รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding นครนายก 3 วัน

9084-program-activity-teambuilding-nakhon-nayok-3-days

เหมาทัวร์ จ.นครนายก กิจกรรมสัมมนาของทางบริษัท ณ ห้องประชุมของรีสอร์ทที่พัก ทำกิจกรรม บริเวณ ที่พัก อาธิ เช่น เพ้นบอล ATV หรือ ล่องแก่ง ทำกิจกรรม ล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติภายในเขื่อนขุนด่านฯ เล่นน้ำตก แวะไหว้ พระพิฆเนศ อันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลก

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NYK2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. นครนายก - Team Building

07.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.00

พร้อมออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จ. นครนายก

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
09.30  เดินทางถึง จ. นครนายก
  เดินทางสู่ บ้านป่าริมเขื่อน จ.นครนายก
11.00 เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านป่าริมเขื่อน
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ห้องอาหารของรีสอร์ท
14.00  นำคณะ เข้ากิจกรรมสัมมนาของทางบริษัท ณ ห้องประชุม
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
ทัวร์วันที่ 2) เล่นเพ้นบอลหรือ BB gun - โรยตัวหน้าผาจริง (จิ้งจอกเวหา) - ล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติภายในเขื่อนขุนด่านฯ เล่นน้ำตก
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 นำทุกท่านทำกิจกรรม บริเวณ ที่พัก อาธิ เช่น เพ้นบอล ATV หรือ ล่องแก่ง
 
ATV 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.00 นำทุกท่านทำ กิจกรรมล่องเรือหางยาว ชมธรรมชาติภายในเขื่อนขุนด่านฯ เล่นน้ำตก
 
ATV 
16.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (พร้อมสนุกสนานกับวงดนตรีสด)

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวพระพิฆเนศ – หลวงพ่อปากแดง – แวะซื้อของฝาก ตลาดโรงเกลือนครนายก - กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

  พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
08.00 แวะไหว้ พระพิฆเนศ อันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลก
 
พระพิฆเนตร 

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารศรีสุนีย์โภชนา

13.00

จากนั้นนำทุกท่านมุงหน้าไปขอพร หลวงพ่อปากแดง

 
www.travel.trueid.netวัดหลวงพ่อปากแดง 
  พร้อม แวะซื้อของฝาก ณ บริเวณ ตลาดโรงเกลือนครนายก
 
www.edtguide.comตลาดโรงเกลือ 
  นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
17.00 ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 682 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์