รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding อัมพวา 2 วัน

www.thailandtopvote.comวัดบางกุ้ง

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ประสบการณ์ วัย อารมณ์ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร หากมองในด้านบวก ความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้เกิดแนวความคิด และความสามารถที่หลายหลายก่อให้เกิดการผนึกกำลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปลูกฝังแนวความคิดที่ถูกที่ควรในด้านการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงาน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SKM3-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. สมุทรสงคราม - กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. สมุทรสงคราม โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  กิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) วัดบางกุ้ง-ตลาดน้ำอัมพวา-วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวิหาร - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
09.00  นำท่านกราบไหว้ วัดบางกุ้ง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีจุดเด่นที่พระอุโบสถ ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ ถูกปกคลุมทั้งอาคารด้วยรากของต้นโพธิ์ ต้นกร่าง ต้นไกร จนได้รับยกให้เป็นอันซีนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
www.thailandtopvote.comวัดบางกุ้ง
11.00 ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดน้ำที่มาแรงแซงฮิตที่สุดของชาติไทย เป็นตลาดที่แปลกกว่าใครเพื่อนคือที่อื่นเขาเปิดเช้าตรู่ไปวายตอนบ่ายๆ ที่นี่เปิดบ่ายๆ ไปวายตอนดึก พิลึกดีแท้ แต่มีมนต์เสน่ห์อันงดงามอย่างคาดไม่ถึง
 
www.ท่องทั่วไทย.comตลาดน้ำอัมพวา 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารน้องอุ้ม ริมแม่น้ำแม่กลอง
13.00 วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
  อำลา อัมพวา ด้วยความประทับใจ แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00  ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1595 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์