รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding เกาะช้าง 2 วัน (ดำน้ำ)

9128-program-activity-teambuilding-trat-2-days.jpg

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building จ. นำท่านชม อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของไทย กิจกรรม Team Building เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ทำความรู้จักกับเพอื่นพนักงานด้วยกันมากยิ่งขึ้น

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-TRT5-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ– ท่าเรือเฟอร์รี่ –ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง-กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ตราด โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง (2) ณ. ร้านอาหารครัวเสวย
  นำท่านเดินทางไป ท่าเรือเฟอร์รี่
 

ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนเกาะช้างให้ความเคารพรับถือเป็นอย่างมาก ความศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งเป็นที่เล่าขานของคนในพื้นที่
  กิจกรรม Team Building
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรมดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล   – ท่าเรือเฟอร์รี่ - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  กิจกรรมดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล ที่ เกาะหยวก (โดยประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
 
www.allkohchang.comเกาะหยวก 
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
12.30 มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่
13.00 ถึง ท่าเรือเฟอร์รี่
 

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

  ซื้อของฝากกลับบ้านระหว่างทาง
17.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1557 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์