รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding เสม็ด 3 วัน

www.traveleastthailand.orgดำน้ำ

ถึง ท่าเรือบ้านเพ เดินทางข้ามเรือโดยสารไปเกาะเสม็ด เรือใช้เวลาในการเดินทางเพียง 30 นาที เรือเข้าจอดที่ ท่าเรืออ่าวกลาง ปัจจุบันท่าเรือหน้าด่านจะเต็มไปด้วยร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซื้อเยอะถือว่าเป็นแหล่งรวมของกินของใช้บนเกาะเสม็ดอีกจุด ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ทัวร์รอบเกาะเสม็ด ดำน้ำ (ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง) 

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG7-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ท่าเรือบ้านเพ เกาะเสม็ด – ท่าเรืออ่าวกลาง – ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ - Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบ้านเพ เกาะเสม็ด โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารระเบียงไม้
  ถึง ท่าเรือบ้านเพ เดินทางข้ามเรือโดยสารไปเกาะเสม็ด เรือใช้เวลาในการเดินทางเพียง 30 นาที เรือเข้าจอดที่ ท่าเรืออ่าวกลาง ปัจจุบันท่าเรือหน้าด่านจะเต็มไปด้วยร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซื้อเยอะถือว่าเป็น แหล่งรวมของกินของใช้บนเกาะเสม็ดอีกจุด ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) ทัวร์รอบเกาะเสม็ด ดำน้ำ โดย ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ. ทรายแก้ว วิลล่า
13.00 ทัวร์รอบเกาะเสม็ด ดำน้ำ (ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง)
 
www.traveleastthailand.orgดำน้ำ 
15.00 กลับเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 3) เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย – เกาะเสม็ด – ท่าเรือบ้านเพ – ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00  จากนั้น เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.30  เดินทางออกจาก เกาะเสม็ด
  ถึง ท่าเรือบ้านเพ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารตำนานป่า
13.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมซื้อของฝาก ตลาดบ้านเพ
 
www.sites.google.comบ้านเพ 
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1557 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์