รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding เขาใหญ่ 3 วัน

9010-program-activity-teambuilding-kao-yai-2-days.jpg

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า โกคาร์ท, รอกลอยฟ้า, คาร์ทครอส, ล็อกไรด์ (เล่นเครื่องเล่นได้ 1 ชนิดต่อท่าน) ทำกิจกรรม Team Building ชม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชมนิทรรศการ เกี่ยวกับความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMA8-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา – ไร่ทองสมบูรณ์ – กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ วีไอพี

  (พร้อมบริการอาหาร (1) แบบกล่อง) บนรถ (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.30  นำท่านสู่ ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า โกคาร์ท, รอกลอยฟ้า, คาร์ทครอส, ล็อกไรด์ (เล่นเครื่องเล่นได้ 1 ชนิดต่อท่าน)
 
www.traave.comไร่ทองสมบูรณ์  
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2)  ห้องอาหารไร่ทองสมบูรณ์
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเลย์ แอนด์ รีสอร์ท เขาใหญ่ หรือ โรงแรมออโรร่า เขาใหญ่
  ทำกิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - น้ำตกเหวสุวัติจุดชมวิวผาเดียวดาย – น้ำตกเหวนรก

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00  นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน" ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ป่าดงดิบชื้น
  จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชมนิทรรศการ เกี่ยวกับความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  ชม น้ำตกเหวสุวัติ น้ำตกอีกแห่ง ที่มีความสวยงาม ในฤดูฝนสายน้ำที่ตกลงมาจะเป็นละอองกระจายเต็มไปหมด
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  นำท่านชม จุดชมวิวผาเดียวดาย
  นำท่านชม น้ำตกเหวนรก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทางด้านอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นน้ำตกขนาด ใหญ่ที่สุดของภาคกลางเลยก็ว่าได้
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่ 3 ) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 3) ฟาร์มโชคชัย – แวะซื้อของฝากระหว่างทาง – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเข้าชม ฟาร์มโชคชัย ชมกิจกรรมภายในฟาร์มต่างๆ อาทิ การรีดนมวัว โรงงานผลิตไอศครีม ชมการขี่ม้า ท่ามกลางบรรยากาศแบบ คาวบอย ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ต่างๆ ที่น่ารัก และเลือกซื้อของฝากภายในไร่
 
www.tripadvisor.co.ukฟาร์มโชคชัย  
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารครูต้อ
  นำท่าน แวะซื้อของฝาก ผลิตภัณ์จากฟาร์มโชคชัย
  จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1499 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์