รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding เกาะสีชัง 2 วัน

www.balconythailand.comเจ้าพ่อเขาใหญ่

เดินทางไหว้ เจ้าพ่อเขาใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสีชัง นำท่านชม ช่องเขาขาด ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำทะเลกว้างที่งดงาม และ ทอดยาวเรียบหน้าผาไปยังแหลมมหาวชิราวุธ กิจกรรม Team Building หลังปาร์ตี้สำหรับท่านที่ต้องการตกหมึก นำท่านไป ตกหมึกยามค่ำคืน นำท่านชม หาดถ้ำพัง พักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังหนึ่งเดียวที่ตั้งอยู่บนเกาะสร้างในสมัย รัชกาลที่ 5

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI19-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ชลบุรี - ท่าเรือจรินทร์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี – ท่าเรือเกาะสีชัง -  เจ้าพ่อเขาใหญ่ - ช่องเขาขาด - กิจกรรม Team Building  - ตกหมึกยามค่ำคืน

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
 

เดินทางถึง ท่าเรือเกาะสีชัง

  นำทุกท่านนั่งรถสกายแลป รถอัตตลักษณ์หนึ่งเดียวเกาะสีชัง
12.00 

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....

  เดินทางไหว้ เจ้าพ่อเขาใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสีชัง
 
www.balconythailand.comเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
  นำท่านชม ช่องเขาขาด ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำทะเลกว้างที่งดงาม และ ทอดยาวเรียบหน้าผาไปยังแหลมมหาวชิราวุธ
 
www.balconythailand.comช่องเขาขาด 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้คาราโอเกะ ปิ้งย่าง)
  หลังปาร์ตี้สำหรับท่านที่ต้องการตกหมึก นำท่านไป ตกหมึกยามค่ำคืน
ทัวร์วันที่ 2) หาดถ้ำพัง – พระจุฑาธุชราชฐาน - ศาลาแปดเหลี่ยม สะพานอัษฎางค์ - ซื้อสินค้าปลาหมึกแดดเดียว OTOP – เกาะสีชัง – ท่าเรือท่าจรินทร์ -  กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านชม หาดถ้ำพัง พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
www.kohsichang.go.thหาดถ้ำพัง 
  นำท่านเข้าสู่ พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังหนึ่งเดียวที่ตั้งอยู่บนเกาะสร้างในสมัย รัชกาลที่ 5
  จากนั้นชม ศาลาแปดเหลี่ยม สะพานอัษฎางค์
  แวะ ซื้อสินค้าปลาหมึกแดดเดียว OTOP ขึ้นชื่อของเกาะสีชัง
12.00 นำท่านลงเรือ เกาะสีชัง เดินทาง 45 นาที ถึง ท่าเรือท่าจรินทร์
  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร.....
  ระหว่างทางให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝาก
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 802 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์