รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding สัตหีบ-พัทยา 2 วัน

9057-program-activity-teambuilding-sattahip-pattaya-3-days.jpg

private tour กิจกรรมละลายพฤติกรรม รับน้องใหม่ ให้พนักงานรู้จักการปรับตัวเข้าหากัน สนิทสนมกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เสริมด้วยโปรแกรมท่องเที่ยว ตลาดน้ำ 4 ภาค วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองพัทยา เหมาะแก้การพักผ่อนหย่อนใจ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI2-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ- จ. ชลบุรี - เขาชีจรรย์ – ซิลเวอร์เลค - กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ พัทยา โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

10.30

นำท่านชม เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อ เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร

 
www.travel.kapook.comเขาชีจรรย์ 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป ไร่องุ่นใกล้เมืองพัทยา นาม“ซิลเวอร์เลค”(Silverlake) เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น และล่าสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประจำเมืองพัทยา ซึ่งเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้เป็นของอดีตนางเอกชื่อดัง คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ สุพรรษา ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคให้สวยงาม นอกจากจะสามารถกินลมชมวิว สัมผัสอากาศอันริสุทธิ์ภายในไร่อุง่นซิลเวอร์เลคแล้ว ตรงข้ามไร่องุ่นยังมีร้านอาหาร ที่ทางไร่ไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยว บรรยากากาศของร้าน สีสันสวยงามมองเห็นวิวไกลสุดตา

 
www.pixabay.comชิลเวอร์เลค 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารปูเป็น
13.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ตลาดน้ำ 4 ภาค – ตลาดหนองมน – กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางไป นำท่านเดินทางไป ตลาดน้ำสี่ภาค ให้เวลาอิสระในการเดินชมสิ้นค้า ช๊อป ชม ชิม

 
www.ipattaya.comตลาดน้ำ4ภาค 

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารลุงไสว

13.00

แวะซื้อของฝากกลับบ้าน ที่ ตลาดหนองมน

14.00 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
 18.30 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1195 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์