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 883 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์