รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR สระแก้ว 3 วัน

หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม

นำท่านชม โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สถานที่ฝึกฝนกระบือ หรือควายให้สามารถทำเกษตรได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์มีทั้งการอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือเรียนรู้ นิทรรศการแสดงเครื่องมือการทำนา การวิจัย แปลงนา สระมะรุมล้อมรัก และ บ้านดิน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SKW2- 3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. สระแก้ว - หลวงพ่อขาว

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. สระแก้ว โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร…..
  แวะสักการะ หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้เคาระศรัทธากันมาก โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนจะมีงานประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุและงานนมัสการหลวงพ่อขาวเป็นประทุกปีเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน โดยวัดนครธรรมตั้งอยู่ที่ บ.สระลพ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ - กิจกรรม CSR บริจาคของที่โรงพยาบาลคลองหาด       
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 

นำท่านชม โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สถานที่ฝึกฝนกระบือ หรือควายให้สามารถทำเกษตรได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์มีทั้งการอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือเรียนรู้ นิทรรศการแสดงเครื่องมือการทำนา การวิจัย แปลงนา สระมะรุมล้อมรัก และ บ้านดิน

 
www.pantip.comโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร.....
  กิจกรรม CSR บริจาคของที่โรงพยาบาลคลองหาด
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) พระสยามเทวาธิราช  - ตลาดโรงเกลือ  - พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  กราบสักการะ พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ อ.อรัญประเทศ และชาว จ.สระแก้ว ตั้งอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ ถ.มหาดไทย มีความสูงประมาณ 1.29 เมตร
 
พระสยามเทวาธิราช 
  แวะช็อปปิ้งกันที่ ตลาดโรงเกลือ ตลาดค้าส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและใกล้เขตชายแดนไทย-กัมพูชา โดยภายในตลาดโรงเกลือมีพื้นที่ถึง 5 ตลาด คือ ตลาดโรงเกลือเดิม ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล3 ตลาดเบญจวรรณ และตลาดทรัพย์สมบูรณ์ มีร้านค้ามากกว่า 3,000 ร้าน
 
www.edtguide.comตลาดโรงเกลือ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารยายต๊ามอาหารเวียดนาม
13.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00  ถึง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1995 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์