รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding จันทบุรี 2 วัน

9077-program-activity-teambuilding-chanthaburi-2-days.jpg

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม TeamBuilding จังหวัดจันทบุรี แวะไหว้พระทำบุญที่วัดเขาสุกิม ที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผ่อนคลายกับปาร์ตี้ยามเย็น ชมการแสดง ปลาโลมาแสนรู้ ณ โอเอซิส ซี เวิลด์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CTI2-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ- จ.จันทบุรี – วัดเขาสุกิม - โอเอซิส ซีเวิลด์ - กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. จันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

10.00

นำทุกท่านเข้าชม และ ไหว้พระทำบุญ ณ วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วย แรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 
www.thaimaptravel.comวัดเขาสุกิม 
 

นำท่านชม “โอเอซีส ซีเวิลด์” ตั้งอยู่ ณ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ซึ่งห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 ก.ม. เป็นสถานที่เพาะพันธุ์โลมา และการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย นั่นก็คือ โลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพู และโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดี และนอกจากการแสดงโลมาแล้วนั้นโอเอซีส ซีเวิลด์ก็ยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาด้วย จับได้ สัมผัสได้ ชนิดที่เรียกว่า “เนื้อแนบเนื้อ” กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต

 
www.thaimaptravel.comโอเอชิส 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร…..
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม.....
  กิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง –กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.30

เช็คเอ้าออกจากที่พัก

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร.....

13.00

นำท่านกลับ กรุงเทพฯ

  พร้อมนำทุกท่าน แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
 18.30 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1356 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์