รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR สุพรรณบุรี 3 วัน

www.touronthai.comหมู่บ้านมังกรสวรรค์

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม CSR นำท่านชมหมู่บ้านมังกรสวรรค์ สถาปัตยกรรมล่าสุดที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองเมืองหมู่บ้านลี่เจียง ประเทศจีน  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกที่มีความเก่าแก่ถึง 1,000 ปี มาเที่ยวหมู่บ้านมังกรสวรรค์ก็จะได้บรรยากาศของหมู่บ้านจีนโบราณ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SPB1-3KK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ.สุพรรณบุรี หมู่บ้านมังกรสวรรค์

13.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

14.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.สุพรรณบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  นำท่านชม หมู่บ้านมังกรสวรรค์สถาปัตยกรรมล่าสุดที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองเมืองหมู่บ้านลี่เจียง ประเทศจีน  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกที่มีความเก่าแก่ถึง 1,000 ปี มาเที่ยวหมู่บ้านมังกรสวรรค์ก็จะได้บรรยากาศของหมู่บ้านจีนโบราณ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงเตี้ยมสไตล์จีนโบราณ โรงหนัง และสัญลักษณ์ที่สำคัญคือ กังหันพ่อลูก เป็นกังหันไม้โบราณพันปีที่อยู่ตรงทางเข้า หน้าหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีหอชมวิวซึ่งสามารถชมวิวของเมืองสุพรรณได้ในมุมสูงและที่หน้าหอชมวิวคือ เสามังกรสววรค์ที่มาจาก เมืองเซียะเหมิน หมู่บ้านมังกรสวรรค์
 
www.touronthai.comหมู่บ้านมังกรสวรรค์ 
  เข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (1) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรมปลูกป่าที่ ชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี - กิจกรรม Team Building
07.00 รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  กิจกรรมปลูกป่าที่ ชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี
 
www.pttreforestation.comปลูกป่า 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ ร้านอาหารชุมชนบ้านดงเย็น
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (4) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ -ตลาด 100 ปี สามชุก -หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย) Buffalo Village  – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ คู่เมืองสุพรรณบุรี องค์พระสูง 20 เมตร อายุกว่า 1,000 ปี ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารคด เรือนขุนช้างและอุทยานมัจฉา
 
www.suphan.bizวัดป่าเลไลย์ 
  นำท่านชม ตลาด 100 ปี สามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน  และตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์  ร้านข้าวห่อใบบัวบก
 
www.suphan.bizสามชุกร้อยปี 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านอาหารกุ้งเป็น
  ชม หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย) Buffalo Village วันและเวลาที่ชีวิตในชนบทได้เปลี่ยนแปลไป ที่อยู่อาศัย การทำเกษตรกรรม มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น เพื่อรองรับกับความสะดวกสบาย จนรูปแบบเก่าๆ หาดูได้ยากลงทุกที และบางสิ่งอาจไม่มีใครเคยได้เห็น และบางสิ่งอาจสูญหายไปจากชีวิตบ้านควาย...คือสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราว และรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชนบท รูปแบบที่กำลังจะเลือนหายไป เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด หากมีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ ด้วยสุพรรณ เป็นจังหวัดที่มีอาชีพหลักคือการเกษตรกรรม และ "ควาย" ก็เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อการใข้งาน ที่มีวิถีชีวิตเคียงคู่กับคนสุพรรณโดยตลอดมา
 
www.welovesuphan.comหมู่บ้านควาย 
  ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1572 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์