รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding สมุย 3 วัน

9184-tour-samui-3-days

นำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ นำท่านเดินเล่น หาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตายายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ แวะชม ทะเลใน ดูหมู่เล็กๆที่มองไปมีรูปร่างคล้ายสัตว์ นำท่านเล่นน้ำที่ หาดเฉวง ตามอัธยาศัย แวะ จุดชมวิวลาดเกาะ ชมทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวง ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SNI4-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุราษฎร์ธานี – ท่าเรือดอนสัก – เกาะสมุย - พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ  - กิจกรรม Team Building

05.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.05

เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235

08.15 ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี
  เดินทางไปยัง ท่าเรือดอนสัก
10.00  เดินทางขึ้นเรือเฟอร์รี่ซีทรานที่ ท่าเรือดอนสัก (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวเรือเฟอร์รี่) เพื่อเดินทางไป เกาะสมุย
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารครัวชาวบ้าน เกาะสมุย
  จากนั้นนำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ
 
www.thailandtourismdirectory.go.thพระใหญ่เกาะฟาน  
  นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ วิมานบุรี รีสอร์ท สมุย
  กิจกรรม Team Building
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค - ทะเลใน
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ เกาะพารวย
  แวะชม ทะเลใน ดูหมู่เล็กๆที่มองไปมีรูปร่างคล้ายสัตว์
 
www.blog.bangkokair.comทะเลใน  
15.00 ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ
18.00  รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ทัวร์วันที่ 3) หาดเฉวง – จุดชมวิวลาดเกาะ – ท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน – ท่าเรือดอนสัก – สนามบินสุราษฎร์ธานี – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 นำท่านเล่นน้ำที่ หาดเฉวง ตามอัธยาศัย
  จากนั้นแวะ จุดชมวิวลาดเกาะ ชมทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวง
 
www.phototechthailand.comลาดเกาะ  
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหาร...
  เดินทางไป ท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวเรือเฟอร์รี่) เพื่อเดินทาง ท่าเรือดอนสัก
16.00  นำคณะเช็คอินที่ สนามบินสุราษฎร์ธานี
17.45  เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3332
18.55  ถึง สนามบินดอนเมือง.โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 879 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์