รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding ชุมพร 3 วัน

www.balconythailand.comเจ้าพ่อเขาใหญ่

แวะชม ยอดเขาธงชัย อันเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศและพระพุทธกิติสิริชัยที่งามเด่นเป็นสง่านั้น แต่เดิมเป็นเพียงป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น เก้ง โครำ และค่างจำนวนมาก แต่เนื่องจากยอดเขาธงชัยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ดี (ในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย) นั่นก็คือมีลักษณะเป็นหัวมังกรโดยมีลำตัว (ชายหาดบ้านกรูด) ทอดยาวจนไปสุดที่ปลายหาง (หาดแม่รำพึงที่อำเภอบางสะพาน)

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CPN1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ยอดเขาธงชัย - จ. ชุมพร – จุดชมวิวเขามัทรี  - ศาลกรมหลวงชุมพร ฯ - กิจกรรม Team Building

04.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

05.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ชุมพร โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 

แวะชม ยอดเขาธงชัย อันเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศและพระพุทธกิติสิริชัยที่งามเด่นเป็นสง่านั้น แต่เดิมเป็นเพียงป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น เก้ง โครำ และค่างจำนวนมาก แต่เนื่องจากยอดเขาธงชัยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ดี (ในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย) นั่นก็คือมีลักษณะเป็นหัวมังกรโดยมีลำตัว (ชายหาดบ้านกรูด) ทอดยาวจนไปสุดที่ปลายหาง (หาดแม่รำพึงที่อำเภอบางสะพาน) ซึ่งสามารถมองเห็นภาพดังกล่าวได้จากชายหาดบ้านกรูดเท่านั้น ยอดเขาธงชัย ยังมีลักษณะคล้ายกับหลังเต่าที่ยื่นออกมาในทะเล ซึ่งมังกรและเต่า

 
www.mediastudio.co.thยอดเขาธงชัย 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารประมง ซีฟู้ด
 

นำท่านชม จุดชมวิวเขามัทรี อยู่บนเส้นทาง ชุมพร - ปากน้ำ – หาดทราย ที่นี่เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ของชุมพร สามารถชมวิวทิวทัศน์ ได้ 360 องศา

 
www.flickr.comจุดชมวิวมัทรี 
  นำท่านชม ศาลกรมหลวงชุมพร ฯ  ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรีหาดทรายยาว ทรายขาวสะอาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ ทั้งปวงและ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์  ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออก สู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าว
 
www.balconythailand.comเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building (เล็กน้อย)
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) อ่าวทุ่งมหา - เกาะร้านเป็ด ดำน้ำ -  เกาะร้านไก่ – ดำชมปะการังสาหร่ายสีเขียวมรกต – เกาะเวียง - ดำน้ำเกาะเวียง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 ขึ้นเรือ อ่าวทุ่งมหา ระว่างเดินทางมีเกาะแกงให้ชมหลายเกาะ
09.00  ถึง เกาะร้านเป็ด ดำน้ำ ชมทุ่งดอกไม้ทะเลปะการังหลากหลาย และฉลามวาฬถ้าโชคดี ประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง
  นั่งเรือต่อไป เกาะร้านไก่ 15 นาที ดำน้า อ่าวมรกต ดำชมปะการังสาหร่ายสีเขียวมรกต และ ภูเขาใต้น้ำปลาสวยงามมากมาย ประมาณ1-1.30ชั่วโมง
 
www.kohsichang.go.thหาดถ้ำพัง 
  นั่งเรือต่อไป เกาะเวียง
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร.....แบบห้อยขากินปู ที่ เกาะเวียง หรือ เกาะพระ อาหารเป็นซีฟูด
  ถ้ามีเวลาเหลือพอ ดำน้ำเกาะเวียง ต่อ 30 นาที -1ชั่วโมง กลับถึงฝั่งไม่เกิน 15.00 น.
  หรือถ้าหากไม่ต้องการไปดำน้ำ
16.00 นำท่านเข้าที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) ศาลพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร – เขาช่องกระจก – วัดตาลเจ็ดยอด - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  นำท่านชม ศาลพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร เป็นอีกสถานที่นึงที่มีองค์พระพิฆเนศเก่าแก่ประดิษฐานอยู่เป็นที่นับถือของคนชุมพรและบุคคลทั่วไป ศาลตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม เวลาคนเดินทางสัญจรผ่านก็จะได้ยินเสียงแตรรถบีบเพื่อเป็นการสักการะแทบจะทุกคันเพราะเชื่อว่าจะทำให้เดินทางปลอดภัย เดินทางไปที่ไหนก็จะมีแต่โชคลาภ
 
www.zthailand.comศาลพ่อตาหินช้าง 
  นำท่านชม เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดย่อมสูง 245 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบฯ ในบริเวณ วัดธรรมิการามวรวิหาร ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก ทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต จำนวน 396 ขั้น ในปี 2497 พระเทพสุทธิโมลี(หลวงพ่อปิ่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ได้รับมอบเขาช่องกระจกจากจังหวัดให้อยู่ในความดูและรักษาของวัด
 
www.matichon.co.thเขาช่องกระจก 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารฟ้าทะลายโจร
  นำท่านชม วัดตาลเจ็ดยอด เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก การเดินทางไปวัดตาลเจ็ดยอด ถือว่าสะดวกมาก เพราะอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 273 - 274 ของถนนเพชรเกษม อ. สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ แค่เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็จะเห็นรูปปั้นองค์โตตั้งตระหง่าน กลางทุ่งนา และป่าเขา ใครที่ผ่านไปแถวสามร้อยยอดก็อย่าลืมแวะไปทำาบุญกราบไหว้พระขอพรให้สบายใจกันด้วย
 
www.chillpainai.comวัดตาลเจ็ดยอด 
14.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร.....
20.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 778 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์