รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding เกาะขาม 2 วัน

www.traveleastthailand.orgดำน้ำ

เกาะขาม แล้ว เชิญทุกท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และเตรียมอุปกรณ์สำหรับดำน้ำให้เรียบร้อย จากนั้นเราจะนำท่านไป นั่งเรือท้องกระจก ก่อน ท่านจะได้เห็นปะการังมากมายและ ดอกไม้ทะเลซึ่งมีอยู่เยอะมากบริเวณนี้ จากนั้นหากท่านต้องการจะ ดำน้ำดูปะการัง ด้วยตัวเอง เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นำท่านลงดู (ซึ่งจะเห็นปลาได้มากกว่านั่งเรือท้องกระจก เพราะเรือจะมีเสียงดังทำให้ฝูงปลาไม่อยู่ใกล้เรือ)

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI18-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี – ฐานทัพเรือสัตหีบ – เกาะขาม – นั่งเรือท้องกระจก - ดำน้ำดูปะการัง -กิจกรรม Team Building

05.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
08.00 

ถึง ฐานทัพเรือสัตหีบ (ถ้าทันเรือเที่ยวแรก 08.00 น. จะได้ไปลำเดียวกันทั้งคณะ หลังจากเที่ยวแรกอาจจะต้องแยกกันไปตามคิวที่จองได้)

  ขึ้นเรือ มุ่งสู่ เกาะขามกัน ใช้เวลาเพียง 20นาทีเท่านั้น
 

เดินทางถึง เกาะขาม แล้ว เชิญทุกท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และเตรียมอุปกรณ์สำหรับดำน้ำให้เรียบร้อย

จากนั้นเราจะนำท่านไป นั่งเรือท้องกระจก ก่อน ท่านจะได้เห็นปะการังมากมายและ ดอกไม้ทะเลซึ่งมีอยู่เยอะมากบริเวณนี้ จากนั้นหากท่านต้องการจะ ดำน้ำดูปะการัง ด้วยตัวเอง เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นำท่านลงดู (ซึ่งจะเห็นปลาได้มากกว่านั่งเรือท้องกระจก เพราะเรือจะมีเสียงดังทำให้ฝูงปลาไม่อยู่ใกล้เรือ) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยให้สมกับเป็นวันหยุดพักผ่อน บนเกาะ จะมีบริการเสื่อ เตียงผ้า ให้ท่านฟรี หรือท่านอาจจะเดินขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว ฯลฯ
 
www.traveleastthailand.orgดำน้ำ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ บนเกาะ (จัดเป็นอาหารกล่องให้)
  นำท่านนั่งเรือกลับไปยังฝั่ง
  กิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) สวนนงนุช  - ตลาดน้ำ 4 ภาค – แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 นำท่านไปยัง สวนนงนุช ที่นี่มีพื้นที่กว่า 1,500ไร่ มีการจัดสวนในรูปแบบต่างๆ น่าถ่ายรู้ไว้เป็นที่ระลึก เช่นสวนฝรั่งเศส สวนยุโรป สโตนเฮนจ์  และสวนกระถางเป็นต้น
 
www.mgronline.comสวนนงนุช 
  ชม ตลาดน้ำ 4 ภาค สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมของ กิจกรรม ความหลากหลายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดน้ำ 4 ภาค รวบรวมของดี 4 ภาค มาไว้ที่นี่ เป็นแหล่งรวมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม มารวมไว้จุด เดียวกัน รวมไปถึงการแสดง กิจกรรมวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมไทย
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารลุงสไว
13.00 หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ระหว่างทางให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝาก
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 698 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์