รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding วังน้ำเขียว-ปราจีนบุรี 2 วัน

9062-program-activity-teambuilding-wang-nam-kheaw-prachin-buri-2-days.jpg

เหมาทัวร์ กิจกรรม TeamBuilding เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ประสบการณ์ วัย อารมณ์ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร แนวความคิด และความสามารถที่หลายหลายก่อให้เกิดการผนึกกำลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMA16-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – วังน้ำเขียว - กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางสู่ วังน้ำเขียว โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  (พร้อมบริการอาหาร (1) แบบกล่อง) บนรถ (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

10.30

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เดอะ เวโรน่า ทับลาน รีสอร์ท

 
www.thailandtourismdirectory.go.thเดอะเวโรน่า 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ห้องอาหารของโรงแรม
  กิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวสวนลุงไกร - แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

09.00

เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารสวนลุงไกร
 13.00 หลังอาหารแวะชม และ เลือกซื้อผักปลอดสารพิษจาก สวนลุงไกร
 
www.organicfarmthailand.comสวนลุงไกร 
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
 17.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1531 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์