รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding ระยอง 3 วัน

www.dhammathai.orgวัดญาณ

นำท่านชม วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานจัดสร้างวัด เมื่อปี ๒๕๑๙ นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG5-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ระยอง –วัดญาณสังวราราม - กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านชม วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานจัดสร้างวัด เมื่อปี ๒๕๑๙ นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา ได้ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภทบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ ต่อมา คณะผู้ริเริ่มสร้างวัดได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินที่ติดต่อเขตวัดถวายเพิ่มเติมอีกประมาณ ๖๐ ไร่เศษ รวมเป็นเนื้อที่ดินทั้งหมด ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา เพื่อขอให้สร้างวัด และขอใช้ชื่อว่า "วัดญาณสังวราราม"
   
www.dhammathai.orgวัดญาณ 
  กิจกรรม Team Building
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารบ้านไร่สายลม
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรมดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเลตลอด 1 วันเต็ม ณ เกาะมันใน เกาะมันใน มันกลาง ทะลุ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปดำน้ำชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ เกาะมันใน เกาะมันใน มันกลาง ทะลุ
 
 www.basscampadventure.comเกาะมันใน
  นำท่านลงเรือ ณ ท่าอ่าวมะขามป้อม มุ่งหน้าสู่เกาะมันใน
  เยี่ยมชม โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของสมเด็จพระราชินี
  เยี่ยมชม บ่อเต่าธรรมชาติ และ พิพิธพันธุ์เต่าทะเล
   
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) แบบบุฟเฟต์
13.00 หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง เกาะมันกลาง เพื่อดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล และจากนั้นนำท่านไปดำน้ำต่อ ณ เกาะทะลุ เพื่อชมนแนวปะการังที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.30 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารผัดไทยคุณไกร
  นำท่านแวะ ตลาดบ้านเพ ชื่อเต็มๆ ว่าตลาดเทศบาลบ้านเพ เป็นตลาดที่เป็นที่รู้จักดีทั้งคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว เพราะเป็นแหล่งขายของหลากหลายชนิด ส่วนมากเน้นไปทางของกิน โดยเฉพาะพวกของทะเลสดๆ ของแห้งนานาชนิด ขนมของฝากมากมาย ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องแวะมาซื้อจากตลาดบ้านเพ ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย
 
www.sites.google.comบ้านเพ 
  ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1381 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์