รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding กระบี่ 3 วัน

9070-program-activity-teambuilding-krabi-3-days

เหมากรุ๊ปทัวร์ กิจกรรม TeamBuilding กระบี่ เสริมด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวทะเล หมู่เกาะที่สวยงามต่างๆ ของจังหวัดกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สระมรกต Unseen in Thailand วัดแก้วโกรวาราม - เกาะพีพีดอน จ. กระบี่ - ท่าเรืออ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน หมู่เกาะพีพีเล

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-KBI2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินกระบี่ – วัดถ้ำเสือ - กิจกรรม Team Building

05.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.40

เหิรฟ้าสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3227

08.00 ถึง สนามบินกระบี่
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านราชรสติ่มซำ
  นำท่านชม วัดถ้ำเสือ ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่มาไม่ไกลนัก ราวๆ 5-6 กิโลเมตร ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก
 
www.mu ku ra.comวัดถ้ำเสือกระบี่ 
  จากนั้นเชิญทุกท่านเล่นน้ำที่ สระมรกต Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
www.paiduaykan.com 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  นำคณะทำ Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของรีสอร์ท

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล / ท่องเที่ยวชมเมืองกระบี่

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)

  (กรุ๊ปที่ 1 : ดำน้ำ) นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ รับอุปกรณ์ดำน้ำ เดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งตรงสู่ เกาะพีพี
  เดินทางถึง อ่าวมาหยา สัมผัสกับความสวยงามของชายหาดที่ว่ากันว่าสวยที่สุด 1 ใน 10 ของโลก โดยเป็นหาดที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ถูกโอบล้อมด้วยหินปูนสีเทา ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ความใสของน้ำสามารถมองลงไปเห็นพื้นทราย และมีหาดทรายที่ขาวละเอียดทอดยาว ในบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวสุด ๆ
  แวะเล่นน้ำที่ อ่าวปิเล๊ะ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนห้องที่รายล้อมไปด้วยหินปูนสูงสง่าและมีน้ำที่ใสสุด ๆ ล่องเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะพีพี ผ่าน หาดลิง และ ถ้ำไวกิ้ง
  ดำน้ำดูปะการัง และฝูงปลาหลากชนิดที่บริเวณเกาะพีพี
 
www.travel.mthai.comอ่าวปิเละ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5)  Buffet บนเกาะพีพี
  พักผ่อนริมชายหาดที่ เกาะไผ่ หาดทรายขาดละเอียดทอดยาวตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าคราม และเป็นเกาะที่มีแนวปะการังที่เยอะและสวยงามที่สุดในหมู่เกาะพีพี มีฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย รวมถึงปลาการ์ตูน และปะการังหลากหลายชนิด
  เดินทางกลับถึงท่าเรือ เดินทางกลับที่พัก
 

(กรุ๊ปที่ 2 : กรณีไม่ไปดำน้ำ)

07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม น้ำตกร้อน นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen  Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตก ที่ไหลหลั่นลง มาจากเนินเขา ใครได้มาสัมผัสต่างบอกกันว่า ไม่ใช่น้ำตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะเชื่อว่า นี่คือน้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ มีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่ง สามารถอาบน้ำได้ บริเวณ ธารน้ำตกร้อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาติ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
 
www.adaytochill.com 
  จากนั้นชม สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต
  www.paiduaykan.com
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารเรือนมรกต
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก

18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลูกปัด - ลานปูดำ – สนามบินกระบี่ - สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูกปัด ศูนย์การเรียนรู้ฯอันดามัน สถานที่ท่องเที่ยว เรียนรู้แห่งใหม่ในตัวเมืองกระบี่ ที่มีมุมสวยๆเก๋ๆ ให้ถ่ายรูปในหลายจุดด้วยกัน

 
www.mgronline.comลูกปัด 
  นำท่านชม ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูดำ" ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
 
www.siamsouth noppadon.blogspot.comลานปูดำ 
 
  นำทุกท่านชม วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ นำท่านชมต้นไม้พันปีในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้า แม่กวนอิม, ศาลาหลวงปู่ทวด และถ้าโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดังของ วัดนี้ เป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก
 
www.mu ku ra.comวัดถ้ำเสือกระบี่ 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารอัญชลี กระบี่
  สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินกระบี่
  ระหว่างทางให้ท่าน แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน ร้านคุณอ้อ อาทิเช่น ขนมเต้าส้อ ,น้ำพริกกุ้งเสียบ,แกงไตปลา ,ปลาฉิ้งฉ้าง และอื่นๆ อีกมากมาย
16.15 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3224
17.35 ถึง สนามบินดอนเมือง นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ บริษัท โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1487 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์