รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding สวนผึ้ง 3 วัน

9168-program-activity-teambuilding-suan-phung-3-days

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building เที่ยวชม วัดหนองหอย นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมองค์ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล เที่ยวชม ถ้ำเขาบิน ทำกิจกรรม Team Building เที่ยว Scenery resort & Farm รีสอร์ทในฝัน มีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะ ฟาร์มแกะ และทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้ ดอกกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ณ สวนผึ้งออร์คิด

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RBR6-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ราชบุรี - วัดหนองหอย - ถ้ำเขาบิน  - ทำกิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ราชบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  เที่ยวชม วัดหนองหอย นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมองค์ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล
 
วัดหนองหอย 
  เที่ยวชม ถ้ำเขาบิน ถ้ำที่มีความงดงามมากที่สุดในราชบุรี ภายในแบ่งเป็น ห้องย่อย 8 ห้อง มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยแปลกตามากมาย
 
ถ้ำเขาบิน 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารไปกันใหญ่ สวนผึ้ง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมภูผาผึ้ง รีสอร์ท หรือ เดอะซาฟารี แคมป์ แอนด์ รีสอร์ท
  ทำกิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวScenery resort & Farm -  สวนผึ้งออร์คิด - ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00

เที่ยว Scenery resort & Farm รีสอร์ทในฝัน มีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะ ฟาร์มแกะ และทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้

 
www.เที่ยวราชบุรี.comฟาร์มแกะ 
10.30  ชมความงามของราชินีแห่งมวลดอกไม้ ดอกกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ณ สวนผึ้งออร์คิด
 
www.เที่ยวราชบุรี.comสวนผึ้งออร์คิด 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารอิ่มเพลิน
13.00  เที่ยวชม ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto มีกิจกรรมมากมาย เช่น พายเรือ นวดแผนไทย และร้านขายของที่ระลึกมากมาย
 
ตลาดน้ำสวนผึ้งเวเนโต้ 
18.00 รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวบ้านหอมเทียน – องค์พระปฐมเจดีย์ - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.30 ชมแหล่งผลิตเทียนหอม ณ บ้านหอมเทียน เลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย
 
www.เที่ยวราชบุรี.comบ้านเทียนหอม 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร.....
13.00 นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ จ. นครปฐม
14.30 นำทุกท่านไหว้ องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพประมาณ 60 กิโลเมตร นับว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทย สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระศาสนา นักปราชญ์ทางโบราณคดีเห็นพ้องกันว่า พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เป็นสมณทูตและมาตั้งหลักฐานประกาศหลักธรรมคำสอนที่นครปฐมป็นครั้งแรก ในพุทธศตวรรษที่ ๓ และได้สร้างพระเจดีย์ทรงบาตรคว่ำ แบบเจดีย์สาญจิในประเทศอินเดียไว้
 
องค์พระปฐมเจดีย์ 
  จากนั้นให้ท่านได้ ซื้อของดี ของฝาก เมืองนครปฐม เช่น ข้าวหลาม บะจ่าง กระบอกไม้ไผ่
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 982 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์