รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding กาญจนบุรี 2 วัน

www.sites.google.com

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building จ. กาญจนบุรี เยี่ยมชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่น้อย รวมถึงยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี ชม ตลาดน้ำค่ายสุรสีห์ มาพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นตลาดน้ำแบบย้อนยุค

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KRI8-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – จังหวัดกาญจนบุรี - วัดถ้ำเสือ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. กาญจนบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
09.00 ถึง จังหวัดกาญจนบุรี
  พร้อมนำพาท่านเยี่ยมชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่น้อย รวมถึงยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดใน จังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล เพราะตั้งอยู่บนเนินเขา ใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีสามารถแวะเยี่ยมชมวัด สักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เกศแก้ว ปราสาท และนมัสการหลวงพ่อชินประทานพร
 
www.touronthai.com 
  พาท่านเยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี
 
www.sites.google.com 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารแพโฟลทติ้ง
14.00 นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี
  กิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวตลาดน้ำค่ายสุรสีห์- แวะซื้อของฝากจาก จ. กาญจนบุรี กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

08.00  พาท่านชม ตลาดน้ำค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี. ประวัติ-ข้อมูลสถานที่ ..2557 ต่อมากองพลทหารราบที่ 9 ได้นำพื้นที่กองถ่ายฯเดิม มาพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นตลาดน้ำแบบย้อนยุค
 
www.travel.mthai.com 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวชุกโดน
13.00 สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากจากกาญจนบุรี
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1551 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์